1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 6(104)'2012
  5. Модель авторегресії проінтегрованого ковзаючого середнього в задачах фор-мування експертних оцінок показників якості проектованих телекомунікаційних систем

Модель авторегресії проінтегрованого ковзаючого середнього в задачах фор-мування експертних оцінок показників якості проектованих телекомунікаційних систем

С.Г. Котенко, М.О. Можаєв
Системи обробки інформації. — 2012. — № 6(104). С. 120-124.
Тематика статті: Телекомунікаційні системи
УДК 681.324
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: У статті розглянуті методи побудови експертних оцінок показників якості проектованих телекомкомунікаційних систем за допомогою часових рядів. Запропоновано модель авторегресії проінтегрованого ковзаючого середнього (АРПКС), а також схема екстраполятора значень індикаторів. На основі моделі авторегресії проінтегрованого ковзаючого середнього можна отримувати оціночні прогнозні значення, що сприяють зниженню ступеня суб'єктивізму в експертних висновках.


Ключові слова: експертні оцінки, модель авторегресії, АРПКС, Бокс і Дженкінс, рівняння Юла-Уолкера
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Котенко С.Г., Можаєв М.О. Модель авторегресії проінтегрованого ковзаючого середнього в задачах фор-мування експертних оцінок показників якості проектованих телекомунікаційних систем. Системи обробки інформації. 2012. № 6(104). С. 120-124.