1. Наука
  2. Автори
  3. Ланецький Б. М.

Ланецький Б. М.

Публікації автора
Назва публікації Автори публікації Назва журналу Рік / Випуск
Метод оцінювання показників збережуваності бортового обладнання зенітних керованих ракет для вирішення завдань продовження їх призначених показників. Б.М. Ланецький, І.В. Коваль, В.П. Попов Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2019 / № 2
Бутстреп-метод оцінювання показників надійності бортового обладнання зенітних керованих ракет з використанням апріорної інформації для вирішення завдань продовження призначених показників. Б.М. Ланецький, В.П. Деденок, І.В. Коваль, В.В. Лук’янчук Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2018 / № 3
Ways of development of surface-to-air missile weapons in the Air Force of the Armed Forces of Ukraine in conditions of resource restrictions. Б.А. Генов, Б.М. Ланецький, В.В. Лук’янчук, І.М. Ніколаєв Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2018 / № 2
Технічне оснащення Повітряних Сил Збройних Сил України зенітним ракетним озброєнням: стан та проблеми, шляхи їх вирішення. Б.М. Ланецький, В.В. Лук’янчук, І.М. Ніколаєв Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2017 / № 5
Особливості воєнно-наукового та науково-технічного супроводження робіт з продовження призначених показників зенітних керованих ракет та напрями удосконалення нормативного та науково-методичного забезпечення цих робіт. Б.М. Ланецький, В.В. Лук’янчук, В.В. Лісовенко, І.М. Теребуха Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2017 / № 3
Загальні науково-методичні положення з організації та проведення робіт з продовження призначених показників зенітних керованих ракет. Номенклатура призначених показників, структурно-функціональні схеми надійності. Б.М. Ланецький, І.В. Коваль, В.В. Лук’янчук, В.П. Попов Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2017 / № 1
Аналіз методів оцінювання й контролю показників безвідмовності складних технічних систем багаторазового циклічного застосування, що експлуатуються за технічним станом, і розробка рекомендацій з їхнього застосування. Б.М. Ланецький, В.В. Лук’янчук, А.А. Артеменко Системи озброєння і військова техніка 2016 / № 1
Розробка алгоритму контролю показника безвідмовності “імовірність безвідмовного ввімкнення” складних технічних систем багаторазового циклічного застосування, що експлуатуються за технічним станом, за допомогою довірчих меж. Б.М. Ланецький, А.А. Артеменко, В.В. Лук’янчук, О.О. Звєрєв Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2016 / № 2
Комплексное оценивание показателей безотказности и остаточной долговечности сложных технических систем, эксплуатируемых по техническому состоянию. Основные положения. Б.Н. Ланецкий, В.В. Лукьянчук, А.А. Артеменко Системи обробки інформації 2016 / № 2
Обґрунтування обсягів випробувань зенітних керованих ракет та ракетних двигунів твердого палива при їх тривалій експлуатації для вирішення завдань продовження призначених показників. Б.М. Ланецький, І.В. Коваль, В.В. Лук’янчук Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2016 / № 4
Розробка типової методики випробувань на надійність електричних відривних роз’ємів зенітних керованих ракет для вирішення завдань продовження призначених показників. Б.М. Ланецький, І.В. Коваль, В.В. Лук’янчук, В.П. Попов Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2016 / № 3
Точкове оцінювання показників безвідмовності складних технічних систем багаторазового циклічного застосування, що експлуатуються за технічним станом. [Основні розрахункові співвідношення. Б.М. Ланецький, В.В. Лук’янчук, А.А. Артеменко Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2016 / № 1
Розробка методичних рекомендацій з оцінювання показників збережуваності бортового обладнання зенітних керованих ракет при вирішенні завдань продовження призначених показників. Б.М. Ланецький, І.В. Коваль, А.А. Шоколовський, В.П. Попов, С.В. Селезньов, С.М. Донцов Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2016 / № 1
Методика визначення параметрів виходу виробу з транспортно-пускового контейнера при проведенні контрольних льотних випробувань. Б.М. Ланецький, В.В. Кобзєв, В.А. Васильєв, В.В. Лук’янчук, Д.В. Фоменко Системи озброєння і військова техніка 2015 / № 4
Обоснование выбора моментов проведения контроля предельного состояния РЭС ЗРК, эксплуатируемых по техническому состоянию. Б.Н. Ланецкий, А.А. Артеменко Системи озброєння і військова техніка 2015 / № 2
Метод розрахунку складу запасних частин комплектів ЗІП для забезпечення доводочних робіт та випробувань зразка зенітного ракетного озброєння при відновлювальних ремонтах. Б.М. Ланецький, О.М. Доска Системи озброєння і військова техніка 2015 / № 1
Обґрунтування тривалостей доводочних робіт та випробувань зразків зенітного ракетного озброєння при відновлювальних середніх і капітальних ремонтах. Б.М. Ланецький, О.М. Доска Системи озброєння і військова техніка 2014 / № 4
Порядок обоснования оперативно-тактических требований к системе зенитного ракетного вооружения и ее структурным компонентам. Б.Н. Ланецкий, В.В. Лукьянчук, И.Г. Кириллов, И.М. Николаев Системи озброєння і військова техніка 2014 / № 1
Методика обоснования состава и количества бригад текущего ремонта радиоэлектронных средств парка зенитных ракетных комплексов группировки зенитных ракетных войск. Б.Н. Ланецкий, В.В. Лук’янчук, В.С. Жуков, И.Н. Теребуха Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2014 / № 3
Модель надійності функціонування ЗРК з врахуванням надійності його складових частин. Б.М. Ланецький, О.О. Звєрєв, О.О. Паніцин, І.О. Чигрин Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2014 / № 1
Рекомендации по обоснованию объёмов испытаний зенитных управляемых ракет при решении задач продления их назначенных показателей. Б.Н. Ланецкий, И.В. Коваль, А.А. Шоколовский, В.П. Попов, К.В. Борисенко Системи обробки інформації 2014 / № 4
Деякі аспекти міжвідомчої координації наукових досліджень як компоненту системи управління науковою діяльністю. Г.В. Пєвцов, Д.А. Гриб, Б.М. Ланецький, І.М. Ніколаєв, М.В. Науменко Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2014 / № 3
Методический подход к обоснованию требований к выживаемости зенитных ракетных комплексов в условиях огневого противодействия противника. Б.Н. Ланецкий, В.В. Лукьянчук, В.В. Лисовенко, И.М. Николаев Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2014 / № 2
Модель надійності мобільного ЗРК середньої дальності для розрахунку його коефіцієнта збереження ефективності. Б.М. Ланецький, О.О. Звєрєв, І.О. Чигрин, О.О. Паніцин Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2014 / № 1
Модель оценивания стоимости эксплуатации сложных технических систем по техническому состоянию. Основные расчетные соотношения. Б.Н. Ланецкий, В.В. Лукьянчук, Н.И. Кириллова, А.А. Артеменко Системи озброєння і військова техніка 2013 / № 4
Обоснование области применения моделей надежности сложных технических систем с многоуровневой работоспособностью. В.В. Лукьянчук, Б.Н. Ланецкий Системи озброєння і військова техніка 2013 / № 3
Модель оценивания стоимости эксплуатации сложных технических систем по техническому состоянию. Общие положения. Б.Н. Ланецкий, В.В. Лукьянчук, Н.И. Кириллова, А.А. Артеменко Системи озброєння і військова техніка 2013 / № 1
Управление надёжностью сложных технических систем с многоуровневой работоспособностью. В.В. Лукьянчук, Б.Н. Ланецкий Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2013 / № 3
Разработка моделей процесса текущего ремонта радиоэлектронных средств парка зенитных ракетных комплексов группировки зенитных ракетных войск. Б.Н. Ланецкий, В.В. Лук’янчук, В.С. Жуков, И.Н. Теребуха Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2013 / № 4
Розробка науково-методичних положень щодо попереднього обґрунтування кількісно-якісного складу зенітного ракетного озброєння угруповання зенітних ракетних військ. Б.М. Ланецький, В.В. Лук’янчук, В.А. Васильєв, І.В. Коваль Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2012 / № 3
Комплексная модель контроля технического состояния и восстановления работоспособности сложной технической системы с многоуровневой структурой. Б.Н. Ланецкий, В.В. Лукьянчук, И.Н. Теребуха Системи озброєння і військова техніка 2011 / № 4
Адаптивное управление техническим состоянием и надежностью сложных технических систем в условиях ресурсных ограничений. Б.Н. Ланецкий, В.В. Лукьянчук Системи озброєння і військова техніка 2011 / № 2
Імовірнісна модель накопичення пошкоджень в елементах ракетного двигуна твердого палива зенітної керованої ракети. Б.М. Ланецький, А.Д. Флоров, К.В. Борисенко Системи озброєння і військова техніка 2011 / № 2
Надежность сложных технических систем с многоуровневой работоспособностью. Метод расчета показателей надежности. Б.Н. Ланецкий Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2011 / № 3
Общие методические положения по выбору моделей прогнозирования технического состояния и надежности изделий однократного применения для решения задач продления их назначенных показателей. Б.Н. Ланецкий, В.В. Лукьянчук, И.В. Коваленко, К.В. Борисенко Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2011 / № 2
Експлуатація та ремонт за технічним станом озброєння і військової техніки зенітних ракетних військ: проблемні питання та шляхи їх вирішення. Д.А. Гриб, Б.М. Ланецький, В.В. Лук’янчук, В.П. Михиденко Системи озброєння і військова техніка 2010 / № 4
Модель надійності радіоелектронних засобів групи однотипних ЗРК з'єднання (частини) зенітних ракетних військ при відновленні їх працездатності спеціалізованими бригадами. Б.М. Ланецький, В.В. Лук’янчук, І.М. Теребуха Системи озброєння і військова техніка 2010 / № 3
Надежность сложных технических систем с многоуровневой работоспособностью. Основные понятия и положения. Б.Н. Ланецкий, В.В. Лукьянчук Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2010 / № 2
Формализация понятия "работоспособное состояние" сложных технических систем. Б.Н. Ланецкий, В.В. Лукьянчук, Д.В. Фоменко Системи обробки інформації 2010 / № 5
Експлуатація зенітного ракетного озброєння за технічним станом: науково-методичні та організаційні аспекти. В.А. Шатов, Д.А. Гриб, Б.М. Ланецький, В.В. Лук’янчук Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2010 / № 2
Особенности анализа надежности ракетных двигателей твердого топлива зенитных управляемых ракет для решения задач продления их назначенных показателей. Б.Н. Ланецкий, В.В. Лукьянчук, А.А. Шоколовский, И.В. Коваль, В.П. Попов Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2010 / № 2
Обоснование требований к показателям надежности эксплуатируемых изделий однократного применения. Б.Н. Ланецкий, В.В. Лукьянчук Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2009 / № 2
Обоснование оптимальных стратегий технического обслуживания и ремонта сложных технических систем. Б.Н. Ланецкий, В.В. Лук’янчук, Д.В. Фоменко Системи обробки інформації 2009 / № 6
Проблемные вопросы организации и планирования испытаний сложных технических систем. Б.Н. Ланецкий, В.В. Лукьянчук Системи обробки інформації 2009 / № 4
Організаційні аспекти продовження призначених показників зенітного ракетного озброєння, за яким не здійснюється авторський нагляд. Д.А. Гриб, Б.М. Ланецький, В.В. Лук’янчук, В.П. Міхіденко Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2009 / № 2
Методологічні аспекти розробки оперативно-тактичних вимог до системи озброєння та військової техніки зенітних ракетних військ Повітряних Сил Збройних Сил України. Д.А. Гриб, Б.М. Ланецький, В.В. Лук’янчук Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2009 / № 1
Організаційні аспекти технічної експлуатації за станом зенітного ракетного озброєння. Б.М. Ланецький, В.В. Лук’янчук, В.В. Лісовенко Системи озброєння і військова техніка 2008 / № 2
Сокращение объемов контрольных испытаний на надежность группы однотипных изделий. Б.Н. Ланецкий, В.В. Лукьянчук, В.В. Кобзев Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2008 / № 2
Комплексная методика контроля и оценки показателей надежности радиоэлектронных комплексов для решения задач продления назначенных сроков службы (ресурсов). Общие положения. Б.Н. Ланецкий, В.В. Лукьянчук, В.В. Кобзев Системи обробки інформації 2008 / № 5
Концептуальные аспекты создания информационно-аналитической системы научно-технического сопровождения эксплуатации и ремонта зенитного ракетного и радиотехнического вооружения. Б.Н. Ланецкий, В.В. Лисовенко, И.М. Николаев Системи обробки інформації 2008 / № 3
Проблемні питання експлуатації і ремонту засобів ЗРС та основні напрямки їх вирішення. Б.М. Ланецький Системи озброєння і військова техніка 2006 / № 2
Аналитическая модель для расчёта эффективности функционирования ЗРК с учётом технического состояния и надёжности его боевых средств. Б.Н. Ланецкий, С.Н. Донцов, А.А. Зверев Системи обробки інформації 2006 / № 8
Обоснование требований к точности оценок показателей безотказности РЭС эксплуатируемых зрк для решения задач продления назначенных сроков службы (ресурсов). Б.Н. Ланецкий, В.В. Кобзев Системи обробки інформації 2006 / № 4
науково-технічне супроводження експлуатації і ремонту засобів зенітних ракетних систем: основні положення, сучасний стан та пропозиції щодо удосконалення. Б.М. Ланецький, В.В. Бурцев, В.І. Карпенко, В.В. Лісовенко Системи обробки інформації 2006 / № 3
Расчетно-экспериментальный метод оценки показателей остаточного срока службы (ресурса) рэс эксплуатируемых зрк по результатам испытаний и эксплуатационных наблюдений. Б.Н. Ланецкий, В.В. Кобзев, В.В. Лукьянчук Системи обробки інформації 2006 / № 3
Коэффициент сохранения эффективности ЗРК и основные положения по его расчету. Б.Н. Ланецкий, А.А. Зверев, С.Н. Донцов Системи обробки інформації 2005 / № 9
Аналитическая модель для расчёта эффективности зенитно-ракетного комплекса при отражении заданного налёта средств воздушного нападения. Б.Н. Ланецкий, С.Н. Донцов Системи обробки інформації 2004 / № 10
Метод оценки наблюдаемых рисков при планировании контрольных испытаний на надежность. Б.Н. Ланецкий, В.В. Кобзев Системи обробки інформації 2004 / № 3
Обоснование объемов биноминальных определительных испытаний на надежность. Б.Н. Ланецкий, В.С. Жуков, В.В. Кобзев Системи обробки інформації 2004 / № 1
Общие положения методики системного обоснования требований к показателям надежности радиоэлектронных средств с ЗРК. Б.Н. Ланецкий, А.А. Зверев Системи обробки інформації 2003 / № 6
Методика оценки показателей остаточного ресурса РЭС ЗРК по данным эксплуатационных наблюдений. Б.Н. Ланецкий, В.В. Кобзев Системи обробки інформації 2003 / № 3
Математическая модель надеж-ности радиоэлектронных средств мобильного ЗРК. Б.Н. Ланецкий, А.А. Зверев Системи обробки інформації 2003 / № 1
Формулировка задачи обоснования требований к показателям надежности радиоэлектронных средств мобильных ЗРК и метод ее решения. Б.Н. Ланецкий, А.А. Зверев Системи обробки інформації 2002 / № 6
Обоснование требований к среднему времени восстановления работоспособности ЗРК. Б.Н. Ланецкий, В.В. Бурцев, О.Н. Рябец Системи обробки інформації 2001 / № 4