1. Наука
  2. Автори
  3. Зарубін А. М.

Зарубін А. М.

Публікації автора
Назва публікації Автори публікації Назва журналу Рік / Випуск
Інструментальні похибки визначення навігаційних параметрів безплатформною інерціальною навігаційною системою. А.М. Зарубін, О.О. Новиков Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2018 / № 1
Аналіз впливу похибок азимутального виставлення інерціальних навігаційних систем на точність визначення навігаційних параметрів. А.М. Кириченко, А.М. Зарубін Системи озброєння і військова техніка 2010 / № 4
Аналіз сумарних інструментальних похибок інерціальних навігаційних систем. А.М. Зарубін, В.В. Астанін Системи озброєння і військова техніка 2006 / № 1
Удосконалений алгоритм пошуку екстремуму критерію якості. А.М. Зарубін, О.С. Ліходєєв, О.О. Добров Системи обробки інформації 2006 / № 9
Ідентифікація аеродинамічних коефіцієнтів літального апарату послідовним методом найменших квадратів. А.М. Зарубін, Є.В. Комаров, О.О. Добров Системи обробки інформації 2005 / № 6