1. Наука
  2. Автори
  3. Олійник Ю. А.

Олійник Ю. А.

Публікації автора
Назва публікації Автори публікації Назва журналу Рік / Випуск
Методика оцінювання невизначеності вимірювання пружних констант матеріалів. В.М. Мокійчук, О.В. Монченко, Ю.А. Олійник Системи обробки інформації 2016 / № 6
Використання ультразвукового двошкального способу для підвищення точності вимірювання товщини виробів. О.Д. Близнюк, Ю.А. Олійник, В.Ю. Куц, Ю.В. Куц, О.В. Монченко Системи обробки інформації 2015 / № 7
Підвищення ролі радіоелектронної боротьби за досвідом локальних війн. Я.М. Кожушко, Г.В. Мегельбей, А.І. Резниченко, Ю.А. Олійник Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2012 / № 3
Залежність коефіцієнту лобового опору літального апарату від швидкості вітру. Ю.А. Олійник Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2012 / № 2
Структурные схемы управления с использованием дополнительных субъектов управления. Ю.А. Олейник, Я.М. Кожушко, Г.М. Тихонов Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2012 / № 1
Схемы эффективного достижения вектора цели. Ю.А. Олейник Системи озброєння і військова техніка 2011 / № 4
Виды воздействий при управлении техническими и социальными системами. Ю.А. Олейник, Я.М. Кожушко, А.С. Балабуха Системи обробки інформації 2011 / № 2
Тенденции развития авиационных средств радиоэлектронной борьбы военно-воздушных сил Соединенных Штатов Америки. Я.М. Кожушко, А.И. Резниченко, Ю.А. Олейник, А.А. Михайлик Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2011 / № 2
Определение функций вероятностей состояний наземной подвижной системы комплекса РЭБ. Ю.А. Олейник, Г.М. Тихонов, Я.М. Кожушко Системи озброєння і військова техніка 2010 / № 2
Определение вероятностей состояний подвижной системы военной техники. Ю.А. Олейник, А.С. Балабуха, Я.М. Кожушко Системи обробки інформації 2010 / № 1
Визначення функцій ймовірностей станів активних засобів протидіючої сторони. Ю.А. Олійник, В.А. Бородавка, Ю.О. Кусакін Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2010 / № 2
Постановка цели при оценке эффективности вооружения и военной техники. Ю.А. Олейник, В.А. Бородавка, Я.М. Кожушко, К.П. Квиткин Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2009 / № 2
Отклонение ракеты от плоскости стрельбы под воздействием силы ветра. Ю.А. Олейник, Я.М. Кожушко, С.В. Орлов Системи обробки інформації 2009 / № 3
Влияние силы ветра на отклонение ракеты от точки цели. Ю.А. Олейник, Я.М. Кожушко, А.С. Балабуха Системи обробки інформації 2009 / № 1
Оцінка ефективності виконання бойових задач бойовим авіаційним комплексом. О.А. Корочкін, Д.В. Дяченко, Ю.А. Олійник Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2009 / № 1
Вплив швидкості вітру на змінення коефіцієнту лобового опору. Ю.А. Олійник Системи озброєння і військова техніка 2008 / № 2
Уравнение вероятностей случайной скорости ветра. Ю.А. Олейник, А.В. Прокопов, В.В. Разживин Системи обробки інформації 2008 / № 5
Характеристики вітру. Ю.А. Олійник, Д.В. Дяченко, В.А. Бородавка, В.В. Логінов Системи обробки інформації 2008 / № 3
Вплив швидкості вітру на змінення швидкісного напору. Ю.А. Олійник Системи обробки інформації 2008 / № 2
Визначення числових характеристик сили, потужності та енергії вітру. Ю.А. Олійник, В.А. Бородавка, В.В. Логінов, Д.В. Дяченко Системи обробки інформації 2008 / № 1
Визначення максимальних швидкостей вітру з урахуванням поривів вітру при обмеженні імовірності їхнього виникнення. Ю.А. Олейник, В.А. Бородавка, В.Ф. Слободянюк Системи озброєння і військова техніка 2007 / № 2
Імовірнісні характеристики параметрів пульсацій швидкості вітру та поривів вітру. Ю.А. Олійник, В.А. Бородавка, Р.В. Бутівченко Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2007 / № 3
Визначення характеристик параметрів випадкової функції швидкості вітру. Ю.А. Олійник, В.А. Бородавка, В.Ф. Слободянюк Системи обробки інформації 2007 / № 5
Определение вероятности возникновения средней скорости ветра в заданном интервале значений. В.А. Прокопов, Ю.А. Олейник, В.В. Пугач, И.М. Тихонов Системи обробки інформації 2006 / № 6
Определение перегрузок летательного аппарата при его наземной эксплуатации. Ю.А. Олейник, А.А. Остренко, В.Ф. Слободянюк, И.Г. Жураховский Системи обробки інформації 2004 / № 4
Уравнение плоского подъема летательного аппарата в стартовое положение. Ю.А. Олейник, В.Ф. Слободянюк Системи обробки інформації 2002 / № 1
О функционале в задаче оптимального по быстродействию подъёма летательного аппарата в стартовое положение. В.А. Прокопов, Ю.А. Олейник Системи обробки інформації 2001 / № 5
К оценке параметров оптимального подъёма летательного аппарата в стартовое положение. Ю.А. Олейник, В.А. Прокопов Системи обробки інформації 2000 / № 4