1. Наука
  2. Автори
  3. Лапач С. М.

Лапач С. М.

Публікації автора
Назва публікації Автори публікації Назва журналу Рік / Випуск
Моделювання ризику на м'ясопереробному підприємстві. Л.М. Віткін, С.М. Лапач, О.Р. Ролько Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2016 / № 2
Наукові основи побудови інтегрованої системи управління на основі аналізу ризиків. Л.М. Віткін, С.М. Лапач, О.Р. Ролько Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2015 / № 4
Методика ідентифікації небезпек та оцінки професійних ризиків в умовах виробничої діяльності на м'ясопереробному підприємстві. Л.М. Віткін, С.М. Лапач, О.Р. Ролько Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2015 / № 1
Система оцінювання безпечності харчових продуктів з використанням віртуальної міри безпечності. Л.М. Віткін, С.М. Лапач, О.Р. Ролько Системи обробки інформації 2015 / № 11
Методологія побудови інтегрованої системи управління на основі аналізу ризиків. Л.М. Віткін, С.М. Лапач, О.Р. Ролько Системи обробки інформації 2015 / № 1
Мультикритеріальна математична модель доступу української продукції на ринок ЄС. Л.М. Віткін, Г.І. Хімічева, С.М. Лапач Системи озброєння і військова техніка 2009 / № 3
Побудова багатофакторної математичної моделі впливу національних гармонізованих стандартів на продуктивність праці. Л.М. Віткін, Г.І. Хімічева, С.М. Лапач Системи обробки інформації 2009 / № 4
Принципи, теоретичні засади та практичні рекомендації щодо побудови сучасної системи технічного регулювання України. Л.М. Віткін, С.М. Лапач, Г.І. Хімічева Системи обробки інформації 2009 / № 3