1. Наука
  2. Автори
  3. Можаєв О. О.

Можаєв О. О.

Публікації автора
Назва публікації Автори публікації Назва журналу Рік / Випуск
Метод контроля доступа к данным компьютерной системы экологического мониторинга. Х.Р. Нааем, А.А. Можаев Системи озброєння і військова техніка 2017 / № 3
Методологія проведення pen-тестування веб-додатків. С.М. Порошин, О.О. Можаєв, М.О. Можаєв Системи обробки інформації 2016 / № 3
Выбор комбинаторного алгоритма оптимизации при управлении трафиком мультисервисной сети. А.А. Коваленко, Г.А. Кучук, А.А. Можаев Системи обробки інформації 2015 / № 10
Аналіз структури системи акустичного моніторингу. О.О. Можаєв, О.І. Баленко Системи обробки інформації 2015 / № 7
Оптимізація застосування вейвлет-перетворень для визначення характеристик трафіку мультисервісних мереж. О.О. Можаєв, Н.Х. Раковська, В.В. Казімірова Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2014 / № 2
Метод підвищення оперативності інформаційного обміну з «хмарними» антивірусними системами. О.О. Можаєв, Н.Х. Раковська, С.Г. Семенов Системи обробки інформації 2014 / № 7
Метод розширення структури віртуальних з’єднань ділянки мультисервісної мережі. О.О. Можаєв, Н.Х. Раковська, С.О. Загайнов, О.С. Савченко Системи обробки інформації 2014 / № 6
Оцінка інформаційної ємності мобільних інформаційних мереж. І.І. Обод, І.Л. Яценко, О.О. Можаєв Системи обробки інформації 2014 / № 5
Аппроксимация технологии функционирования компьютерной системы в условиях внешних воздействий моделью брюсселятора с возмущениями в виде динамического хаоса. С.Г. Семенов, А.А. Можаев, С.Ю. Гавриленко Системи обробки інформації 2014 / № 4
Анализ моделей описания трафика. О.В. Воробьев, А.А. Можаев, А.П. Осколков Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2014 / № 2
Создание видео высокой четкости для хранения и передачи через Интернет. А.А. Можаев, Е.О. Окунев Системи обробки інформації 2013 / № 8
Концепція забезпечення якості надання послуг у цифрових телекомунікаційних мережах. О.О. Можаєв Системи обробки інформації 2013 / № 7
Застосування математичного апарату нелінейних динамічних систем при моделюванні трафіку у гетерогенних мережах. О.О. Можаєв Системи обробки інформації 2012 / № 6
Оценка параметров нелинейной динамической модели гетерогенной сети. А.А. Можаев, В.Е. Кузьменко, М.А. Можаев, С.М. Порошин Системи обробки інформації 2011 / № 5
Аналіз поведінки черг маршрутизаторів у мережах передачі даних в залежності від типів трафіку. О.О. Можаєв, Ю.Ю. Завизіступ, А.А. Коваленко Системи озброєння і військова техніка 2009 / № 2
Оценка безопасности мультисервисной сети. Г.А. Кучук, А.А. Коваленко, А.А. Можаев Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2009 / № 4
Метод построения оптимальных временных шкал для аппроксимации значения максимального размера очереди. Г.А. Кучук, А.А. Можаев, А.А. Коваленко Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2009 / № 3
Обзор подходов к выбору временных шкал при проведении анализа очередей. Г.А. Кучук, О.О. Можаєв, А.А. Коваленко Системи обробки інформації 2009 / № 1
Моделювання телекомунікаційного трафіку гетерогенної мережі нелінійними динамічними системами. О.О. Можаєв Системи озброєння і військова техніка 2008 / № 3
Обґрунтування вимог до якості зв'язку при передачі інформації у комп'ютерних мережах систем критичного застосування. С.Г. Семенов, О.О. Можаєв, І.В. Ільїна Системи озброєння і військова техніка 2008 / № 2
Асимптотический анализ очередей высокоскоростных телекоммуникационных сетей. Г.А. Кучук, А.А. Можаев, А.А. Коваленко Системи обробки інформації 2008 / № 7
Метод исследования доступной полосы пропускания гетерогенной мультисервисной сети передачи данных. А.А. Можаев, А.В. Любченко, О.В. Богацкая Системи обробки інформації 2008 / № 2
Розрахунок фрактальних характеристик трафікових процесів у системах з повторними запитами. Ю.В. Стасєв, Г.А. Кучук, О.О. Можаєв Системи озброєння і військова техніка 2007 / № 4
Вплив помилки прогнозування характеристик трафіка на ефективність транспортного протоколу мережі. Ю.В. Стасєв, Г.А. Кучук, О.О. Можаєв Системи озброєння і військова техніка 2007 / № 2
Властивість довгочасової залежності ієрархічної моделі. О.О. Можаєв, І.В. Ільїна, Ю.В. Пантелєй Системи озброєння і військова техніка 2007 / № 1
Концепция обеспечения качества предоставления услуг в цифровых телекоммуникационных сетях. А.А. Можаев Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2007 / № 1
Хаотичні відображення як моделі пакетного трафіку. О.О. Можаєв, І.В. Ільїна, Ю.І. Шевяков, О.Д. Анохіна Системи обробки інформації 2007 / № 9
Метод динамічної зміни характеристик транспортних протоколів у мультисервісних мережах. Г.А. Кучук, О.О. Можаєв, І.В. Ільїна Системи обробки інформації 2007 / № 8
Усовершенствование транспортных протоколов в мультисервисных сетях. А.А. Можаев, А.А. Подорожняк, И.В. Ильина, А.А. Коваленко Системи обробки інформації 2007 / № 5
Моделювання процесу конвергенції трафіка окремих служб мультисервісних мереж. Г.А. Кучук, О.О. Можаєв Системи обробки інформації 2007 / № 3
Оцінка параметрів негаусових стохастичних процесiв. О.О. Можаєв, А.О. Подорожняк, С.Ю. Стасєв Системи озброєння і військова техніка 2006 / № 4
Оценка достоверности определения параметров телекоммуникационного трафика. А.А. Можаев Системи обробки інформації 2006 / № 9
Рівняння оптимізації ієрархічної телекомунікаційної мережі за критерієм мінімальних експлуатаційних витрат. В.О. Губар, О.О. Можаєв, Ю.П. Рондін, Н.Ю. Любченко Системи обробки інформації 2006 / № 6
Вычисление параметра маршрутизации для распределения трафика по найденному множеству путей. А.А. Можаев, С.Г. Семенов, С.Ф. Крывчач Системи обробки інформації 2005 / № 9
Метод оптимізації структур даних у розподіленій мережі. О.О. Можаєв, Ю.П. Рондин, Н.Ю. Любченко, С.Ф. Кривчач Системи обробки інформації 2005 / № 6
Исследование обратного рассеяния радиоволн от малоразмерных объектов при дистанционных методах зондирования Земли. В.К. Иванов, А.С. Курекин, С.Е. Яцевич, А.А. Можаев, А.В. Гутник Системи обробки інформації 2005 / № 2
Пространственно-частотные функции корреляции волнового поля в случайно-неоднородных средах. А.М. Стадник, А.А. Можаев, А.С. Васильев Системи обробки інформації 2005 / № 1
Середні часи і дисперсійні оцінки чекання у чергах транспортної інформаційної мережі зв’язку. Г.А. Кучук, Н.Ю. Любченко, О.О. Можаєв Системи обробки інформації 2004 / № 12
Часова прозорість мережі, як характеристика, що визначає виконання необхідної якості обслуговування. О.О. Можаєв, О.Д. Анохіна, С.Ю. Гайдаров, С.Г. Семенов Системи обробки інформації 2004 / № 11
Визначення оптимальних потоків у мережі передачі даних за допомогою процедури альтернативної маршрутизації. О.Д. Анохіна, С.Ю. Гайдаров, О.О. Можаєв, С.Г. Семенов Системи обробки інформації 2004 / № 10
Програмно-апаратні засоби автоматизації аналізу і розробки алгоритмічних структур. О.О. Можаєв, І.І. Кучинський, Н.Ю. Любченко, Н.М. Ненашева Системи обробки інформації 2004 / № 5
Методика оптимізації алгоритмів. В.В. Косенко, О.О. Можаєв, С.Ю. Гайдаров Системи обробки інформації 2004 / № 4
Повышение точности определения частоты в акустооптическом анализаторе спектра. А.И. Стрелков, А.А. Можаев, В.В. Марченко Системи обробки інформації 2003 / № 4
Радиолокационное дистанционное зондирование засоленных влажных почв в дециметровом диапазоне. Ю.В. Горишняя, А.А. Можаев, Н.Д. Бережная Системи обробки інформації 2003 / № 2
К вопросу о разрешающей способности монохроматических радиосигналов по частоте акустооптических спектроанализаторов. А.И. Стрелков, А.А. Можаев, В.В. Марченко Системи обробки інформації 2002 / № 6
Экспериментальные исследования взаимосвязи обратного рассеяния радиоволн с параметрами почвогрунтов при многочастотных методах радиолокационного зондирования. В.К. Иванов, А.А. Можаев, А.О. Силин, С.Е. Яцевич, Е.И. Яцевич Системи обробки інформації 2002 / № 3
Выбор методов технической защиты информации по критерию эффективности. С.В. Арепьев, А.А. Можаев, В.А. Гирдвоин Системи обробки інформації 2001 / № 4
Неоднородная структура полного электронного содержания ионосферы Антарктиды при различных уровнях магнитной активности. А.А. Можаев, В.М. Трубицын, С.В. Арепьев, А.В. Дремлюга, В.А. Гирдвоин, С.Я. Григорьев Системи обробки інформації 2001 / № 3
Глобальные геомагнитные эффекты, вызванные сейсмической активностью. А.А. Можаев, С.В. Арепьев, В.М. Коновалов, М.Н. Журавский Системи обробки інформації 2001 / № 2