1. Наука
  2. Автори
  3. Дружинін С. В.

Дружинін С. В.

Публікації автора
Назва публікації Автори публікації Назва журналу Рік / Випуск
Модель оцінки мобільності інформаційно-телекомунікаційної мережі спеціального призначення. С.В. Дружинін, О.К. Климович, Н.В. Лукова-Чуйко Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2018 / № 1
Сучасний стан автоматизації управління військами в Збройних Силах України. С.В. Дружинін, О.К. Климович, О.Г. Саєнко Системи озброєння і військова техніка 2010 / № 1
Аналіз стратегій процедури маршрутизації в телекомунікаційній мережі військового призначення. С.В. Дружинін, О.К. Климович, О.М. Захараш Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2009 / № 4
Аналитические модели оценки качества обслуживания в телекоммуникационной сети военного назначения. Д.І. Могилевич, С.В. Дружинін, О.К. Климович Системи озброєння і військова техніка 2007 / № 2
Дослідження моделі САУ нестаціонарними об’єктами управління на основі нечіткого регулятора. Д.В. Кір’янов, С.В. Дружинін Системи озброєння і військова техніка 2006 / № 3
Результати дослідження середньоквадратичної помилки визначення амплітуд сигналів N-OFDM при блочному розміщенні піднесучих. В.Г. Смоляр, І.І. Слюсар, С.В. Дружинін, В.О. Ольховський Системи обробки інформації 2006 / № 1