1. Наука
  2. Автори
  3. Карлов В. Д.

Карлов В. Д.

Scopus: 56941529900
Публікації автора
Назва публікації Автори публікації Назва журналу Рік / Випуск
Розробка методу селекції і виявлення малорозмірних, малошвидкісних надводних об'єктів на фоні моря. О.Я. Луковський, І.Г. Дзеверін, В.Д. Карлов, І.Є. Ряполов, М.В. Дудко, Ю.В. Трофименко Системи озброєння і військова техніка 2019 / № 3
Математична модель електричної і магнітної складових поля випромінювання елементів опуклої антенної решітки. О.Я. Луковський, В.Д. Карлов, І.Є. Ряполов, О.В. Беспалько Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2019 / № 4
Постановка задачі оптимального оцінювання радіальної швидкості цілі при врахуванні корельованих флуктуацій початкових фаз радіоімпульсів прийнятої пачки. В.Д. Карлов, О.Л. Кузнєцов, А.М. Артеменко Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2018 / № 3
Вимоги щодо контролю рефракції у пограничному шарі атмосфери з урахуванням її впливу на розрахункову дальність виявлення повітряних об’єктів на гранично малих висотах. В.Д. Карлов, В.Л. Місайлов, А.М. Артеменко Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2018 / № 3
Radiation of spatially limited inhomogeneous plasma. В.Д. Карлов, Ю.В. Кириченко, А.М. Артеменко, О.В. Лукашук Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2018 / № 1
To question about informative safety in telecommunication systems. V.D. Karlov, О.V. Lukashuk, С.M. Sholokhov Системи озброєння і військова техніка 2017 / № 2
Особливості локації вертольотів в умовах поширення радіохвиль над морем. В.Д. Карлов, А.М. Артеменко, О.В. Струцінський, І.М. Пічугін Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2017 / № 4
Особливості використання плаского шару плазми з малим вигином в антенних системах. Ю.В. Кириченко, В.Д. Карлов, А.С. Кійко Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2017 / № 4
Тенденції та перспективні напрями розвитку радіоелектронної боротьби у збройних конфліктах сучасності та майбутнього. В.Д. Карлов, С.М. Шолохов, О.В. Лукашук Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2017 / № 3
Особливості технічних методів зниження уразливості систем телекомунікацій. В.Д. Карлов, О.В. Лукашук, С.М. Шолохов Системи озброєння і військова техніка 2016 / № 3
Використання підведених радіохвилеводів для збільшення дальності виявлення маловисотних цілей над морем. В.Д. Карлов, К.П. Квіткін, Д.В. Карлов, О.В. Струцинський Системи озброєння і військова техніка 2016 / № 1
Analysis of methods of decline of vulnerability of telecommunication systems. В.Д. Карлов, О.В. Лукашук, С.М. Шолохов Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2016 / № 3
Essence and types of informative weapon in modern informative conflicts. V.D. Karlov, O.V. Lukashuk, S.M. Sholokhov Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2016 / № 2
До питання про суть та види інформаційної зброї в сучасних інформаційних конфліктах. В.Д. Карлов, О.В. Лукашук, С.М. Шолохов Системи обробки інформації 2016 / № 8
До питання про вимірювання дальності маловисотної цілі при її радіолокації в межах тропосферного хвилеводу над морем. В.Д. Карлов, Д.Б. Кучер, О.В. Струцинський, О.В. Лукашук Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2016 / № 3
Результати теоретичних та експериментальних досліджень флуктуаційної помилки вимірювання кутової координати маловисотної цілі при її локації в межах прямої видимості. В.Д. Карлов, Є.О. Меленті, М.М. Олещук, А.О. Родюков Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2016 / № 2
Алгоритм вимірювання дальності в автоматизованих системах наведення винищувальної авіації на маловисотну ціль над морем. В.Д. Карлов, О.Б. Котов, І.М. Пічугін, Д.В. Карлов Системи обробки інформації 2015 / № 10
Статистичні характеристики радіолокаційних сигналів, відбитих від місцевих предметів в умовах аномальної рефракції. В.Д. Карлов, А.О. Радюков, І.М. Пічугін, Д.В. Карлов Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2015 / № 4
Підхід до рішення задачі оптимального виміру дальності до літака-носія високоточної зброї з урахуванням особливостей його локації в тропосферному радіохвилеводі. В.Д. Карлов, О.Б. Котов, Ю.Б. Ситнік, А.О. Радюков Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2015 / № 1
К вопросу о измерении доплеровской частоты сигнала, отраженного от цели, лоцируемой за пределами радиогоризонта над морем. В.Д. Карлов, А.П. Кондратенко, А.К. Шейгас, Ю.Б. Ситник Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2014 / № 1
Компенсация амплитудных отказов излучателей в плоских фазированных антенных решетках. В.Д. Карлов, Н.Н. Петрушенко, Д.В. Карлов, Г.А. Головин Системи озброєння і військова техніка 2013 / № 3
К вопросу об оптимизации измерения угла Фарадеевского вращения плоскости поляризации. В.Д. Карлов, А.Н. Черный, Д.В. Карлов, О.В. Бесова Системи озброєння і військова техніка 2013 / № 2
Метод оценки помеховой обстановки на антенном полигоне. В.Д. Карлов, Г.А. Головин, Н.Н. Петрушенко, О.В. Бесова Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2013 / № 3
Особливості вимірювання дальності до цілі, яка здійснює політ в межах тропосферного хвилеводу над морем. В.Д. Карлов, Є.О. Меленті, О.К. Шейгас, В.М. Петрушенко Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2013 / № 2
Метод диагностики фазированной антенной решетки в полевых условиях. В.Д. Карлов, Н.Н. Петрушенко, Д.В. Карлов, Г.А. Головин Системи обробки інформації 2013 / № 8
О точности измерения запаздывания полезного сигнала на фоне мешающего. В.Д. Карлов, А.Н. Черный, Д.В. Карлов, О.В. Бесова Системи обробки інформації 2013 / № 6
К вопросу о точности измерения угла фарадеевского вращения плоскости поляризации двухканальным фазоизмерителем. В.Д. Карлов, А.Н. Черный, О.В. Бесова Системи обробки інформації 2013 / № 5
К вопросу повышения помехозащищенности антенной системы наземного комплекса управления космическими аппаратами. В.Д. Карлов, Е.В. Лукашук, Н.Н. Петрушенко Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2013 / № 3
К вопросу о распознавании количественного состава групповой маловысотной цели при локации её над морем за пределами дальности прямой видимости. В.Д. Карлов, Ю.А. Сирык, А.В. Тугай, В.Г. Чернов Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2013 / № 2
Особливості вимірювання дальності до цілі, яка здійснює політ в межах тропосферного хвилеводу над морем. В.Д. Карлов, Є.О. Меленті, С.В. Кукобко, В.М. Петрушенко Системи озброєння і військова техніка 2012 / № 4
Использование информации о среде распространения радиоволн для повышения точности измерения дальности до элементов сложной баллистической цели. В.Д. Карлов, А.Н. Черный, О.В. Бесова Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2012 / № 4
Об одной возможности синтеза когерентного многочастотного сигнала с заданными корреляционными свойствами. В.Д. Карлов, И.Г. Леонов, Р.Н. Животовский, В.Н. Петрушенко Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2012 / № 4
Разработка процедуры оценки опасности оперативно-тактической обстановки. В.Д. Карлов, М.А. Павленко, Н.А. Королюк Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2012 / № 3
Методология расчета электромагнитного поля и оценки дальности обнаружения воздушных целей над морем в рамках дифракционного механизма распространения радиоволн. В.Д. Карлов, Н.Н. Петрушенко, Е.А. Меленти Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2012 / № 2
Характеристики эхо-сигналов декаметрового диапазона радиоволн при их многолучевом распространении. В.Д. Карлов, Ю.А. Сирык, А.В. Тугай Системи озброєння і військова техніка 2011 / № 2
Особенности диагностики параметров ионосферы при использовании парных радиоимпульсов. В.Д. Карлов, М.Н. Журавский, Д.В. Карлов, О.В. Бесова Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2011 / № 2
К вопросу об оценке количества целей в составе групповой при локации в декаметровом диапазоне радиоволн. В.Д. Карлов, Ю.А. Сирык, А.В. Тугай Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2011 / № 1
Использование разнесенных по частоте радиоимпульсов для измерения функции автокорреляции тепловых флуктуаций электронов ионосферы. В.Д. Карлов, М.Н. Журавский, О.В. Бесова, А.Н. Черный Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2011 / № 2
Статистичні характеристики радіолокаційних сигналів, відбитих від місцевих предметів в умовах аномальної рефракції. В.Д. Карлов, Г.В. Пєвцов, М.М. Петрушенко, В.Л. Місайлов Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2011 / № 1
До питання про вимір швидкості переміщення іоносферних збурень методом некогерентного розсіяння радіохвиль з використанням спектрального способу. В.Д. Карлов, М.М. Журавський, Д.В. Карлов, А.М. Чорний Системи озброєння і військова техніка 2010 / № 2
Влияние среды распространения радиоволн на приморском направлении при измерении угловых координат радиолокационных целей. В.Д. Карлов, Н.Н. Петрушенко, В.В. Челпанов, К.П. Квиткин Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2010 / № 3
К вопросу об измерении скорости перемещения ионосферных возмущений методом некогерентного рассеяния радиоволн с применением корреляционного способа. В.Д. Карлов, М.Н. Журавский, Д.В. Карлов, О.В. Ефимова Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2010 / № 3
Спектр амплитудных флуктуаций эхо-сигнала при использовании зондирующих сигналов декаметрового диапазона радиоволн с изменяющейся частотой. В.Д. Карлов, Ю.А. Сирык, А.В. Тугай Системи обробки інформації 2010 / № 9
К вопросу о генерации в ионосфере перемещающихся возмущений, обусловленных запуском ракет. В.Д. Карлов, М.Н. Журавский, Д.В. Карлов, О.В. Бесова Системи обробки інформації 2010 / № 9
Применение мощных сверхширокополосных акустических импульсов в системах радиоакустического зондирования. В.Д. Карлов, Ю.Н. Ульянов, В.Л. Мисайлов, Н.Г. Максимова Системи обробки інформації 2010 / № 6
Особенности предъявления требований точности целеуказания зенитному ракетному комплексу прикрытия экологически опасных объектов. Н.Н. Петрушенко, В.Д. Карлов, И.Г. Леонов, Д.В. Карлов, И.А. Нос Системи обробки інформації 2010 / № 6
Оценка возможностей обнаружения целей при наличии морского тропосферного волновода. В.Д. Карлов, М.М. Петрушенко, В.В. Челпанов, К.П. Квиткин Системи обробки інформації 2010 / № 6
Сопровождение радиолокационных целей в условиях помех. В.Д. Карлов, Н.Н. Петрушенко, А.В. Челпанов, К.П. Квиткин Системи обробки інформації 2010 / № 5
К вопросу о моделировании характеристик излучения элементов выпуклой антенной решетки. В.Д. Карлов, И.Г. Леонов, Н.Н. Петрушенко, Е.В. Лукашук Системи обробки інформації 2010 / № 1
Синтез оптимального измерителя разности фаз между обыкновенным и необыкновенным компонентами сигнала, рассеянного на тепловых флуктуациях электронной концентрации ионосферы . В.Д. Карлов, С.А. Корняков, Д.В. Карлов, В.М. Коновалов Системи обробки інформації 2010 / № 1
К вопросу об оценке эффективности определения факта запуска космического объекта по изменению параметров ионосферы, контролируемой методом некогерентного рассеяния радиоволн. В.Д. Карлов, А.Б. Котов, М.Н. Журавский, Д.В. Карлов Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2010 / № 2
Створення єдиного поля радіолокаційного контролю повітряного простору держави. М.М. Петрушенко, В.Д. Карлов Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2010 / № 1
Граничні можливості послаблення зовнішньої завади при оптимальній просторовій обробці реалізацій корисного сигналу і завади, що приймаються, в радіотехнічних системах приморського базування. М.М. Мінервин, В.Д. Карлов, М.М. Петрушенко, О.Я. Луковський Системи озброєння і військова техніка 2009 / № 2
Модельне представлення тропосферних радіохвилеводів над морем. В.Д. Карлов, Н.Н. Петрушенко, О.Я. Луковський, Е.В. Лукашук, К.П. Квіткін Системи озброєння і військова техніка 2009 / № 1
К вопросу о точности измерения запаздывания полезного сигнала на фоне мешающего. В.Д. Карлов, С.А. Корняков, Д.В. Карлов Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2009 / № 3
К вопросу о моделировании характеристик излучения элементов выпуклой антенной решетки. В.Д. Карлов, О.А. Окунев, Н.Н. Петрушенко, Е.В. Лукашук Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2009 / № 3
Метод оценки эквивалентных диаграмм направленности излучателей в малоэлементных фазированных антенных решетках. В.Д. Карлов, Н.Н. Петрушенко, Н.И. Свитенко Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2009 / № 1
Потенциальная точность измерения запаздывания полезного сигнала на фоне мешающего. В.Д. Карлов, С.А. Корняков, Д.В. Карлов Системи обробки інформації 2009 / № 4
Моделирование характеристик направленности выпуклой антенной решетки. В.Д. Карлов, О.А. Окунев, Н.Н. Петрушенко, Е.В. Лукашук Системи обробки інформації 2009 / № 4
Анализ свойств оценок ошибок фазовращателей при диагностике малоэлементных фазированных антенных решеток. В.Д. Карлов, О.А. Окунев, Н.Н. Петрушенко, Н.И. Свитенко Системи обробки інформації 2009 / № 3
Возможности применения непараметрических методов обнаружения маневра цели. В.Д. Карлов, Н.Н. Петрушенко, А.В. Челпанов Системи обробки інформації 2009 / № 2
Влияние числа элементов в антенной решетке на изменения коэффициентов отражения в СВЧ трактах взаимными связями излучателей. В.Д. Карлов, Н.Н. Петрушенко, Н.И. Свитенко Системи обробки інформації 2009 / № 1
Аналіз флуктуацій інформативних параметрів радіолокаційних сигналів при їх розповсюдженні над морем. В.Д. Карлов, М.М. Петрушенко, А.В. Челпанов Системи озброєння і військова техніка 2008 / № 4
Метод і алгоритм швидкого розрахунку амплітудно-фазового розподілу активних фар, що формує діаграму спрямованості з широкими провалами в заданих напрямах. В.Д. Карлов, О.А. Окунєв, Г.А. Головін Системи озброєння і військова техніка 2008 / № 4
Алгоритм обробки кутомісцевої інформації в фазовій моноімпульсній РЛС. В.Д. Карлов, А.В. Челпанов Системи озброєння і військова техніка 2008 / № 2
Метод математичного моделювання характеристик спрямованості вісесиметричних активних антенних решіток (на прикладі кругової циліндричної антенної решітки великих електричних розмірів). В.Д. Карлов, І.Г. Леонов, О.В. Лукашук, А.Ф. Шевченко Системи озброєння і військова техніка 2008 / № 1
Экспериментальное исследование параметров тропосферных радиоволноводов над морем. В.Д. Карлов, Н.Н. Петрушенко, Е.В. Лукашук, А.В. Челпанов Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2008 / № 3
Влияние флуктуаций фронта помеховой волны на эффективность ее подавления корреляционным компенсатором в радиотехнических системах приморского базирования. Н.Н. Минервин, В.Д. Карлов, Н.Н. Петрушенко, Е.В. Лукашук, О.Я. Луковский Системи обробки інформації 2008 / № 7
Свойства морского тропосферного волновода как элемента радиоканала. В.Д. Карлов, В.Л. Мисайлов, Н.Н. Петрушенко Системи обробки інформації 2008 / № 6
Метод быстрого расчета амплитудно-фазового распределения активных фар, формирующего диаграммы направленности с провалами в заданных направлениях. В.Д. Карлов, О.А. Окунев, Г.А. Головин Системи обробки інформації 2008 / № 6
К вопросу об использовании антенных систем в наземных станциях спутниковой связи. В.Д. Карлов, Е.В. Лукашук Системи обробки інформації 2008 / № 2
Обнаружение аэродинамических целей в условиях шумовых и пассивных помех с широким доплеровским спектром. В.Д. Карлов, И.Г. Леонов, А.Е. Присяжный, О.Я. Луковский Системи обробки інформації 2006 / № 9
Возможности повышения эффективности сопровождения сложных целей в фазовой моноимпульсной РЛС. В.Д. Карлов, О.Я. Луковский, А.Е. Присяжный, А.В. Челпанов, В.В. Гаврилкин Системи обробки інформації 2006 / № 8
Организация управления режимами обнаружения и сопровождения целей в РЛС с ФАР. В.Д. Карлов, К.П. Квиткин, В.В. Гаврилкин, В.В. Челпанов Системи обробки інформації 2006 / № 4
Адаптивный алгоритм фильтрации параметров траектории маневрирующей цели. В.Д. Карлов, В.И. Франков, О.Я. Луковский, К.П. Квиткин, В.В. Гаврилкин, А.В. Челпанов Системи обробки інформації 2005 / № 7
Оптимальные обнаружители многочастотного сигнала со случайными неэнергетическими параметрами. В.Д. Карлов, И.Г. Леонов, С.В. Волошин, А.Е. Присяжный, Д.В. Максюта, М.Г. Иванец Системи обробки інформації 2005 / № 4
Возможности пеленгации сложных целей по угловым координатам. В.Д. Карлов, А.В. Челпанов, О.Я. Луковский, К.П. Квиткин, В.В. Гаврилкин Системи обробки інформації 2004 / № 11
Адаптивный алгоритм сопровождения маневрирующих целей. В.Д. Карлов, Р.Э. Пащенко, С.В. Яровой, Н.Н. Петрушенко, А.В. Челпанов, О.Я. Луковский Системи обробки інформації 2002 / № 5