1. Наука
  2. Автори
  3. Більчук В. М.

Більчук В. М.

Публікації автора
Назва публікації Автори публікації Назва журналу Рік / Випуск
Методика оцінки доцільності виготовлення перспективного виробу за перевагами впливу множини якісних факторів природи. В.М. Більчук, І.Г. Дзеверін, С.В. Лазебник, О.О. Хмелевська Системи обробки інформації 2018 / № 3
Методика оцінки доцільності прийняття рішень щодо включення зразка озброєння до угруповання повітряних сил в умовах нестохастичної невизначеності. В.М. Більчук, І.Г. Дзеверін, С.В. Лазебник, О.О. Хмелевська Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2018 / № 2
Методика формалізованого опису впливу факторів якісної природної ознаки на прийняття рішень в умовах нечіткої нестохастичної невизначеності. В.М. Більчук, І.Г. Дзеверін, О.В. Воробйов, О.О. Хмелевська Системи обробки інформації 2017 / № 4
Методи підвищення цілісності інформації в телекомунікаційних системах. С.А. Підлісний, В.М. Більчук, Д.О. Медведєв, Б.О. Піддубний Системи обробки інформації 2017 / № 3
Методика визначення когнітивної моделі передконфліктної ситуації з урахуванням впливу нестохастично невизначених факторів природи з метою оцінки та корегування її напруженості. В.М. Більчук, І.Г. Дзеверін, О.В. Воробйов, О.О. Хмелевська Системи обробки інформації 2017 / № 1
Метод оптимізації структури розподіленої бази даних у вузлах інфокомунікаційної мережі хмарного середовища. О.М. Місюра, В.Ф. Третяк, В.М. Більчук Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2017 / № 1
Методичний підхід щодо формування когнітивної карти передконфліктної ситуації в умовах врахування впливу нестохастично невизначених факторів природи. В.М. Більчук, І.Г. Дзеверін, О.В. Воробйов, О.О. Хмелевська Системи обробки інформації 2016 / № 3
Оцінка ефективності та ризику прийняття рішень щодо змістовності прогнозованих чітких підмножин впливових факторів на розвиток процесу функціонування складної системи. В.М. Більчук, Д.А. Гриб, І.Г. Дзеверін, О.В. Воробйов, І.А. Нос Системи обробки інформації 2014 / № 9
Метод визначення чіткої підмножини факторів впливу на змістовність власної поведінки розвитку процесу функціонування складної системи. В.М. Більчук, Д.А. Гриб, І.Г. Дзеверін, О.В. Воробйов, І.А. Нос Системи обробки інформації 2014 / № 5
Методика визначення рівнів значущості факторів, формуючих нечітке нестохастичне невизначене середовище цілеспрямованого функціонування складної системи. В.М. Більчук, Д.А. Гриб, І.Г. Дзеверін, О.В. Воробйов, І.А. Нос Системи обробки інформації 2014 / № 4
Метод визначення напрямів сприяння формуванню цілеспрямованої власної поведінки розвитку процесу функціонування складної системи. В.М. Більчук, Д.А. Гриб, І.Г. Дзеверін, О.В. Воробйов Системи обробки інформації 2013 / № 8
Методологічні основи опису процесу функціонування складної системи. В.М. Більчук, Д.А. Гриб, І.Г. Дзеверін, О.В. Воробйов Системи обробки інформації 2013 / № 6
Методологічні основи засад розуміння нечіткого нестохастично невизначеного середовища та досліджень наявності в ньому явищ природи. В.М. Більчук Системи обробки інформації 2013 / № 5
Методичний підхід опису функціонування складної системи в нечіткому нестохастично невизначеному середовищі. В.М. Більчук, І.Г. Дзеверін, О.В. Воробйов Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2012 / № 4
Метод визначення доцільного терміну довгочасного прогнозування параметрів функціонування системи озброєнь з урахуванням умов нестохастичної невизначеності. В.М. Більчук, А.А. Адаменко Системи озброєння і військова техніка 2010 / № 1
Метод визначення рівнів впливу чинників соціальної та суб’єктивної природи на управління функціонуванням складної системи. В.М. Більчук, Н.М. Генералова, О.Г. Марченко Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2010 / № 4
Моделювання мети операції при плануванні вогневого ураження об’єктів противника в сучасних умовах ведення збройної боротьби. В.М. Більчук, А.А. Адаменко Системи озброєння і військова техніка 2009 / № 4
Методичні підходи забезпечення переваги в операції при прийнятті рішення на її управління в умовах визначенності та невизначеності. В.М. Більчук Системи обробки інформації 2009 / № 2
Оцінка ефективності прийняття рішень щодо оперативного управління в умовах нестохастичної невизначеності інформаційного забезпечення. В.М. Більчук, В.І. Ткаченко, Є.Б. Смірнов Системи озброєння і військова техніка 2008 / № 1
Селекция объектов дистанционного зондирования земли при нечетком описании их характеристик рассеяния. В.М. Бильчук, Р.Э. Пащенко, А.И. Вовк Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2008 / № 1
Метод вибору раціональної за ефективністю стратегії управління в ході збройної боротьби в умовах її нечіткого інформаційного ресурсу. В.М. Більчук, Н.І. Литвинець, В.І. Ткаченко, Є.Б. Смірнов Системи обробки інформації 2007 / № 9
Прийняття рішень щодо визначення перспективних зразків озброєння при нечіткому опису їх інформаційного ресурсу. В.М. Більчук Системи озброєння і військова техніка 2006 / № 4
Метод формування доцільних стратегій модернізації та створення нових зразків озброєнь. В.М. Більчук Системи озброєння і військова техніка 2005 / № 2
Метод определения показателей эффективности и риска принятия решений при проведении операций в условиях нестохастической неопределенности. В.М. Бильчук, О.В. Десятов, И.С. Николаева Системи обробки інформації 2003 / № 3
Прийняття рішення щодо кількості засобів ураження противника в операції в умовах нестохастичної невизначеності. В.М. Більчук, А.А. Адаменко, Є.В. Брежнєв Системи обробки інформації 2002 / № 6
Метод оценки вероятности информационного обеспечения объектов источниками информации. В.М. Бильчук, Н.А. Александрикова, О.В. Десятов, И.С. Николаева Системи обробки інформації 2002 / № 6
Актуальность задачи оценки информационного противодействия конфликтующих сторон. В.М. Бильчук, Н.А. Александрикова, И.С. Николаева Системи обробки інформації 2002 / № 5
Оценка риска банковской операции в условиях нестохастической неопределенности. В.М. Бильчук, И.С. Николаева Системи обробки інформації 2001 / № 6
Метод оценки эффективности функционирования сложных радиотехнических измерительных систем при нечетких описаниях их характеристик. В.М. Бильчук, С.Т. Черепков, Н.И. Литвинец Системи обробки інформації 2001 / № 5
Метод ранжирования критериев в задаче многокритериальной оптимизации. В.М. Бильчук, Н.И. Литвинец Системи обробки інформації 2000 / № 4
Принятие решения об оптимальных стратегиях сторон в конфликте. В.М. Бильчук, А.А. Адаменко, Н.И. Литвинец Системи обробки інформації 2000 / № 3
Метод двухэтапного экспертного оценивания показателей функционирования перспективных радиосистем. В.М. Бильчук, С.Т. Черепков Системи обробки інформації 2000 / № 2