1. Наука
  2. Автори
  3. Колєснік Т. А.

Колєснік Т. А.

Публікації автора
Назва публікації Автори публікації Назва журналу Рік / Випуск
European airspace capacity forecasting and provision. О.Є. Луппо, О.М. Алєксєєв, А.М. Голубова, Т.А. Колєснік Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2017 / № 1