1. Наука
  2. Автори
  3. Хижняк В. В.

Хижняк В. В.

Публікації автора
Назва публікації Автори публікації Назва журналу Рік / Випуск
Структура інформаційно-комунікаційного освітнього середовища для фахівців державного управління в сфері цивільного захисту. В.В. Хижняк, В.Л. Шевченко, А.Г. Дмитрієв Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2019 / № 3
Оцінка розподілення ймовірностей та кореляційних функцій за результатами аналізу методів розрахунку ймовірнісних характеристик вимірювальних сигналів. В.В. Хижняк, А.О. Литовченко, А.Г. Дмитрієв Системи озброєння і військова техніка 2018 / № 4
Оцінка якості технічних і метрологічних характеристик аналітичних ймовірнісних інформаційно-вимірювальних систем за результатами моделювання. В.В. Хижняк, А.О. Литовченко, А.Г. Дмитрієв Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2018 / № 4
Оцінка сумарної похибки вимірювань на основі комплектної атестації вимірювальних процесів при проведенні випробувань авіаційної техніки. В.В. Хижняк Системи озброєння і військова техніка 2017 / № 2
Реконструкція системи підготовки авіаційних рятувальників державної авіації України – вимога часу. В.В. Хижняк, М.Д. Куньо, А.О. Литовченко, А.Г. Дмитрієв Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2017 / № 3
Аналіз методів прогнозування технічного стану складних систем та особливості їх застосування при формуванні програм експлуатації державних еталонів. В.В. Хижняк, А.О. Литовченко, А.Г. Дмитрієв Системи озброєння і військова техніка 2016 / № 4
Інтелектуальна технологія управління експлуатацією авіаційної техніки на основі доменного аналізу. В.В. Хижняк, А.О. Литовченко, А.Г. Дмитрієв Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2016 / № 4
Подолання параметричної апріорної невизначеності в задачах планування спостережень засобів полігонного вимірювального комплексу при проведенні льотно-конструкторських випробувань. А.В. Гурник, В.І. Ємець, В.В. Хижняк Системи обробки інформації 2015 / № 10
Вибір доцільного способу пошуку об’єкта на основі оптимального розподілу сил і засобів пошуку і рятування. В.В. Хижняк, А.В. Гурник Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2014 / № 4
Інтегральна оцінка ефективності функціонування системи метрологічного забезпечення авіаційної техніки. В.В. Хижняк Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2014 / № 3
Модель метрологічного забезпечення процесу полігонних випробувань складних рухомих технічних об’єктів. В.В. Хижняк Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2013 / № 4
Розробка адаптивної моделі комплексування засобів вимірювань. В.В. Хижняк Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2009 / № 2
Оцінка ефективності функціонування інформаційно-вимірювальних систем. В.В. Хижняк Системи озброєння і військова техніка 2008 / № 2
Проблеми впровадження в Україні військової системи стандартизації НАТО. В.В. Хижняк Системи озброєння і військова техніка 2005 / № 2
Імітаційна модель метрологічного забезпечення процесу випробувань складних зразків озброєння. В.Ю. Камінський, В.В. Хижняк Системи обробки інформації 2005 / № 9
Проблеми метрологічного забезпечення випробувань складних зразків озброєння та військової техніки. В.Ю. Камінський, В.В. Хижняк Системи обробки інформації 2004 / № 8
Метод апроксимації двовимірних розподілів ймовірностей дискретних випадкових процесів за допомогою еквівалентних безперервних розподілів Джонсона. В.В. Хижняк Системи обробки інформації 2004 / № 4
Критерії та показники ефективності аналітичних ймовірнісних інформаційно-вимірювальних систем. В.В. Хижняк Системи обробки інформації 2003 / № 1
Визначення комплексного показника ефективності системи метрологічного забезпечення. В.В. Хижняк, В.Т. Марценківський Системи обробки інформації 2002 / № 6