1. Наука
  2. Автори
  3. Рисаков М. Д.

Рисаков М. Д.

Публікації автора
Назва публікації Автори публікації Назва журналу Рік / Випуск
Пропозиції щодо автоматизованого розрахунку надійності зв’язку на лінії тропосферного радіозв’язку. О.П. Кулик, М.Д. Рисаков, І.Л. Костенко, О.В. Щербак, М.В. Дудко Системи озброєння і військова техніка 2019 / № 4
Пропозиції щодо автоматизованого розрахунку запасу радіосигналу на інтервалах лінії тропосферного радіозв’язку для визначення надійності зв’язку. М.Д. Рисаков, О.П. Кулик, В.Г. Кубрак, С.М. Блащук, О.В. Щербак Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2019 / № 3
Використання цифрового диференціювання відеоімпульсів у посадковому радіолокаторі для суттєвого послаблення впливу пасивних завад. М.Д. Рисаков, О.П. Кулик, І.Л. Костенко, С.М. Блащук, О.І. Воронін Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2019 / № 2
Особливості алгоритму автоматизованого розрахунку лінії тропосферного радіозв’язку. О.П. Кулик, М.Д. Рисаков, А.Л. Ковтунов, С.М. Блащук, О.І. Воронін Системи обробки інформації 2018 / № 3
Обґрунтування доцільності удосконалення посадкового радіолокатора системи РСП-10МА для забезпечення посадки повітряних суден при мінімумі погоди I категорії. М.Д. Рисаков, О.П. Кулик, І.В. Тітов, С.М. Рот, О.В. Білоус Системи обробки інформації 2018 / № 2
Оцінка ймовірності супроводження повітряних суден в зонах допустимих відхилень за допомогою радіолокаційних систем посадки. М.Д. Рисаков, І.В. Тітов, О.А. Кулик, С.М. Рот, О.В. Симоненко Системи озброєння і військова техніка 2017 / № 2
Оцінка ймовірності супроводження повітряних суден в зонах нормованих відхилень за допомогою радіомаякових систем посадки. М.Д. Рисаков, І.Л. Костенко, І.В. Тітов, В.Г. Карєв, С.М. Рот Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2017 / № 1
Оптимальний алгоритм роботи вимірювача кутових координат літака по сигналам каналу автосупроводження у складі посадкового радіолокатору. М.Д. Рисаков, І.В. Тітов, О.В. Симоненко, О.П. Кулик, В.Г. Карєв Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2017 / № 2
Аналіз світових тенденцій розвитку посадкових локаторів радіолокаційних систем посадки. М.Д. Рисаков, І.В. Тітов, О.П. Кулик, В.Г. Карєв, О.В. Симоненко Системи озброєння і військова техніка 2016 / № 3
Особливості алгоритму роботи дванадцятифільтрового когерентного накопичувача у складі посадкового радіолокатору. М.Д. Рисаков, І.В. Тітов, І.Л. Костенко, О.П. Кулик, С.М. Рот Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2016 / № 2
Принципи побудови каналу автосупроводження літака у складі посадкового радіолокатору. М.Д. Рисаков, І.В. Тітов, О.В. Симоненко, С.М. Рот, Д.М. Воронов Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2016 / № 3
Принципи настроювання синхронізатору удосконаленого посадкового радіолокатору для оптимальної допплерівської фільтрації віддзеркалень каналом автосупроводження літака. М.Д. Рисаков, І.В. Тітов, І.Л. Костенко, В.А. Дорощук, В.Г. Карєв Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2016 / № 2
Особенности алгоритмов работы когерентных накопителей и измерителей угловых координат моноимпульсной РЛС автосопровождения посадки самолета при суммарно-разностной обработке отражений. Н.Д. Рысаков, В.В. Куценко, И.Л. Костенко, И.В. Титов, В.Г. Карев Системи озброєння і військова техніка 2015 / № 1
Пропозиції щодо побудови та алгоритмів роботи картографу місцевих предметів у посадочному радіолокаторі. М.Д. Рисаков, І.В. Тітов, В.В. Куценко, С.М. Рот, В.А. Дорощук Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2015 / № 3
Особенности построения каналов измерения дальности и скорости самолета в зоне посадки в составе моноимпульсной РЛС автосопровождения с амплитудной обработкой и доплеровской фильтрацией отражений. Н.Д. Рысаков, В.В. Куценко, И.Л. Костенко, А.П. Кулик, Д.Н. Воронов Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2015 / № 2
Методика обґрунтування вимог до посадочного радіолокатору щодо точності вимірювання координат для забезпечення посадки літаків при мінімумах погоди I та ІІ категорій. М.Д. Рисаков, І.В. Тітов, І.Л. Костенко, В.Г. Карєв, О.П. Кулик, Ю.М. Добришкін Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2015 / № 1
РЛС автосопровождения посадки самолета с расширением угловой зоны действия, суммарно-разностной обработкой и доплеровской фильтрацией отражений. Н.Д. Рысаков, В.В. Куценко, И.В. Титов, С.Н. Рот, В.Г. Карев Системи озброєння і військова техніка 2014 / № 2
Алгоритм и условия оптимальной доплеровской фильтрации отражений в когерентном накопителе с любым числом фильтров для РЛС автосопровождения посадки самолета. Н.Д. Рысаков, В.В. Куценко, И.Л. Костенко, И.В. Титов, А.П. Кулик Системи озброєння і військова техніка 2014 / № 1
Алгоритмы работы когерентных накопителей и измерителей координат в составе моноимпульсной РЛС автосопровождения самолета с амплитудной обработкой отражений в зоне посадки. Н.Д. Рысаков, В.В. Куценко, И.В. Титов, С.М. Рот, Ю.Н. Добрышкин, С.Ю. Гогонянц Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2014 / № 3
Принцип фазирования и синхронизации одноканальной аппаратуры передачи данных на основе кода Баркера. Н.Д. Рысаков, В.В. Куценко, И.В. Титов, И.Л. Костенко, В.Г. Карев Системи обробки інформації 2014 / № 2
Принципы построения радиосвязного канала передачи на борт самолета сигналов управления с реализацией относительной фазовой манипуляции несущей. Н.Д. Рысаков, И.В. Титов, И.Л. Костенко, А.П. Кулик, В.Г. Карев Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2014 / № 1
Предложения по построению и реализации циклических кодов в аппаратуре передачи данных. Н.Д. Рысаков, В.В. Куценко, И.В. Титов, В.Г. Карев Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2013 / № 2
Амплитудный метод устранения неоднозначности измерения угловых координат в МРЛС АС самолета с реализацией амплитудного способа пеленгации, суммарно-разностной обработки и доплеровской фильтрации отражений. Н.Д. Рысаков, С.А. Макаров, В.В. Куценко, И.В. Титов Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2013 / № 1
Способ реализации циклических кодов с исправлением многократных ошибок в принятой комбинации. Н.Д. Рысаков, В.В. Куценко, И.Л. Костенко, А.П. Кулик, Д.Н. Воронов Системи обробки інформації 2013 / № 8
Расширение зоны действия моноимпульсной РЛС автосопровождения посадки самолета с реализацией амплитудной обработки и доплеровской фильтрации отражений. Н.Д. Рысаков, В.В. Куценко, И.Л. Костенко, В.Г. Карев, А.П. Кулик Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2013 / № 3
Предложения по построению канала передачи на борт самолета сигналов управления путем доработки средств командной радиосвязи. Н.Д. Рысаков, И.В. Титов, В.В. Куценко, Ю.Н. Добрышкин Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2013 / № 1
Канал передачі на борт літака сигналів управління на основі кутомірної радіонавігаційної системи “ПАР-АРК”. В.А. Дорощук, М.Д. Рисаков, І.В. Тітов, О.П. Кулик, М.В. Булаєнко Системи обробки інформації 2012 / № 5
Канал передачи на борт самолета сигналов управления на базе доработки средств радиосвязи и посадочной радиомаячной группы. Н.Д. Рысаков, И.В. Титов, В.А. Дорощук, А.А. Павличенко Системи обробки інформації 2012 / № 3
Принципы построения моноимпульсной РЛС автосопровождения самолета на этапе посадки с реализацией амплитудного способа пеленгации, амплитудной обработки и доплеровской фильтрации отражений. Н.Д. Рысаков, В.В. Куценко, И.В. Титов, С.А. Макаров Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2012 / № 2
Алгоритм работы измерителя угловых координат повышенной точности в составе радиолокационного посадочного комплекса. Н.Д. Рысаков Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2011 / № 3
Комбинированный метод измерения угла места цели в обзорной РЛС с ФАР. Н.Д. Рысаков, И.В. Титов, В.Г. Карев, В.А. Дорощук Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2011 / № 1
Требования к точности измерения координат посадочным радиолокатором для обеспечения посадки самолетов в условиях плохой видимости взлетно-посадочной полосы. Н.Д. Рысаков, И.В. Титов, А.П. Кулик Системи обробки інформації 2011 / № 2
Особенности построения радиолокационного посадочного комплекса для автоматизированного управления посадкой самолета. Н.Д. Рысаков, И.В. Титов, В.В. Куценко, А.П. Кулик Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2011 / № 2
Посадковий радіолокатор з адаптивним настроюванням когерентного накопичувача. М.Д. Рисаков, І.В. Тітов, С.А. Макаров Системи озброєння і військова техніка 2010 / № 2
Принципи і умови вимірювання кута місця цілі в РЛС з ФАР за співвідношенням амплітуд сигналів сусідніх пелюсток парціальної діаграми спрямованості. М.Д. Рисаков, І.В. Тітов, С.А. Макаров Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2010 / № 4
Алгоритм відновлення однозначності вимірювання дальності цілей в РЛС з когерентним накопиченням сигналів та високою частотою повторення імпульсів запуску. М.Д. Рисаков, І.В. Тітов, О.П. Кулик Системи озброєння і військова техніка 2009 / № 4
Анализ частотных свойств многоточечных целей. Н.Д. Рысаков, И.В. Титов, С.А. Макаров Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2009 / № 2