1. Наука
  2. Автори
  3. Козлов В. Є.

Козлов В. Є.

Публікації автора
Назва публікації Автори публікації Назва журналу Рік / Випуск
Принципи побудови системи радіоелектронного захисту підрозділів Національної гвардії України під час виконання завдань за призначенням. Ю.П. Белокурський, О.Ю. Іохов, В.Є. Козлов, О.О. Щербина Системи озброєння і військова техніка 2017 / № 4
Удосконалення моделі особистості кандидата до вступу у військовий вищий навчальний заклад. В.Є. Козлов, О.О. Новикова, В.Т. Оленченко Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2016 / № 3
Загальна теорія вимірювань як основа експертного оцінювання. О.В. Дегтярьов, В.В. Дубровіна, В.Є. Козлов, Ю.В. Козлов Системи обробки інформації 2015 / № 10
Теорія ризику як предметна галузь. Інформаційний аспект. В.В. Дубровіна, В.Є. Козлов, Ю.В. Козлов, О.О. Новикова Системи обробки інформації 2015 / № 8
Виявлення зацікавленості суб’єктів навчання у вивченні метрології. В.Є. Козлов, Ю.В. Козлов Системи обробки інформації 2015 / № 1
Екологічний моніторинг стану регіонів військової діяльності штатними засобами вимірювальної техніки військ. О.В. Дзисюк, В.Є. Козлов, Ю.В. Козлов Системи обробки інформації 2013 / № 1
Удосконалення науково-методичного апарату відбору кадрів для внутрішніх військ МВС України. С.Т. Полторак, В.Т. Оленченко, В.Є. Козлов Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2012 / № 1
Теоретико-множинний метод експертного оцінювання. В.Є. Козлов, О.О. Новикова Системи обробки інформації 2012 / № 9
Інформаційна технологія відбору кадрів для внутрішніх військ МВС України – основа якості відбору. С.Т. Полторак, В.Т. Оленченко, В.Є. Козлов Системи обробки інформації 2012 / № 2
Програмний тренажер для набуття навичок швидкісного читання. В.Є. Козлов, Ю.В. Козлов Системи обробки інформації 2011 / № 5
Метод оцінюванняінтелектуальних якостей особистості. В.Є. Козлов, В.Т. Оленченко, І.О. Юзьков Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2010 / № 3
Мотиваційний аспект проблеми відбору кандидатів для підготовки викладачів. О.Ю. Іохов, В.Є. Козлов, В.Т. Оленченко, І.О. Юзьков Системи обробки інформації 2010 / № 2
Модель подання оцінних функцій викладача. В.Є. Козлов, В.Т. Оленченко, І.О. Юзьков Системи обробки інформації 2009 / № 6
Позамашинна інформаційна база системи кадрового забезпечення вищого навчального закладу МВС України. В.Є. Козлов, В.Т. Оленченко, І.О. Юзьков Системи обробки інформації 2008 / № 6
Порівняльний аналіз похибок вимірювання частоти методом зворотної лічби. І.В. Руженцев, В.Є. Козлов, Ю.В. Козлов Системи обробки інформації 2005 / № 9
Характеристика похибки сопроцесора-частотомі. В.Є. Козлов, Ю.В. Козлов Системи обробки інформації 2004 / № 12
Виртуальные средства измерений. Ю.И. Скорин, В.Е. Козлов, В.В. Стадник Системи обробки інформації 2003 / № 6