1. Наука
  2. Автори
  3. Іванець Г. В.

Іванець Г. В.

Публікації автора
Назва публікації Автори публікації Назва журналу Рік / Випуск
Алгоритм підвищення точності прогнозування процесу виникнення надзвичайних ситуацій на основі регресійних моделей. Г.В. Іванець, М.Г. Іванець Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2019 / № 1
Один из методов оценивания периодической составляющей любой формы случайного процесса при произвольной длине реализации измеряемого параметра. Г.В. Иванец Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2017 / № 1
Алгоритм прогнозування загальних завданих збитків внаслідок надзвичайних ситуацій, необхідних матеріально-технічних ресурсів та особового складу для ліквідації чи запобігання їх. Г.В. Іванець Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2017 / № 1
Алгоритм прогнозування надзвичайних ситуацій соціального характеру за видами та рівнями, можливих завданих збитків внаслідок них. Г.В. Іванець Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2016 / № 4
Аналіз стану техногенної, природної та соціальної небезпеки адміністративно-територіальних одиниць України на основі даних моніторингу. Г.В. Іванець Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2016 / № 3
Дослідження періодичності процесу зміни надзвичайних ситуацій природного характеру на протязі року. Г.В. Іванець Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2016 / № 2
Алгоритм прогнозування надзвичайних ситуацій природного характеру в цілому, за видами та рівнями, можливих завданих збитків внаслідок них. Г.В. Іванець Системи обробки інформації 2016 / № 8
Методика оптимального розподілу обмежених ресурсів для забезпечення максимального рівня готовності підрозділів державної служби з надзвичайних ситуацій до виконання завдань за призначенням. Г.В. Іванець Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2016 / № 4
Математичне моделювання та алгоритм розрахунку зарядів бризантних вибухових речовин для підриву аварійних цегляних будівель та споруд. Г.В. Іванець, Є.І. Стецюк, І.О. Толкунов, М.П. Букін Системи озброєння і військова техніка 2015 / № 1
Дослідження дії ударної хвилі на організм саперів при несанкціонованому вибуху ручних протипіхотних гранат. Г.В. Іванець, М.П. Букін, Є.І. Стецюк Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2015 / № 1
Індивідуальний захист саперів від дії осколків і куль. Г.В. Іванець, Є.І. Стецюк, М.Г. Іванець Системи озброєння і військова техніка 2014 / № 4
Алгоритм підвищення точності прогнозу економічних показників на основі багатофакторної лінійної моделі за рахунок передбачення похибок моделі і уточнення оцінок її параметрів на основі зваженого методу найменших квадратів. Г.В. Іванець, Ю.І. Євдокименко, О.Г. Марченко, О.А. Наконечний Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2013 / № 2
Методика вибору математичної моделі залежності економічних показників від інших чинників на основі статистичних даних в умовах часткової невизначеності. Г.В. Іванець Системи обробки інформації 2013 / № 2
Метод определения пространственно-временных характеристик облучателя короткоимпульсной зеркальной антенны. М.Г. Иванец, Г.В. Иванец, Д.М. Литовченко, С.Н. Власик Системи обробки інформації 2009 / № 2
Оцінка надійності зенітних керованих ракет при обмеженій інформації про їх експлуатацію. Г.В. Єрмаков, Г.В. Іванець, К.В. Борисенко, С.І. Клівець Системи озброєння і військова техніка 2006 / № 2