1. Наука
  2. Автори
  3. Тристан А. В.

Тристан А. В.

Публікації автора
Назва публікації Автори публікації Назва журналу Рік / Випуск
Методика параметричної адаптації системи управління в ході ведення бойових дій. В.Г. Малюга, А.В. Тристан, О.М. Нестеров Системи озброєння і військова техніка 2017 / № 1
Комплексна модель руйнування складних організаційно-технічних систем. А.В. Тристан, Т.М. Курцева, В.Г. Паталаха Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2016 / № 4
Концептуальні підходи щодо оцінювання якості прикриття об’єктів протиповітряної оборони. В.І. Ткаченко, Є.Б. Смірнов, А.В. Тристан, К.В. Закутін Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2016 / № 3
Методичні підходи щодо розпізнавання цілей і замислу операції (бойових дій) противника з використанням розвідувальних даних. Є.Б. Смірнов, І.А. Таран, А.В. Тристан Системи озброєння і військова техніка 2014 / № 2
Обґрунтування шляхів підвищення живучості системи зенітного ракетного прикриття при відбитті удару засобів повітряного нападу противника. О.Б. Титаренко, О.М. Місюра, А.В. Тристан Системи озброєння і військова техніка 2014 / № 1
Поліедральний аналіз у дослідженні структурно складних систем для рішення задачі вибору об’єктів вогневого ураження. А.В. Тристан, В.В. Грідіна, О.М. Козак, С.Л. Городецький Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2014 / № 4
Методика визначення важливості об’єктів прикриття з використанням методу аналізу ієрархій. Є.Б. Смірнов, І.А. Таран, А.В. Тристан Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2014 / № 2
Застосування когнітивних підходів в слабоструктурованих системах підтримки прийняття рішень. А.В. Тристан Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2013 / № 3
Повышение надежности функционирования телекоммуникационных сетей военного назначения за счет использования технологии FAST REROUTE. Ю.Н. Добрышкин, В.А. Корнеев, А.В. Тристан Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2013 / № 2
Імітаційна модель для оцінки ефективності функціонування структури системи управління. А.В. Тристан Системи обробки інформації 2013 / № 6
Застосування аналізу когнітивних моделей складних систем в комплексі задач планування вогневого ураження системи підтримки прийняття рішення. С.В. Нємченко, А.В. Тристан Системи обробки інформації 2012 / № 5
Выбор показателей и критериев для оценки эффективности ведения воздушной разведки по выявлению незаконных вооруженных формирований. В.П. Городнов, Е.Б. Смирнов, А.В. Тристан, О.Е. Чернавина Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2012 / № 1
Методика розпізнавання замислу дій повітряного противника командиром частини (підрозділу) ППО СВ із застосуванням системи підтримки прийняття рішення. А.В. Тристан, І.М. Тіхонов Системи озброєння і військова техніка 2011 / № 2
Вимоги до системи підтримки прийняття рішення командира частини (підрозділу) військ протиповітряної оборони Сухопутних військ. С.М. Піскунов, А.В. Тристан, І.М. Тіхонов Системи озброєння і військова техніка 2011 / № 1
До питання використання методу аналізу зв’язності структури складних систем для розв’язування задач планування вогневого ураження об’єктів противника. С.В. Нємченко, А.В. Тристан, Ю.Г. Бусигін Системи обробки інформації 2011 / № 8
Критериальные оценки выбора рациональных маршрутов ведения воздушной разведки для обнаружения подвижных объектов в горно-лесистой местности. Е.Б. Смирнов, А.В. Тристан, О.Е. Чернавина Системи обробки інформації 2011 / № 5
Выполнение боевого полета истребительной авиационной эскадрильи по обеспечению действий бомбардировочной авиации способом патрульного сопровождения: история и современность. В.Е. Нерубацкий, С.В. Немченко, А.В. Тристан Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2010 / № 1
Методи представлення даних та знань в інформаційно-аналітичній моделі підготовки і прийняття рішень. А.В. Тристан Системи озброєння і військова техніка 2009 / № 1
Урахування нестохастичної невизначеності даних обстановки в інформаційно-аналітичній моделі підготовки і прийняття рішення. А.В. Тристан Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2009 / № 1
Алгоритм розподілу зенітних ракет (боєприпасів) в угрупуванні ППО Сухопутних військ при відбитті ударів повітряного противника. О.В. Кулєшов, О.В. Батурін, А.В. Тристан Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2009 / № 2
Нечіткі множини у процесах прийняття рішення. В.І. Ткаченко, Є.Б. Смірнов, А.В. Тристан Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2008 / № 1
Метод зниження рівня невизначеності при плануванні та веденні бойових дій угрупованнями Повітряних Сил. А.В. Тристан Системи обробки інформації 2008 / № 5
Використання теорії нечітких множин у процесі управління складними системами. В.І. Ткаченко, Є.Б. Смірнов, А.В. Тристан Системи обробки інформації 2008 / № 2
Закономерности изменения численности средств конфликтующих группировок. В.Б. Кононов, Д.И. Евстрат, А.В. Тристан, И.Ф. Бабий Системи обробки інформації 2001 / № 4
Решение дифференциальных уравнений конфликтных ситуаций при условии однородности средств конфликтующих сторон. В.Б. Кононов, Д.И. Евстрат, А.В. Тристан, О.А. Боровской Системи обробки інформації 2001 / № 2
Разработка моделей распределения поисковых усилий в динамических процессах конфликтных ситуаций. Ю.И. Кушнерук, Д.И. Евстрат, К.К. Печий, А.В. Тристан Системи обробки інформації 2000 / № 4