1. Наука
  2. ТОП-100 публікацій

ТОП публікацій

Розраховується автоматично за кількістю завантажень з сторінок наукових видань університету та не враховує будь-які наукометричні показники публікацій.ТОП-15 публікацій науково-технічного журналу

Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України

Назва публікації Автори публікації Рік / Випуск
1. Погляди щодо проблемних питань застосування Повітряних Сил в протиповітряній обороні Степанов Г. С., Камінський В. В., Павленко М. А. 2018 / № 1
2. Розвиток форм і способів застосування Повітряних Сил Збройних Сил України в сучасних умовах ведення збройної боротьби Шамко В. Є., Жарик О. М., Коваль В. В. 2018 / № 2
3. Напрями удосконалення науково-методичного апарату обґрунтування основних напрямів розвитку системи озброєння авіації Повітряних Сил Збройних Сил України Леонтьєв О.Б., Науменко М.В. 2020 / № 3
4. Новітні технології та засоби зв’язку у Збройних Силах України: шлях трансформації та перспективи розвитку Лаврут О. О., Лаврут Т. В., Климович О. К., Здоренко Ю. М. 2019 / № 1
5. Методика розподілу оборонного бюджету України між складовими сил оборони з урахуванням показників потреб та пріоритетності завдань цих складових на плановий рік Семененко О. М., Бойко Р. В., Водчиць О. Г., Василенко С. П., Зубрицька Г. Г., Кремешний О. І. 2017 / № 4
6. Використання інформації ADS-B в інтересах підвищення якості ведення радіолокаційної розвідки повітряного простору Лещенко С. П., Колесник О. М., Грицаєнко С. А., Бурковський С. І. 2017 / № 3
7. The reasoning of necessity enhancing video privacy in conditions of providing the quality of the video information service provided in virtual infocommunication systems Ларін В. В., Єрема Д. В., Болотська Ю. О. 2019 / № 2
8. Основні тенденції створення та застосування груп безпілотних літальних апаратів Лупандін В. А., Мегельбей Г. В., Мацько О. Й., Куртсеітов Т. Л., Міроненко П. О. 2019 / № 2
9. Сукупність основних принципів визначення раціонального складу сил і засобів для маскування та імітації військових об’єктів від технічних засобів повітряної розвідки та наведення зброї противника Коваль В.В. 2020 / № 4
10. Пропозиції щодо удосконалення процесу управління інформаційно-психологічними впливами в ході проведення інформаційно-психологічних операцій Пєвцов Г.В., Залкін С.В., Сідченко С.О., Хударковський К.І. 2020 / № 3
11. Концептуальні основи формування системи забезпечення інформаційної безпеки Левченко О. В. 2018 / № 1
12. Принципи, методи і технології ведення збройної боротьби, управління силами і засобами в умовах активного інформаційного протиборства конфліктуючих сторін Гриб Д. А., Демідов Б. О., Кучеренко Ю. Ф., Ткачов А. М., Кулєшова Т. В. 2019 / № 1
13. Ways of development of surface-to-air missile weapons in the Air Force of the Armed Forces of Ukraine in conditions of resource restrictions Генов Б. А., Ланецький Б. М., Лук’янчук В. В., Ніколаєв І. М. 2018 / № 2
14. Обґрунтування організації зенітного ракетно-артилерійського прикриття угруповань військ з застосуванням міжвидових мобільних вогневих підрозділів ППО Ярош С.П., Рябуха Б.М., Соломонович Р.А. 2020 / № 2
15. Підвищення надійності навігаційного забезпечення військових споживачів інформації глобальних навігаційних супутникових систем Деденок В.П., Рєзніков Ю.В., Березіна С.І. 2020 / № 1

ТОП-15 публікацій збірника наукових праць

Системи обробки інформації

Назва публікації Автори публікації Рік / Випуск
1. Uncertainty estimation while proceeding multi-parameter eddy current testing Горкунов Б. М., Львов С. Г., Борисенко Є. А. 2018 / № 4
2. Метод оценки границ применения сжатия на основе двоичных биномиальных чисел Кулик И. А., Новгородцев А. И., Шевченко М. С. 2019 / № 2
3. Система поливу ґрунту на платформі мікроконтролера Arduino Литвин Ю. О., Строкань О. В. 2019 / № 2
4. Моделювання покращених багатокрокових 2D RSA алгоритмів для криптографічних перетворень та сліпого електронного цифрового підпису Красиленко В. Г., Нікітович Д. В., Яцковська Р. О., Яцковський В. І. 2019 / № 1
5. Узагальнена математична модель задачі покриття області ідентичними колами та її основні реалізації Антошкін О. А., Панкратов О. В. 2019 / № 1
6. Проектування та розробка експертної системи діагностування несправностей транспортних засобів Лубко Д. В., Зінов’єва О. Г., Шаров С. В. 2019 / № 1
7. Аналіз вразливостей та атак на державні інформаційні ресурси, що обробляються в інформаційно-телекомунікаційних системах Сальник С. В., Сторчак А. С., Крамський А. Є. 2019 / № 2
8. Метод автоматизації процесу визначення маршруту судна при плануванні переходу Ганношина І. М., Дакі О. А. 2019 / № 2
9. Розробка туристичного маршруту за допомогою геоінформаційних технологій Поморцева О. Є., Герасименко М. Д. 2019 / № 1
10. Development of identification templates of anomal computer systems status based on control charts Гавриленко С. Ю. 2019 / № 2
11. Система передачі та відображення інформації із захистом числових даних Борисенко О. А., Бережна О. В., Новгородцев А. І., Сердюк В. В., Яковлев М. М. 2019 / № 2
12. Підходи до побудови моделі загроз для аналізу безпеки відкритого програмного кода Гапон А.О., Федорченко В.М., Поляков А.О. 2020 / № 1
13. Безпровідні сенсорні мережі Zigbee, Wi-Fi та Bluetooth в кіберфізичних системах: концепція “об’єкт – загроза – захист” на основі моделі OSI Дудикевич В. Б., Микитин Г. В., Ребець А. І., Мельник М. В. 2019 / № 2
14. Способи спрощення задачі нелінійного програмування на основі класифікації обмежень Засядько А.А. 2020 / № 2
15. Моделювання процесу збору інформації в розподілених ієрархічних мережах Лосєв Ю.І., Лосєв М.Ю. 2020 / № 1

ТОП-15 публікацій науково-технічного журналу

Системи озброєння і військова техніка

Назва публікації Автори публікації Рік / Випуск
1. Оцінка стійкості системи зв’язку та радіотехнічного забезпечення Макаров С.А., Бєляк С.П., Висоцький О.В. 2020 / № 1
2. Модель оцінювання інформаційних можливостей органів управління розвідкою Тристан А.В., Крижанівський І.М., Мельник С.А., Горбут Є.М. 2020 / № 1
3. Особливості автоматизації процесів вироблення рішень при оцінці повітряної обстановки на пунктах управління Повітряних Сил Збройних Сил України Королюк Н.О., Леонов А.В., Будков М.Р., Литвин Д.А. 2020 / № 1
4. Методичний підхід щодо оцінки втрат озброєння і військової техніки частинами та підрозділами Протиповітряної Оборони угруповання військ (сил) Єрмошин М.О., Кулєшов О.В., Гордієнко А.М., Клівець С.І. 2020 / № 1
5. Обґрунтування показників якості прийнятих рішень на основі оцінки вихідних даних Орлов С.В., Авілов А.І. 2020 / № 2
6. Захист інформаційно-комунікаційної мережі установи від несанкціонованого доступу Храпкін О.М. 2020 / № 3
7. Вибір літака первинної підготовки за методом аналізу ієрархій Шевяков Ю.І. 2020 / № 3
8. Метод виключення зайвої та хибної інформації в алгоритмах управління на пунктах управління протиповітряної оборони Сухопутних військ Коваленко С. П., Куценко В. В., Кравченко С. О. 2019 / № 1
9. Методика прискореної оцінки показників втомної пошкоджуваності конструкційних матеріалів Стадниченко В. М., Джус Р. М., Плешкунов С. А. 2019 / № 2
10. Експериментальний зразок автоматизованої системи пошуку підозрілих об’єктів на відео з безпілотного повітряного судна Приставка П. О., Сорокопуд В. І., Чирков А. В. 2017 / № 2
11. Аналіз досвіду застосування безпілотних літальних апаратів та визначення напрямку їх подальшого розвитку при веденні мережецентричних операцій Кучеренко Ю. Ф., Науменко М. В., Кузнєцова М. Ю. 2018 / № 1
12. Методологічні аспекти проектування матеріально-технічної основи автоматизованої системи військового призначення Кучеренко Ю. Ф. 2018 / № 2
13. Напрями удосконалення автоматизованих систем управління для артилерії Сухопутних військ Збройних Сил України Демидко Л. С., Трофименко П. Є., Сорокоумов Г. В., Луговський І. С. 2018 / № 2
14. Состояние и направления развития мобильных цифровых тропосферных систем связи Почерняев В. Н., Повхлеб В. С. 2018 / № 2
15. Загальна модель створення, функціонування та розбудови системи висвітлення надводної обстановки в різних умовах Мазур В. Ю., Купрієнко Д. А., Левицький М. В. 2018 / № 1

ТОП-15 публікацій збірника наукових праць

Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил

Назва публікації Автори публікації Рік / Випуск
1. Модель прогнозування показника надійності суднових агрегатів Трофименко І. В. 2018 / № 1
2. Методичний підхід до визначення ефективної номенклатури засобів ураження перспективних ударних безпілотних авіаційних комплексів Петров В. М., Кашаєв І. О., Клюшніков І. М., Кудрявцев А. Ф. 2019 / № 2
3. Формалізовані критерії раціональності програми розвитку системи озброєння тактичної авіації Повітряних Сил Збройних Сил України на довгостроковій перспективі (прогнозованій) загрозі Дроздов С.С., Леонтьєв О.Б., Науменко М.В. 2020 / № 3
4. Обробка розвідувальних відомостей з використанням автоматизованих інформаційних систем Бзот В.Б., Мурзін М.В. 2020 / № 1
5. Застосування глобальних систем визначення місцеположення для підвищення бойових можливостей зенітних ракетних військ Ярош С. П., Буданов М. С., Гапонов О. Ю., Флячок Ю. О. 2019 / № 2
6. Методика оцінювання ступеня впливу змін фінансування планів підготовки Збройних Сил України на показники ефективності їх виконання методом кореляційно-регресійного аналізу Семененко О. М., Водчиць О. Г., Бойко Р. В., Пекуляк Р. О., Кремешний О. І., Зубрицька Г. Г. 2017 / № 4
7. Обґрунтування концептуальних та наукових підходів щодо розвитку єдиної системи логістики в Збройних Силах України Власов І.О., Воробйов О.М., Наконечний О.В., Середа Ю.С. 2020 / № 2
8. Оцінювання можливих механізмів досягнення Російською Федерацією політичних цілей в Україні з використанням концепцій стратегічного паралічу та операцій на основі ефектів Горбенко В.М., Коршець О.А., Королюк Н.О. 2020 / № 2
9. Анализ влияния уровня образования на отдельные показатели социального развития общества Зубрицька Г. Г. 2018 / № 4
10. Досвід бойового застосування передових авіаційних навідників під час бойових дій в Афганістані Мунтян Б.І. 2020 / № 2
11. Критерії оцінювання ефективності організації взаємодії під час ведення протиповітряної оборони військ Волков А. Ф., Яненко О. А., Кравченко С. А. 2019 / № 3
12. Напрямки удосконалення системи імітаційного моделювання бойового застосування радіотехнічних підрозділів Колеснік О. М., Лещенко С. П., Крищенко В. В., Ковбаса П. С. 2017 / № 2
13. Методичний підхід до оцінки ефективності системи управління протиповітряною обороною Шинкарьов Є. М., Городнов В. П., Лазебник С. В., Місюра О. М. 2017 / № 2
14. Аналіз тактики бойового застосування крилатих ракет при нанесенні ударів по важливих державних об’єктах та угрупованнях військ Ярош С. П., Рогуля О. В. 2019 / № 3
15. Формування професійної відповідальності майбутніх офіцерів в процесі професійної підготовки Петрова Л. О., Петров І. В. 2018 / № 1