1. Наука
  2. Автори
  3. Карлов Д. В.

Карлов Д. В.

Scopus: 8369745900
Публікації автора
Назва публікації Автори публікації Назва журналу Рік / Випуск
Використання поля фрактальної розмірності для векторизації об’єктів розвідки. Д.В. Карлов, С.І. Березіна, Ю.В. Рєзніков, О.В. Коробецький Системи озброєння і військова техніка 2019 / № 3
Визначення критеріїв вибору зйомочної апаратури безпілотних літальних апаратів для інформаційного забезпечення військових операцій. Д.В. Карлов Системи озброєння і військова техніка 2019 / № 2
Інформаційна система повітряно-космічного захисту. Д.В. Карлов, А.Я. Яцуценко, М.Ф. Пічугін, О.О. Клімішен, Ю.В. Трофименко, М.В. Борцова Системи озброєння і військова техніка 2018 / № 1
Методика тонової та кольорової корекції різнорідних і різночасових даних оптико-електронних систем спостереження. С.І. Березіна, О.О. Клімішен, Д.В. Карлов, О.О. Дичко Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2018 / № 3
Комплексування пасивних методів місцевизначення джерел радіовипромінювання у сучасних системах радіомоніторингу. М.Ф. Пічугін, Д.В. Карлов, О.О. Клімішен, А.С. Воловодюк Системи озброєння і військова техніка 2017 / № 1
Огляд програм та вимог керівних документів країн НАТО стосовно космічної ситуаційної обізнаності. М.Ф. Пічугін, Д.В. Карлов, О.О. Клімішен, Я.М. Кожушко Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2017 / № 2
Аналіз системи показників якості планування космічного радіолокаційного спостереження. М.Ф. Пічугін, Д.В. Карлов, О.О. Клімішен, І.М. Пічугін, А.С. Воловодюк Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2017 / № 1
Застосування інформаційного підходу до синтезу непараметричних вирішальних правил виявлення та оцінювання параметрів сигналу на фоні завад з невідомим законом розподілу. В.П. Деденок, Г.В. Пєвцов, Д.В. Карлов, Ю.В. Рєзников, О.Ю. Чернявський Системи обробки інформації 2017 / № 5
Використання підведених радіохвилеводів для збільшення дальності виявлення маловисотних цілей над морем. В.Д. Карлов, К.П. Квіткін, Д.В. Карлов, О.В. Струцинський Системи озброєння і військова техніка 2016 / № 1
Оцінювання впливу системи підготовки військовослужбовців у навчальних центрах на стан бойової готовності Збройних Сил України. М.Ф. Пічугін, Д.В. Карлов, А.С. Воловодюк, О.О. Клімішен Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2016 / № 2
Розв`язання задачі оцінювання параметрів траєкторій літальних об`єктів на основі принципу інваріантності. М.Ф. Пічугін, Д.В. Карлов, О.О. Клімішен, А.С. Воловодюк Системи обробки інформації 2016 / № 5
Інформаційні статистики і їх застосування у задачах синтезу вирішальних правил виявлення сигналу на фоні завад в умовах непараметричної апріорної невизначеності. В.П. Деденок, Д.В. Карлов, Г.В. Пєвцов, Ю.В. Рєзніков Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2016 / № 4
Методика розрахунку граничного розміру апертури синтезованої антенної решітки космічної системи радіолокаційного спостереження. О.Л. Кузнєцов, Д.В. Карлов, В.М. Ковбаса, М.А. Матвійчук Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2016 / № 2
Использование дифракционного механизма распространения радиоволн над морем для увеличения дальности локации маловысотных целей. Д.В. Карлов Системи озброєння і військова техніка 2015 / № 4
Алгоритм оптимального вимірювання дальності маловисотної цілі при її локації над морем. Д.В. Карлов Системи обробки інформації 2015 / № 11
Алгоритм вимірювання дальності в автоматизованих системах наведення винищувальної авіації на маловисотну ціль над морем. В.Д. Карлов, О.Б. Котов, І.М. Пічугін, Д.В. Карлов Системи обробки інформації 2015 / № 10
Методика оценивания параметров ионосферного канала при решении задач радиопеленгования и планирования сеансов связи в коротковолновом диапазоне частот. В.П. Деденок, Ю.В. Резников, Д.В. Карлов, М.Ф. Пічугін, Н.М. Степаненков, М.Н. Журавский Системи обробки інформації 2015 / № 7
Расчет ресурса времени на принятие решения на этапе непосредственного планирования боевых действий истребительной авиации. Д.В. Карлов Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2015 / № 4
Статистичні характеристики радіолокаційних сигналів, відбитих від місцевих предметів в умовах аномальної рефракції. В.Д. Карлов, А.О. Радюков, І.М. Пічугін, Д.В. Карлов Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2015 / № 4
Определение дисперсии множителя ослабления радиолокационного канала по глубине быстрых и медленных замираний сигнала. И.Г. Леонов, А.Н. Коржов, Д.В. Карлов, И.М. Пичугин Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2015 / № 3
Забезпечення національної безпеки держави за допомогою використання космічних технологій. Г.В. Пєвцов, Д.В. Карлов, М.Ф. Пічугін, О.О. Клімішен Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2014 / № 2
Компенсация амплитудных отказов излучателей в плоских фазированных антенных решетках. В.Д. Карлов, Н.Н. Петрушенко, Д.В. Карлов, Г.А. Головин Системи озброєння і військова техніка 2013 / № 3
К вопросу об оптимизации измерения угла Фарадеевского вращения плоскости поляризации. В.Д. Карлов, А.Н. Черный, Д.В. Карлов, О.В. Бесова Системи озброєння і військова техніка 2013 / № 2
Синтез алгоритму виявлення іоносферних збурень при використанні некогерентно розсіяних іоносферою сигналів радіохвиль. Д.В. Карлов, М.М. Журавський Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2013 / № 2
Развитие теории оценивания параметров радиосигналов. Основы энергетического оценивания. Г.В. Певцов, А.Я. Яцуценко, Д.В. Карлов, М.Ф. Пічугін, Ю.В. Трофименко, О.Ю. Чернявский, М.В. Борцова Системи обробки інформації 2013 / № 9
Метод диагностики фазированной антенной решетки в полевых условиях. В.Д. Карлов, Н.Н. Петрушенко, Д.В. Карлов, Г.А. Головин Системи обробки інформації 2013 / № 8
Развитие теории обнаружения радиосигналов. Основы энергетического обнаружения. Г.В. Певцов, А.Я. Яцуценко, Д.В. Карлов, М.Ф. Пічугін, Ю.В. Трофименко, О.Ю. Чернявский, М.В. Борцова Системи обробки інформації 2013 / № 8
О точности измерения запаздывания полезного сигнала на фоне мешающего. В.Д. Карлов, А.Н. Черный, Д.В. Карлов, О.В. Бесова Системи обробки інформації 2013 / № 6
Аналіз можливих механізмів генерації збурень, що рухаються, зумовлених запусками ракет чи іншими явищами штучного або природного походження в іоносфері. Д.В. Карлов, М.М. Журавський Системи обробки інформації 2013 / № 5
Напрями розвитку лазерної зброї вчора, сьогодні, завтра. О.В. Галак, Д.В. Карлов, О.Ю. Чернявський, О.Г. Сінько Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2013 / № 4
Погляди щодо застосування космічних інформаційних мереж в системі всебічного забезпечення військ (сил). В.В. Коваль, Д.В. Карлов, А.М. Ковальчук, С.В. Нечаєв Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2013 / № 1
Використання космічної інформації для геопросторової складової перспективних систем управління та підтримки прийняття рішень. С.В. Чуб, М.Ф. Пічугін, Д.В. Карлов, О.В. Воробйов Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2013 / № 1
Особливості інформаційного забезпечення мобільних місій за допомогою використання космічних апаратів подвійного призначення. М.Ф. Пічугін, Д.В. Карлов, О.О. Клімішен, О.Ю. Чернявський, І.А. Кухарський Системи озброєння і військова техніка 2012 / № 3
Балістико-навігаційне забезпечення управління перспективними вітчизняними космічними апаратами. М.Ф. Пічугін, Д.В. Карлов, О.О. Клімішен, О.Ю. Чернявський Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2012 / № 2
Особенности диагностики параметров ионосферы при использовании парных радиоимпульсов. В.Д. Карлов, М.Н. Журавский, Д.В. Карлов, О.В. Бесова Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2011 / № 2
Сопоставление теоретических оценок и экспериментальных данных эффективности ослабления внешних помех корреляционными автокомпенсаторами. Д.А. Гриб, Н.Н. Минервин, Д.В. Карлов, А.Н. Остапова Системи обробки інформації 2011 / № 5
Енергетичне виявлення радіосигналів в умовах радіоперешкод. Г.В. Пєвцов, А.Я. Яцуценко, Ю.В. Трофименко, Д.В. Карлов, А.М. Остапова Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2011 / № 1
Використання супутникових даних в інтересах оцінки пожежної обстановки при бойовому застосуванні Повітряних Сил Збройних Сил України. Д.А. Гриб, Г.В. Худов, О.М. Маковейчук, Д.В. Карлов, Д.Б. Жуйков Системи озброєння і військова техніка 2010 / № 3
Аналіз сигналів наддовгохвильових передавачів для виявлення атмосферних явищ (гроз) з використанням фазових портретів та фрактальної розмірності. Р.Е. Пащенко, Д.В. Карлов, С.В. Медведський, О.О. Клімішен, А.І. Морозов Системи озброєння і військова техніка 2010 / № 3
До питання про вимір швидкості переміщення іоносферних збурень методом некогерентного розсіяння радіохвиль з використанням спектрального способу. В.Д. Карлов, М.М. Журавський, Д.В. Карлов, А.М. Чорний Системи озброєння і військова техніка 2010 / № 2
К вопросу об измерении скорости перемещения ионосферных возмущений методом некогерентного рассеяния радиоволн с применением корреляционного способа. В.Д. Карлов, М.Н. Журавский, Д.В. Карлов, О.В. Ефимова Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2010 / № 3
Аналіз сигналів сейсмічних датчиків з використанням фрактальних розмірностей. Р.Е. Пащенко, Д.В. Карлов, С.В. Медведський, М.М. Журавський Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2010 / № 2
К вопросу о генерации в ионосфере перемещающихся возмущений, обусловленных запуском ракет. В.Д. Карлов, М.Н. Журавский, Д.В. Карлов, О.В. Бесова Системи обробки інформації 2010 / № 9
Аналіз сигналів геофізичних датчиків для виявлення землетрусів малої інтенсивності з використанням фазових портретів та фрактальної розмірності. Р.Е. Пащенко, Д.В. Карлов, С.В. Медведський, М.М. Журавський Системи обробки інформації 2010 / № 6
Особенности предъявления требований точности целеуказания зенитному ракетному комплексу прикрытия экологически опасных объектов. Н.Н. Петрушенко, В.Д. Карлов, И.Г. Леонов, Д.В. Карлов, И.А. Нос Системи обробки інформації 2010 / № 6
Використання супутникових даних в інтересах оцінки пожежної обстановки при бойовому застосуванні Повітряних Сил Збройних Сил України. Д.А. Гриб, Г.В. Худов, О.М. Маковейчук, Д.В. Карлов, Д.Б. Жуйков Системи обробки інформації 2010 / № 6
Синтез оптимального измерителя разности фаз между обыкновенным и необыкновенным компонентами сигнала, рассеянного на тепловых флуктуациях электронной концентрации ионосферы . В.Д. Карлов, С.А. Корняков, Д.В. Карлов, В.М. Коновалов Системи обробки інформації 2010 / № 1
К вопросу об оценке эффективности определения факта запуска космического объекта по изменению параметров ионосферы, контролируемой методом некогерентного рассеяния радиоволн. В.Д. Карлов, А.Б. Котов, М.Н. Журавский, Д.В. Карлов Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2010 / № 2
Принципи створення пасивної багатопозиційної радіолокаційної просторово рознесеної системи в зоні дії радіолокаційної станції дальнього виявлення. Г.В. Пєвцов, А.Я. Яцуценко, Д.В. Карлов, О.О. Клімішен, А.М. Остапова Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2010 / № 2
Космічна розвідка крок від Великої Вітчизняної війни в сьогодення. Г.В. Пєвцов, Д.В. Карлов, Г.В. Худов Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2010 / № 1
Теоретичні основи побудови багатопозиційної системи контролю засобів авіаційного радіозв’язку за радіообрієм при використанні метеорного розповсюдження радіохвиль. Г.В. Пєвцов, А.Я. Яцуценко, Д.В. Карлов, А.М. Остапова Системи озброєння і військова техніка 2009 / № 1
К вопросу о точности измерения запаздывания полезного сигнала на фоне мешающего. В.Д. Карлов, С.А. Корняков, Д.В. Карлов Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2009 / № 3
Предельные возможности ослабления внешней помехи при оптимальной пространственной обработке принимаемых реализаций полезного сигнала и помехи, подвергшихся случайному воздействию среды распространения. Н.Н. Минервин, Д.В. Карлов, В.Л. Мисайлов, Е.В. Лукашук Системи обробки інформації 2009 / № 6
Потенциальная точность измерения запаздывания полезного сигнала на фоне мешающего. В.Д. Карлов, С.А. Корняков, Д.В. Карлов Системи обробки інформації 2009 / № 4
Аналіз рухомих іоносферних збурень, які викликані стартом ракети-носія, з використанням показника Херста. Р.Е. Пащенко, Д.В. Карлов, С.В. Медвецький Системи обробки інформації 2009 / № 2
Теоретичні основи побудови автоматичної багатопозиційної радіолокаційної системи виявлення – функціонального ураження радіоелектронних засобів аеродинамічних цілей. Г.В. Пєвцов, А.Я. Яцуценко, Д.В. Карлов, А.І. Резніченко Системи обробки інформації 2009 / № 1
Проблеми використання супутникових даних дистанційного зондування Землі для рішення задач Повітряних Сил Збройних Сил України. Д.А. Гриб, Д.В. Голкін, Д.В. Карлов, Г.В. Худов Системи озброєння і військова техніка 2008 / № 2
К выбору целевой функции при первоначальном определении орбиты космического объекта по данным нескольких сеансов измерений радиолокационных средств контроля космического пространства. Д.В. Карлов, А.А. Ткаченко Системи обробки інформації 2008 / № 1
Напрямки застосування інформації космічних систем в інтересах Повітряних Сил Збройних Сил України. Д.В. Голкін, Г.В. Худов, Д.В. Карлов Системи озброєння і військова техніка 2007 / № 4
Анализ перемещающихся ионосферных возмущений, вызываемых стартом ракеты-носителя, с использованием псевдофазовой плоскости. Р.Э. Пащенко, Д.В. Карлов, К.К. Кулагин Системи обробки інформації 2007 / № 3
Модель пространственного распределения коэффициента преломления нижнего слоя тропосферы вблизи морской береговой черты. Д.В. Карлов, В.Л. Мисайлов, Н.Н. Петрушенко, О.О. Окунев, О.Я. Луковский, П.В. Титков Системи обробки інформації 2004 / № 5
Потенциальные показатели качества обнаружения низколетящих целей в условиях существования тропосферного волновода над морской поверхностью. Д.В. Карлов, В.Л. Мисайлов, Ю.И. Рафальский Системи обробки інформації 2003 / № 5
Основные задачи, решаемые при создании антенны с синтезированной апертурой в декаметровом диапазоне волн. Д.В. Карлов Системи обробки інформації 2003 / № 2
Возможности РЛС декаметрового диапазона волн по точности измерения фазы эхо-сигнала от цели. О.В. Полярус, Д.В. Карлов, В.Л. Мисайлов Системи обробки інформації 2002 / № 6