1. Наука
  2. Автори
  3. Трошін О. М.

Трошін О. М.

Публікації автора
Назва публікації Автори публікації Назва журналу Рік / Випуск
Кванто-механічний підхід до пояснення аномального низького тертя та зношування в трибології. О.М. Трошін, М.Г. Стадніченко, В.О. Приходько, Р.А. Замковий Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2018 / № 1
Theory and practice in explaining the anomalously low friction and wear in tribology. В.М. Стадніченко, О.М. Трошін, М.Г. Стадніченко Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2016 / № 4
Механізм дисипації енергії при терті металокерамічного шару в технологіях тріботехнічного відновлення деталей машин і механізмів. В.В. Запорожець, В.М. Стадніченко, О.М. Трошін Системи озброєння і військова техніка 2010 / № 2
Прискорена методика визначення зносостійкості нанопокриттів в трібосистемах з використанням інформативних параметрів акустичної емісії. В.В. Запорожець, В.М. Стадніченко, О.М. Трошін, В.В. Варваров, М.Г. Стадніченко Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2010 / № 3
Моделювання беззносного тертя металокерамічних покриттів з ревіталізантів. Р.М. Джус, О.М. Трошін, Б.М. Крук Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2009 / № 2
Розробка моделі визначення швидкості роботи дисипації в трібосистемах. О.М. Трошін, Р.М. Джус, С.А. Мітіков Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2009 / № 1
Трибологія зносостійких покриттів. О.М. Трошін Системи озброєння і військова техніка 2007 / № 1
Про вплив електромагнітної обробки олив на їх службові характеристики. О.М. Трошін, Р.М. Джус Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2007 / № 2