1. Наука
  2. Автори
  3. Віткін Л. М.

Віткін Л. М.

Публікації автора
Назва публікації Автори публікації Назва журналу Рік / Випуск
Моделювання ризику на м'ясопереробному підприємстві. Л.М. Віткін, С.М. Лапач, О.Р. Ролько Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2016 / № 2
Оценка рисков на мясоперерабатывающем предприятии. Л.М. Виткин, О.Р. Ролько Системи обробки інформації 2016 / № 6
Ризики в системах управління. Л.М. Віткін, О.Р. Ролько Системи обробки інформації 2016 / № 3
Методика оцінювання ступеню професійного ризику в умовах виробничої діяльності на м'ясопереробному підприємстві. Л.М. Віткін, О.Р. Ролько Системи обробки інформації 2016 / № 2
Контролінг витрат та оцінювання результативності і ефективності інтегрованої системи управління. Л.М. Віткін, О.Р. Ролько Системи обробки інформації 2016 / № 1
Наукові основи побудови інтегрованої системи управління на основі аналізу ризиків. Л.М. Віткін, С.М. Лапач, О.Р. Ролько Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2015 / № 4
Методика ідентифікації небезпек та оцінки професійних ризиків в умовах виробничої діяльності на м'ясопереробному підприємстві. Л.М. Віткін, С.М. Лапач, О.Р. Ролько Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2015 / № 1
Система оцінювання безпечності харчових продуктів з використанням віртуальної міри безпечності. Л.М. Віткін, С.М. Лапач, О.Р. Ролько Системи обробки інформації 2015 / № 11
Методологія побудови інтегрованої системи управління на основі аналізу ризиків. Л.М. Віткін, С.М. Лапач, О.Р. Ролько Системи обробки інформації 2015 / № 1
Методичні підходи до побудови комп’ютерної інформаційної системи технічного регулювання України, як складової системи “Електронний уряд”. Л.М. Віткін, Т.А. Лемешко, Г.І. Хімічева, А.С. Зенкін Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2010 / № 1
Виключення неінформативних параметрів при організації контрольно-вимірювальних операцій. В.У. Ігнаткін, Л.М. Віткін, К.Ю. Жмур, І.М. Ткачук Системи обробки інформації 2010 / № 4
Мультикритеріальна математична модель доступу української продукції на ринок ЄС. Л.М. Віткін, Г.І. Хімічева, С.М. Лапач Системи озброєння і військова техніка 2009 / № 3
Визначення якісних характеристик моделі впливів в інтелектуальних системах навчання. Л.М. Віткін, Т.А. Лемешко, Ю.С. Лемешко, Г.І. Хімічева, А.С. Зенкін Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2009 / № 4
Методика оптимізації контрольованих параметрів якості продукції у процесі метрологічної експертизи технічної документації. Л.М. Віткін, В.У. Ігнаткін, В.А. Литвиненко, О.І. Білий Системи обробки інформації 2009 / № 6
Оценивание неопределенности при выборе оптимального количества измерений и класса точности средств измерительной техники. В.У. Игнаткин, Л.М. Виткин, В.А. Литвиненко, О.И. Белый Системи обробки інформації 2009 / № 5
Побудова багатофакторної математичної моделі впливу національних гармонізованих стандартів на продуктивність праці. Л.М. Віткін, Г.І. Хімічева, С.М. Лапач Системи обробки інформації 2009 / № 4
Принципи, теоретичні засади та практичні рекомендації щодо побудови сучасної системи технічного регулювання України. Л.М. Віткін, С.М. Лапач, Г.І. Хімічева Системи обробки інформації 2009 / № 3
Якість, як головний фактор подолання кризи. Л.М. Віткін, Г.І. Хімічева, А.С. Зенкін Системи обробки інформації 2009 / № 2
Розроблення ефективної методики створення адаптивних навчальних курсів в рамках освітньої корпоративної інтегрованої системи управління. Л.М. Віткін, Т.А. Лемешко Системи обробки інформації 2009 / № 1
Оптимізація параметрів якості технічних пристроїв і систем. Л.М. Віткін, В.У. Ігнаткін, В.А. Литвиненко Системи озброєння і військова техніка 2008 / № 4
Обгрунтування концепції оптимізації метрологічного обслуговування засобів вимірювальної техніки, оцінки його параметрів і показників функціонування. В.У. Ігнатків, Л.М. Віткін, В.А. Литвиненко Системи озброєння і військова техніка 2008 / № 3
Використання функцій розподілу ймовірностей для контролю статистично керованих процесів. Л.М. Віткін, В.У. Ігнаткін Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2008 / № 2
Комп’ютерний синтез та дослідження імітаційних моделей експлуатації ЗВТ, пристосованих до реальних умов застосування. Л.М. Віткін, В.У. Ігнаткін, В.А. Литвиненко Системи обробки інформації 2008 / № 7
Комп’ютерне коригування міжперевірочних інтервалів засобів вимірювальної техніки за критерієм мінімуму витрат. Л.М. Віткін, В.У. Ігнаткін, В.А. Литвиненко Системи обробки інформації 2008 / № 6
Некоторые аспекты выбора и использования информации. Л.М. Виткин, В.У. Игнаткин Системи обробки інформації 2008 / № 1
Модель взаимосвязи ценности и старения информации. Л.М. Виткин, В.У. Игнаткин Системи обробки інформації 2007 / № 9