1. Наука
  2. Автори
  3. Невмержицький І. М.

Невмержицький І. М.

Публікації автора
Назва публікації Автори публікації Назва журналу Рік / Випуск
Досвід використання в освітньому процесі університету Simulink-додатків для візуально-імітаційного моделювання алгоритмів перешкодозахисту радіолокаційних станцій радіотехнічних військ. І.М. Невмержицький, Ю.І. Дацків, Д.С. Сидоренко, О.М. Оленин Системи обробки інформації 2019 / № 1
Оцінка ймовірності ураження наземної оглядової РЛС баражуючими боєприпасами з режимом самонаведення на радіовипромінювання. А.А. Гризо, І.М. Невмержицький, В.Б. Григор'єв, Р.В. Зіняк Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2018 / № 1
Досвід створення електронних інтерактивних навчальних додатків для реалізації інформаційної електронної технології навчання e-Learning у вищому військовому навчальному закладі. І.М. Невмержицький, А.А. Гризо, С.С. Сидюк, О.М. Саютін Системи озброєння і військова техніка 2017 / № 3
Досвід створення інтерактивної електронної експлуатаційної документації радіолокаційної станції 19Ж6. А.А. Гризо, І.М. Невмержицький, О.А. Малишев, С.В. Денисенко Системи обробки інформації 2017 / № 1
Проектування візуально-імітаційних додатків для моделювання алгоритмів селекції рухомих цілей існуючих та модернізованих РЛС РТВ за допомогою пакету Simulink. І.М. Невмержицький, А.А. Гризо, М.А. Матвійчук, В.С. Семенов, Е.І. Гуйда Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2017 / № 2
Удосконалення вторинної обробки радіолокаційної інформації в РЛС 19Ж6. А.А. Гризо, І.М. Невмержицький, В.В. Монастирний Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2017 / № 1
Оцінка параметрів радіоелектронної апаратури оглядових РЛС "старого" парку із застосуванням мобільних відеотерміналів. О.А. Малишев, В.В. Сидоров, І.М. Невмержицький, А.А. Гризо Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2016 / № 4
Можливість застосування векторних медіанних фільтрів напряму для селекції імпульсних перешкод. А.А. Гризо, І.М. Невмержицький, В.М. Купрій, А.Б. Гоголев Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2014 / № 1
Оцінка впливу неідентичності квадратурних каналів на ефективність застосування компенсатора імпульсних завад з регенерацією кепстральних складових корисного сигналу. І.М. Невмержицький, С.М. Ковалевський, А.А. Гризо, В.В. Ковзун, О.О. Мачула Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2014 / № 1
Сучасний стан розробки та тенденції розвитку американських та європейських протирадіолокаційних ракет. А.А. Гризо, С.М. Ковалевський, І.М. Невмержицький, О.О. Шевченко Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2013 / № 4
Оцінка ефективності застосування компенсатора імпульсних перешкод в складній сигнально-перешкодовій обстановці. І.М. Невмержицький, С.М. Ковалевський, А.А. Гризо, О.Л. Мельник Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2013 / № 1
Оцінка ймовірності ураження наземної оглядової РЛС протирадіолокаційними ракетами з урахуванням накопичення втрат засобів захисту. А.А. Гризо, С.М. Ковалевський, І.М. Невмержицький, С.В. Бровченко Системи озброєння і військова техніка 2012 / № 1
Компенсатор імпульсних перешкод, алгоритм дії якого реалізує подвійне дискретне перетворення Хартлі з одночасним відновленням уражених складових корисного сигналу в кепстральній площині. І.М. Невмержицький, С.М. Ковалевський, А.А. Гризо, С.В. Яровий Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2012 / № 2
Селекція імпульсних завад на підставі модифікованого алгоритму векторної медіанної фільтрації. А.А. Гризо, І.М. Невмержицький, О.Б. Обозовський Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2011 / № 1
Підвищення ефективності компенсації несинхронних імпульсних перешкод, що діють на когерентно-імпульсну РЛС, компенсатором, який реалізує подвійне дискретне перетворення Хартлі. І.М. Невмержицький, О.А. Малишев, В.М. Купрій, С.В. Бровченко Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2011 / № 1
Візуально-імітаційне моделювання цифрового компенсатора несинхронних імпульсних завад, що реалізує подвійне дискретне перетворення Хартлі. І.М. Невмержицький, А.А. Гризо, І.І. Калініченко, Р.Ю. Клименко Системи озброєння і військова техніка 2010 / № 4
Узагальнена імовірнісна модель флуктуацій амплітуди відліків нестаціонарної шумової завади. А.А. Гризо, І.М. Невмержицький, О.Б. Обозовський Системи озброєння і військова техніка 2010 / № 2
Візуально-імітаційне моделювання цифрової системи СРЦ, що реалізує дискретне перетворення Хартлі. І.М. Невмержицький, А.А. Гризо, І.І. Калініченко, Р.Ю. Кліменко Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2010 / № 2
Розвиток радіолокаційних засобів ППО в роки Великої Вітчизняної війни. Короткий нарис. А.А. Гризо, О.В. Тесленко, І.М. Невмержицький, В.М. Купрій Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2010 / № 1
Автоматизація процедури настроювання системи пеленгування постановників активних завад в РЛС "старого парку". О.А. Малишев, В.В. Сидоров, І.М. Невмержицький Системи озброєння і військова техніка 2009 / № 4
Методика розрахунку імовірності ураження наземної оглядової РЛС протирадіолокаційною ракетою. А.А. Гризо, В.В. Ковкін, І.М. Невмержицький Системи озброєння і військова техніка 2009 / № 3
Моделювання елементів систем озброєння радіотехнічних військ засобами візуально-імітаційного моделювання SIMULINK. І.М. Невмержицький, А.А. Гризо, О.А. Малишев, В.М. Купрій Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2009 / № 1
Аналіз стану й перспектив розвитку засобів вогневого ураження РЛС РТВ. А.А. Гризо, І.М. Невмержицький, В.М. Купрій, П.В. Пантус Системи обробки інформації 2009 / № 1
Застосування байесівського методу оцінювання параметрів для підвищення точності виміру висоти повітряних об'єктів в оглядових трьоххкоординатних РЛС. В.І. Клімченко, О.А. Малишев, І.М. Невмержицький Системи озброєння і військова техніка 2008 / № 3
Досвід використання технології візуалізації навчання в системі курсів підвищення кваліфікації офіцерського складу РТВ ПС ЗСУ. Б.В. Бакуменко, І.М. Невмержицький, А.А. Гризо, В.М. Купрій Системи обробки інформації 2008 / № 6
Аналіз можливості використання процедури медіанної фільтрації при формуванні карти перешкод. А.А. Гризо, В.Ф. Зюкін, І.М. Невмержицький Системи озброєння і військова техніка 2007 / № 3
Визначення оптимального ресурсу РЕТ до ремонту та списання. С.О. Пасхін, Д.А. Гриб, І.М. Невмержицький, П.А. Коваленко Системи озброєння і військова техніка 2007 / № 2
Алгоритмическая оценка конструкции антенной решетки. В.Н. Куприй, Г.А. Головин, Д.А. Гриб, И.М. Невмержицкий, П.А. Коваленко, А.А. Гризо Системи обробки інформації 2007 / № 7
Измерение нестабильности несущей частоты радиоимпульсов малой длительности. В.И. Климченко, А.В. Очкуренко, А.Н. Бовкун, А.А. Малышев, И.М. Невмержицкий, В.Н. Куприй Системи обробки інформації 2006 / № 8