1. Наука
  2. Автори
  3. Артеменко А. А.

Артеменко А. А.

Scopus: 57204829365
Публікації автора
Назва публікації Автори публікації Назва журналу Рік / Випуск
Методика побудови рознесеної МІМО РЛС з швидким електронним скануванням за рахунок використання багаточастотних сигналів та просторово-частотної модуляції. І.М. Трофимов, В.О. Тютюнник, А.С. Дудуш, А.А. Артеменко Системи озброєння і військова техніка 2017 / № 4
Аналіз методів оцінювання й контролю показників безвідмовності складних технічних систем багаторазового циклічного застосування, що експлуатуються за технічним станом, і розробка рекомендацій з їхнього застосування. Б.М. Ланецький, В.В. Лук’янчук, А.А. Артеменко Системи озброєння і військова техніка 2016 / № 1
Розробка алгоритму контролю показника безвідмовності “імовірність безвідмовного ввімкнення” складних технічних систем багаторазового циклічного застосування, що експлуатуються за технічним станом, за допомогою довірчих меж. Б.М. Ланецький, А.А. Артеменко, В.В. Лук’янчук, О.О. Звєрєв Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2016 / № 2
Комплексное оценивание показателей безотказности и остаточной долговечности сложных технических систем, эксплуатируемых по техническому состоянию. Основные положения. Б.Н. Ланецкий, В.В. Лукьянчук, А.А. Артеменко Системи обробки інформації 2016 / № 2
Точкове оцінювання показників безвідмовності складних технічних систем багаторазового циклічного застосування, що експлуатуються за технічним станом. [Основні розрахункові співвідношення. Б.М. Ланецький, В.В. Лук’янчук, А.А. Артеменко Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2016 / № 1
Обоснование выбора моментов проведения контроля предельного состояния РЭС ЗРК, эксплуатируемых по техническому состоянию. Б.Н. Ланецкий, А.А. Артеменко Системи озброєння і військова техніка 2015 / № 2
Модель оценивания стоимости эксплуатации сложных технических систем по техническому состоянию. Основные расчетные соотношения. Б.Н. Ланецкий, В.В. Лукьянчук, Н.И. Кириллова, А.А. Артеменко Системи озброєння і військова техніка 2013 / № 4
Модель оценивания стоимости эксплуатации сложных технических систем по техническому состоянию. Общие положения. Б.Н. Ланецкий, В.В. Лукьянчук, Н.И. Кириллова, А.А. Артеменко Системи озброєння і військова техніка 2013 / № 1
Анализ надежности радиотехнической системы передачи информации, основанной на mimo-технологии с множеством хаотических несущих. С.В. Озеров, А.А. Артеменко Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2013 / № 3