1. Наука
  2. Автори
  3. Пантєлєєва І. В.

Пантєлєєва І. В.

Публікації автора
Назва публікації Автори публікації Назва журналу Рік / Випуск
Організаційні та технічні заходи з енергозбереження. І.В. Пантєлєєва Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2016 / № 4
Воздействие токов короткого замыкания в сети с гибкими проводниками с учетом нелинейности системы. И.В. Пантелеева Системи озброєння і військова техніка 2015 / № 4
Визначення раціональних режимів роботи і експлуатації енергооб'єктів та електроприводів. І.В. Пантєлєєва Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2015 / № 2
Особливості регулювання збудження синхронних генераторів. І.В. Пантєлєєва, В.М. Асаул Системи озброєння і військова техніка 2012 / № 2
Современное состояние автоматизированных систем управления электрическими станциями. И.В. Пантелеева, Ю.Л. Гыз Системи обробки інформації 2012 / № 9
Деякі аспекти оцінювання параметрів сигналів в електроенергетиці. І.В. Пантєлєєва Системи озброєння і військова техніка 2011 / № 3
Исследование математической модели генератора для управления процессами синхронизации с сетью. И.В. Пантелеева, Д.А. Частников Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2011 / № 1
Исследование математической модели генератора для управления процессами синхронизации с сетью. И.В. Пантелеева, Д.А. Частников Системи обробки інформації 2011 / № 4
Протиаварійне керування в енергосистемах при глибоких зниженнях напруги. І.В. Пантєлєєва, Н.М. Шматько, Н.І. Горбенко Системи озброєння і військова техніка 2010 / № 1
К вопросу о возможности применения дистанционной защиты высоковольтных линий электропередачи. И.В. Пантелеева, Е.А. Головинова Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2010 / № 1
Новые принципы автоматики ликвидации асинхронного режима энергосистемы. И.В. Пантелеева, Н.А. Калиберда Системи обробки інформації 2010 / № 9
Анализ путей развития биоэнергетики. И.В. Пантелеева, С.А. Козюпа Системи обробки інформації 2010 / № 1
Определение метода измерения электрических и магнитных параметров цилиндрических токопроводящих деталей. И.В. Пантелеева, А.П. Калмыков Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2009 / № 2
Некоторые вопросы анализа устройств защиты и автоматики специальных электроустановок. И.В. Пантелеева, Т.В. Плахотя Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2009 / № 1
Определение метода измерения электрических и магнитных параметров цилиндрических токопроводящих деталей. И.В. Пантелеева, А.П. Калмыков Системи обробки інформації 2009 / № 3
До питання дослідження методів оцінки параметрів електричних сигналів електроенергетичних об’єктів. І.В. Пантєлєєва, О.А. Сотніков Системи обробки інформації 2009 / № 1
Включение синхронных генераторов на параллельную работу. И.В. Пантелеева, И.А. Рыкова Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2008 / № 1
К вопросу о необходимости использования автоматического повторного включения элементов электрических сетей. И.В. Пантелеева, Н.П. Немченко Системи обробки інформації 2008 / № 7
К вопросу обоснования методов исследования электромагнитных параметров полых токопроводов. И.В. Пантелеева, В.В. Баланчук Системи обробки інформації 2008 / № 2
Проблемы динамической устойчивости электроэнергетических систем. И.В. Пантелеева, Т.Н. Романовская Системи обробки інформації 2008 / № 1
Проблеми та перспективи розвитку використання поновлюваних джерел енергії. І.В. Пантєлєєва, С.О. Белікова Системи обробки інформації 2007 / № 3
Определение мероприятий по снижению потерь энергии в электрических сетях энергосистем. И.В. Пантелеева Системи обробки інформації 2007 / № 2
Использование метода комбинаторной линеаризации для анализа состояния энергообъектов. И.В. Пантелеева Системи обробки інформації 2006 / № 2
Розробка методу стану елемента енергосистеми шляхом контролю його електричних параметрів. І.В. Пантєлєєва Системи обробки інформації 2006 / № 1
Анализ динамических характеристик частотно-импульсных элементов управления мощных энергоблоков. И.В. Пантелеева Системи обробки інформації 2004 / № 9
Совершенствование методов стохастического анализа параметров электрических сигналов энергетических объектов. И.В. Пантелеева, Н.М. Пантелеева Системи обробки інформації 2003 / № 6