1. Наука
  2. Автори
  3. Лук’янчук В. В.

Лук’янчук В. В.

Публікації автора
Назва публікації Автори публікації Назва журналу Рік / Випуск
Бутстреп-метод оцінювання показників надійності бортового обладнання зенітних керованих ракет з використанням апріорної інформації для вирішення завдань продовження призначених показників. Б.М. Ланецький, В.П. Деденок, І.В. Коваль, В.В. Лук’янчук Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2018 / № 3
Ways of development of surface-to-air missile weapons in the Air Force of the Armed Forces of Ukraine in conditions of resource restrictions. Б.А. Генов, Б.М. Ланецький, В.В. Лук’янчук, І.М. Ніколаєв Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2018 / № 2
Технічне оснащення Повітряних Сил Збройних Сил України зенітним ракетним озброєнням: стан та проблеми, шляхи їх вирішення. Б.М. Ланецький, В.В. Лук’янчук, І.М. Ніколаєв Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2017 / № 5
Особливості воєнно-наукового та науково-технічного супроводження робіт з продовження призначених показників зенітних керованих ракет та напрями удосконалення нормативного та науково-методичного забезпечення цих робіт. Б.М. Ланецький, В.В. Лук’янчук, В.В. Лісовенко, І.М. Теребуха Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2017 / № 3
Загальні науково-методичні положення з організації та проведення робіт з продовження призначених показників зенітних керованих ракет. Номенклатура призначених показників, структурно-функціональні схеми надійності. Б.М. Ланецький, І.В. Коваль, В.В. Лук’янчук, В.П. Попов Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2017 / № 1
Аналіз методів оцінювання й контролю показників безвідмовності складних технічних систем багаторазового циклічного застосування, що експлуатуються за технічним станом, і розробка рекомендацій з їхнього застосування. Б.М. Ланецький, В.В. Лук’янчук, А.А. Артеменко Системи озброєння і військова техніка 2016 / № 1
Розробка алгоритму контролю показника безвідмовності “імовірність безвідмовного ввімкнення” складних технічних систем багаторазового циклічного застосування, що експлуатуються за технічним станом, за допомогою довірчих меж. Б.М. Ланецький, А.А. Артеменко, В.В. Лук’янчук, О.О. Звєрєв Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2016 / № 2
Комплексное оценивание показателей безотказности и остаточной долговечности сложных технических систем, эксплуатируемых по техническому состоянию. Основные положения. Б.Н. Ланецкий, В.В. Лукьянчук, А.А. Артеменко Системи обробки інформації 2016 / № 2
Обґрунтування обсягів випробувань зенітних керованих ракет та ракетних двигунів твердого палива при їх тривалій експлуатації для вирішення завдань продовження призначених показників. Б.М. Ланецький, І.В. Коваль, В.В. Лук’янчук Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2016 / № 4
Розробка типової методики випробувань на надійність електричних відривних роз’ємів зенітних керованих ракет для вирішення завдань продовження призначених показників. Б.М. Ланецький, І.В. Коваль, В.В. Лук’янчук, В.П. Попов Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2016 / № 3
Точкове оцінювання показників безвідмовності складних технічних систем багаторазового циклічного застосування, що експлуатуються за технічним станом. [Основні розрахункові співвідношення. Б.М. Ланецький, В.В. Лук’янчук, А.А. Артеменко Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2016 / № 1
Методика визначення параметрів виходу виробу з транспортно-пускового контейнера при проведенні контрольних льотних випробувань. Б.М. Ланецький, В.В. Кобзєв, В.А. Васильєв, В.В. Лук’янчук, Д.В. Фоменко Системи озброєння і військова техніка 2015 / № 4
Порядок обоснования оперативно-тактических требований к системе зенитного ракетного вооружения и ее структурным компонентам. Б.Н. Ланецкий, В.В. Лукьянчук, И.Г. Кириллов, И.М. Николаев Системи озброєння і військова техніка 2014 / № 1
Методика обоснования состава и количества бригад текущего ремонта радиоэлектронных средств парка зенитных ракетных комплексов группировки зенитных ракетных войск. Б.Н. Ланецкий, В.В. Лук’янчук, В.С. Жуков, И.Н. Теребуха Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2014 / № 3
Методический подход к обоснованию требований к выживаемости зенитных ракетных комплексов в условиях огневого противодействия противника. Б.Н. Ланецкий, В.В. Лукьянчук, В.В. Лисовенко, И.М. Николаев Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2014 / № 2
Модель оценивания стоимости эксплуатации сложных технических систем по техническому состоянию. Основные расчетные соотношения. Б.Н. Ланецкий, В.В. Лукьянчук, Н.И. Кириллова, А.А. Артеменко Системи озброєння і військова техніка 2013 / № 4
Обоснование области применения моделей надежности сложных технических систем с многоуровневой работоспособностью. В.В. Лукьянчук, Б.Н. Ланецкий Системи озброєння і військова техніка 2013 / № 3
Модель оценивания стоимости эксплуатации сложных технических систем по техническому состоянию. Общие положения. Б.Н. Ланецкий, В.В. Лукьянчук, Н.И. Кириллова, А.А. Артеменко Системи озброєння і військова техніка 2013 / № 1
Управление надёжностью сложных технических систем с многоуровневой работоспособностью. В.В. Лукьянчук, Б.Н. Ланецкий Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2013 / № 3
Разработка моделей процесса текущего ремонта радиоэлектронных средств парка зенитных ракетных комплексов группировки зенитных ракетных войск. Б.Н. Ланецкий, В.В. Лук’янчук, В.С. Жуков, И.Н. Теребуха Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2013 / № 4
Переведення озброєння зенітних ракетних військ на експлуатації за технічним станом: проблемні питання та шляхи їх вирішення. П.В. Щипанський, В.В. Ткачов, В.В. Лук’янчук Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2013 / № 2
Розробка науково-методичних положень щодо попереднього обґрунтування кількісно-якісного складу зенітного ракетного озброєння угруповання зенітних ракетних військ. Б.М. Ланецький, В.В. Лук’янчук, В.А. Васильєв, І.В. Коваль Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2012 / № 3
Комплексная модель контроля технического состояния и восстановления работоспособности сложной технической системы с многоуровневой структурой. Б.Н. Ланецкий, В.В. Лукьянчук, И.Н. Теребуха Системи озброєння і військова техніка 2011 / № 4
Адаптивное управление техническим состоянием и надежностью сложных технических систем в условиях ресурсных ограничений. Б.Н. Ланецкий, В.В. Лукьянчук Системи озброєння і військова техніка 2011 / № 2
Общие методические положения по выбору моделей прогнозирования технического состояния и надежности изделий однократного применения для решения задач продления их назначенных показателей. Б.Н. Ланецкий, В.В. Лукьянчук, И.В. Коваленко, К.В. Борисенко Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2011 / № 2
Експлуатація та ремонт за технічним станом озброєння і військової техніки зенітних ракетних військ: проблемні питання та шляхи їх вирішення. Д.А. Гриб, Б.М. Ланецький, В.В. Лук’янчук, В.П. Михиденко Системи озброєння і військова техніка 2010 / № 4
Модель надійності радіоелектронних засобів групи однотипних ЗРК з'єднання (частини) зенітних ракетних військ при відновленні їх працездатності спеціалізованими бригадами. Б.М. Ланецький, В.В. Лук’янчук, І.М. Теребуха Системи озброєння і військова техніка 2010 / № 3
Надежность сложных технических систем с многоуровневой работоспособностью. Основные понятия и положения. Б.Н. Ланецкий, В.В. Лукьянчук Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2010 / № 2
Формализация понятия "работоспособное состояние" сложных технических систем. Б.Н. Ланецкий, В.В. Лукьянчук, Д.В. Фоменко Системи обробки інформації 2010 / № 5
Експлуатація зенітного ракетного озброєння за технічним станом: науково-методичні та організаційні аспекти. В.А. Шатов, Д.А. Гриб, Б.М. Ланецький, В.В. Лук’янчук Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2010 / № 2
Особенности анализа надежности ракетных двигателей твердого топлива зенитных управляемых ракет для решения задач продления их назначенных показателей. Б.Н. Ланецкий, В.В. Лукьянчук, А.А. Шоколовский, И.В. Коваль, В.П. Попов Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2010 / № 2
Обоснование требований к показателям надежности эксплуатируемых изделий однократного применения. Б.Н. Ланецкий, В.В. Лукьянчук Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2009 / № 2
Обоснование оптимальных стратегий технического обслуживания и ремонта сложных технических систем. Б.Н. Ланецкий, В.В. Лук’янчук, Д.В. Фоменко Системи обробки інформації 2009 / № 6
Проблемные вопросы организации и планирования испытаний сложных технических систем. Б.Н. Ланецкий, В.В. Лукьянчук Системи обробки інформації 2009 / № 4
Організаційні аспекти продовження призначених показників зенітного ракетного озброєння, за яким не здійснюється авторський нагляд. Д.А. Гриб, Б.М. Ланецький, В.В. Лук’янчук, В.П. Міхіденко Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2009 / № 2
Аналітична модель функціонування зенітного ракетного комплексу (системи) при стрільбі по одиночній цілі. С.М. Донцов, В.В. Лук’янчук, Д.В. Фоменко Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2009 / № 1
Методологічні аспекти розробки оперативно-тактичних вимог до системи озброєння та військової техніки зенітних ракетних військ Повітряних Сил Збройних Сил України. Д.А. Гриб, Б.М. Ланецький, В.В. Лук’янчук Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2009 / № 1
Організаційні аспекти технічної експлуатації за станом зенітного ракетного озброєння. Б.М. Ланецький, В.В. Лук’янчук, В.В. Лісовенко Системи озброєння і військова техніка 2008 / № 2
Сокращение объемов контрольных испытаний на надежность группы однотипных изделий. Б.Н. Ланецкий, В.В. Лукьянчук, В.В. Кобзев Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2008 / № 2
Комплексная методика контроля и оценки показателей надежности радиоэлектронных комплексов для решения задач продления назначенных сроков службы (ресурсов). Общие положения. Б.Н. Ланецкий, В.В. Лукьянчук, В.В. Кобзев Системи обробки інформації 2008 / № 5
Комбинированный алгоритм обнаружения целей на фоне активных шумовых помех для РЛС с полным поляризационным зондированием пространства на двух частотах. Д.В. Фоменко, В.В. Лукьянчук, А.А. Зверев Системи обробки інформації 2008 / № 1
Расчетно-экспериментальный метод оценки показателей остаточного срока службы (ресурса) рэс эксплуатируемых зрк по результатам испытаний и эксплуатационных наблюдений. Б.Н. Ланецкий, В.В. Кобзев, В.В. Лукьянчук Системи обробки інформації 2006 / № 3
Исследование поляризационных характеристик фазированной антенной решетки заданной конструкции на основе использования математической модели. А.А. Мартынчук, В.В. Лукьянчук, Г.Н. Зубицкий, С.А. Волювач, Д.В. Фоменко Системи обробки інформації 2005 / № 6
Исследование влияния основных параметров ортогональных сигналов с комбинированной параболической и гармонической фазовой модуляцией на ошибки измерения поляризационной матрицы рассеяния. А.А. Мартынчук, И.Г. Леонов, Г.Н. Качуровский, Г.Н. Зубрицкий, О.Н. Ставицкий, В.В. Лук’янчук Системи обробки інформації 2005 / № 5
Методика выбора разноса несущих частот двух простых сигналов при полном поляризационном зондировании пространства. М.Ф. Ботов, А.А. Мартынчук, А.Д. Флоров, В.В. Лукьянчук, А.И. Харченко, Д.В. Фоменко Системи обробки інформації 2004 / № 11