1. Наука
  2. Автори
  3. Савченко В. А.

Савченко В. А.

Публікації автора
Назва публікації Автори публікації Назва журналу Рік / Випуск
Модель пошукового агента системи підтримки прийняття рішень пошуково-рятувальних служб. В.А. Савченко Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2011 / № 1
Модель руху пошукового агента при координації управління. В.А. Савченко Системи обробки інформації 2011 / № 4
Аналіз досвіду застосування космічних систем у локальних війнах й збройних конфліктах кінця ХХ – початку ХХІ століть в інтересах матеріально-технічного забезпечення. В.А. Савченко, Р.І. Рансевич Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2010 / № 1
Використання системного підходу при виборі показників ефективності застосування армійської авіації в операції угруповання ОСШР. Ю.В. Кравченко, І.О. Ляшенко, В.А. Савченко Системи озброєння і військова техніка 2007 / № 1
Використання методу послідовного збільшення рангу k-однорідного матроїда в комбінаторних задачах дискретної оптимізації при синтезі складних технічних систем. Ю.В. Кравченко, В.А. Савченко Системи обробки інформації 2007 / № 1