1. Наука
  2. Автори
  3. Маковейчук О. М.

Маковейчук О. М.

Публікації автора
Назва публікації Автори публікації Назва журналу Рік / Випуск
Метод визначення параметрів проективного перетворення мозаїчного стохастичного маркера без врахування додаткової апріорної інформації. О.М. Маковейчук Системи обробки інформації 2019 / № 4
Цільова функція методу тематичного сегментування зображень бортових систем оптико-електронного спостереження. Г.В. Худов, О.М. Маковейчук, І.А. Хижняк, Ю.С. Соломоненко, Р.Г. Худов Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2018 / № 4
Удосконалений еволюційний метод сегментування багатомасштабної послідовності зображень, отриманих з космічних систем оптико-електронного спостереження. В.Г. Худов, О.М. Маковейчук Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2017 / № 3
Оцінка якості сегментування оптико-електронного зображення шляхом оцінки комплексних показників та відстані Кульбака-Лейбнера. В.Г. Худов, О.М. Маковейчук, І.А. Хижняк Системи обробки інформації 2017 / № 4
Аналіз відомих методів сегментування зображень, що отримані з бортових систем оптико-електронного спостереження. В.Г. Худов, Г.А. Кучук, О.М. Маковейчук, А.В. Крижний Системи обробки інформації 2016 / № 9
Генетичні алгоритми для сегментування зображень систем оптико-електронного спостереження. В.Г. Худов, О.М. Маковейчук Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2016 / № 2
Використання супутникових даних в інтересах оцінки пожежної обстановки при бойовому застосуванні Повітряних Сил Збройних Сил України. Д.А. Гриб, Г.В. Худов, О.М. Маковейчук, Д.В. Карлов, Д.Б. Жуйков Системи озброєння і військова техніка 2010 / № 3
Використання супутникових даних в інтересах оцінки пожежної обстановки при бойовому застосуванні Повітряних Сил Збройних Сил України. Д.А. Гриб, Г.В. Худов, О.М. Маковейчук, Д.В. Карлов, Д.Б. Жуйков Системи обробки інформації 2010 / № 6
Оцінка коефіцієнту використання енергії при захисті видових зображень від маскуючих перешкод штучного походження. О.М. Маковейчук, Г.В. Худов Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2010 / № 2
Об’єктивна оцінка якості обробки зображень. О.М. Маковейчук Системи озброєння і військова техніка 2008 / № 3
Методи математичної морфології. О.М. Маковейчук, Г.В. Худов Системи обробки інформації 2008 / № 7
Алгоритми реставрації дефокусованих зображень. О.М. Маковейчук, В.О. Подліпаєв Системи озброєння і військова техніка 2005 / № 3