1. Наука
  2. Автори
  3. Романенко І. О.

Романенко І. О.

Публікації автора
Назва публікації Автори публікації Назва журналу Рік / Випуск
Математична модель розподілу навантаження в телекомунікаційних мережах спеціального призначення. І.О. Романенко, Р.М. Животовський, С.М. Петрук, А.В. Шишацький, О.О. Волошин Системи обробки інформації 2017 / № 3
The concept of the organization of interaction of elements of military radio communication systems. І.О. Романенко, А.В. Шишацький, Р.М. Животовський, С.М. Петрук Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2017 / № 1
Застосування кратномасштабного аналізу при обробці цифрового зображення. І.О. Романенко, О.А. Попхадзе Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2016 / № 2
Аналіз ефективності сучасних методів сегментації цифрових зображень. І.О. Романенко Системи обробки інформації 2016 / № 3
Інформаційна модель оцінки ефективності планування бойової підготовки. І.О. Романенко, Т.О. Івахненко, С.В. Осієвський Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2016 / № 3
Аналіз процесу планування в системі освіти країн членів НАТО. І.О. Романенко, Т.О. Івахненко, О.О. Хмелевська Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2015 / № 3
Обґрунтування області визначення і значення функції належності приросту навичок в ході планування бойової підготовки військовослужбовців. І.О. Романенко, Т.О. Івахненко Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2014 / № 1
Функционирование помехозащищенных радиосистем управления в декаметровом диапазоне. Ю.В. Стасев, И.А. Романенко Системи обробки інформації 2014 / № 9
Формування переліку критеріїв якості складання розкладу навчальних занять в Харківському університеті Повітряних Сил. І.О. Романенко, Д.О. Смоляков, В.В. Калачова, С.В. Алексєєв Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2013 / № 4
Методика інтегральної оцінки ступеня тестованості та структурний алгоритм тестування спеціального програмного забезпечення. І.О. Романенко, К.С. Смеляков, І.В. Рубан, С.В. Алексєєв, В.В. Калачова, О.П. Бабенко Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2013 / № 2
Імовірнісно-інформаційний підхід на шляху вирішення задачі оцінювання рівня бойової виучки органів управління ЗС України. І.О. Романенко, В.В. Калачова, С.В. Дуденко, О.П. Бабенко Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2013 / № 1
Оцінка ефективності розподілу ресурсів підготовки військ (сил) ЗС України при впровадженні автоматизованої системи управління. І.О. Романенко, С.В. Алексєєв, М.М. Колмиков, В.В. Калачова, О.А. Трублін, О.П. Бабенко Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2012 / № 1
Моделювання пізнавальної діяльності об’єктів навчання в системі дистанційного навчання військового призначення. І.О. Романенко, О.П. Бабенко, І.В. Рубан, В.В. Калачова Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2011 / № 2
Модель комплексної оцінки ефективності курсу в системі дистанційного навчання військового призначення. І.О. Романенко, О.П. Бабенко, І.В. Рубан, В.В. Калачова Системи обробки інформації 2011 / № 4
Сучасні комп'ютерні технології цифрового моделювання елементів ландшафту за даними дистанційного зондування Землі. С.М. Андрєєв, О.С. Бутенко, І.О. Романенко Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2010 / № 3
Методы сегментации изображений объектов нерегулярного вида, особенности их применения и перспективы развития. К.С. Смеляков, И.А. Романенко, И.В. Рубан, Н.И. Кириллова, О.В. Шитова Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2010 / № 2
Аналіз теоретико-інформаційних моделей формування стійких знань. І.О. Романенко, О.П. Бабенко, І.В. Рубан, С.В. Осієвський Системи обробки інформації 2010 / № 9
Дослідження принципів комутації в засобах з повнозв'язною топологією. І.В. Рубан, І.О. Романенко, С.В. Алексєєв, Ю.С. Долгий Системи обробки інформації 2010 / № 2
Анализ влияния отказов на узлах коммутации на временные характеристики процесса передачи данных в режиме обнаружения ошибок получателем. И.А. Романенко, И.В. Рубан, С.В. Алексеев, Ю.С. Долгий Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2010 / № 2
Модель прогнозування технічного стану і перепускної здатності аеродромної системи прийому, зберігання і роздачі авіаційного палива. І.О. Романенко, В.В. Сідаш, О.В. Никифоров Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2010 / № 2
Часткова модель процесу набуття необхідного рівня знань, умінь та навичок об’єктом підготовки. І.О. Романенко, С.В. Алексєєв, І.В. Рубан Системи озброєння і військова техніка 2009 / № 2
Інформаційна модель взаємодії заходів у процесі підготовки військ (сил). І.О. Романенко, А.М. Ткачов, І.В. Рубан Системи озброєння і військова техніка 2009 / № 1
Модель процесу набуття необхідного рівня знань, умінь та навичок об’єктами підготовки. І.О. Романенко, С.В. Алексєєв, І.В. Рубан Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2009 / № 3
Модель системи підготовки в військовій організації на основі координаційних підходів до управління функціонуванням і розвитком. І.О. Романенко, С.В. Алексєєв, І.В. Рубан, С.В. Дуденко Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2009 / № 1
Підхід щодо адаптивного планування підготовки військ (сил). І.О. Романенко Системи обробки інформації 2009 / № 6
Дослідження впливу інформаційного забезпечення заходів підготовки на рівень підготовленості об’єктів навчання. І.О. Романенко, І.В. Рубан, С.В. Дуденко, С.В. Алексєєв Системи обробки інформації 2009 / № 4
Формалізація процесів координаційного управління системою підготовки військ (сил). І.О. Романенко Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2009 / № 1
Восстановление изображений на основе декодирования частотно-спектрального мультиадического представления. И.А. Романенко, В.В. Баранник, С.А. Сидченко Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2008 / № 1
Аналіз можливих шляхів інтелектуалізації дистанційної форми навчання в контексті Болонського процесу. І.О. Романенко, І.В. Рубан, В.В. Калачова Системи обробки інформації 2008 / № 2
Розробка тестів з використанням засобів обчислювальної техніки. І.О. Романенко, В.Ф. Столбов, І.В. Рубан, В.Ф. Третяк Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2007 / № 2
Підходи до впровадження системи дистанційного навчання у Збройних Силах України. І.О. Романенко Системи обробки інформації 2005 / № 9
Способ организации подсистемы контроля знаний в системе дистанционного обучения высшей военной школы. И.А. Романенко, И.В. Рубан, Б.И. Низиенко, В.В. Калачева Системи обробки інформації 2005 / № 6
Підвищення ефективності дистанційного навчання і контролю знань в автоматизованих системах дистанційного навчання Збройних Сил України. І.О. Романенко, І.В. Рубан, В.В. Калачова Системи обробки інформації 2005 / № 5
Методика оценки тактической важности средств воздушного нападения для принятия решения на распределение огня зенитных ракетных подразделений группировки ЗРВ. С.А. Войтович, И.А. Романенко, А.В. Александров Системи обробки інформації 2005 / № 4