1. Наука
  2. Автори
  3. Семенов С. Г.

Семенов С. Г.

Публікації автора
Назва публікації Автори публікації Назва журналу Рік / Випуск
Adapted neural network of information support subsystem. С.Г. Семенов, О.В. Ліпчанська, М.В. Ліпчанський Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2019 / № 1
Применение систолической системы на основе метода моментов для усовершенствования дискретного преобразования Хартли. А.Е. Горюшкина, С.Г. Семенов Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2016 / № 1
Застосування багатопроцесорних систем для удосконалення технологічних процесів. Г.Г. Швачич, С.Г. Семенов, Т.П. Карпова, В.В. Волнянський Системи обробки інформації 2016 / № 3
Comparative overview of basic cybervulnerabilities of mobile applications for Android operating system. М.С. Дубровський, С.Г. Семенов Системи обробки інформації 2016 / № 3
GERT-модель прогнозування параметрів функціональної безпеки технічних систем. С.Г. Семенов, С.Ю. Гавриленко, Системи обробки інформації 2016 / № 2
Дослідження ризиків моніторингу технічного стану об’єктів авіації. С.Г. Семенов, І.С. Зиков, В.В. Давидов Системи озброєння і військова техніка 2015 / № 4
Исследование методов идентификации программного обеспечения и их характеристик. С.Г. Семенов Системи обробки інформації 2015 / № 12
Розробка системи виявлення комп’ютерних вірусів на основі нейронної мережі АРТ-1. С.Г. Семенов, С.Ю. Гавриленко, С.М. Глоба, О.С. Бабенко Системи обробки інформації 2015 / № 10
Порівняльні дослідження технологій розмежування доступу для захисту даних в комп'ютерній системі. С.Г. Семенов, В.М. Зміївська, А.В. Голубенко Системи обробки інформації 2015 / № 3
Концепція вдосконаленої технології опису моделей розмежування доступу для захисту даних в комп'ютерній системі. С.Г. Семенов Системи обробки інформації 2015 / № 1
Виявлення особливих точок при вимірюванні та неруйнівному контролі авіаційної техніки. С.Г. Семенов, С.М. Глоба, Р.П. Мигущенко Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2015 / № 4
Метод підвищення оперативності інформаційного обміну з «хмарними» антивірусними системами. О.О. Можаєв, Н.Х. Раковська, С.Г. Семенов Системи обробки інформації 2014 / № 7
Аппроксимация технологии функционирования компьютерной системы в условиях внешних воздействий моделью брюсселятора с возмущениями в виде динамического хаоса. С.Г. Семенов, А.А. Можаев, С.Ю. Гавриленко Системи обробки інформації 2014 / № 4
Модель специальной функции оценки защищенности информационно-телекоммуникационных систем. С.Г. Семенов, В.В. Босько, И.А. Березюк Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2013 / № 1
Разработка и исследования математической модели компьютеризированной информационно-измерительной управляющей системы критического применения с учетом фактора внешних воздействий. С.М. Порошин, С.Г. Семенов Системи обробки інформації 2013 / № 2
Комплекс методів адаптивного управління безпекою комп’ютеризованих інформаційно-вимірювальних управляючих систем критичного застосування. С.Г. Семенов, М.Й. Заполовський, О.І. Баленко Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2013 / № 1
Методика настройки параметров распределения доступа и защиты информации в компьютерных системах критического применения. С.Г. Семенов Системи озброєння і військова техніка 2012 / № 4
Усовершенствованный метод структурной идентификации компьютерных систем критического применения. С.Г. Семенов, Д.Ю. Задорожний Системи обробки інформації 2012 / № 9
Исследования вероятностно-временных характеристик мультисервисного канала связи с использованием математического аппарата GERT-сети. С.Г. Семенов, В.В. Босько, И.А. Березюк Системи обробки інформації 2012 / № 3
Уязвимости операционной системы QNX в структуре автоматизированной системы управления технологическим процессом. С.Г. Семенов, В.В. Давыдов, Я.В. Илюшко Системи обробки інформації 2012 / № 2
Математическая модель мультисервисного канала связи на основе экспоненциальной GERT-сети. С.Г. Семенов, Е.В. Мелешко, Я.В. Илюшко Системи озброєння і військова техніка 2011 / № 3
Розробка загальної структури ідентифікаційних вимірів з використанням окремих імовірнісно-часових характеристик сигналів. С.Г. Семенов, О.В. Петров, С.О. Єнгаличев Системи озброєння і військова техніка 2011 / № 1
Розробка і дослідження концептуальної моделі джерел помилок в сегменті мобільної мережі зв'язку. В.В. Босько, І.А. Березюк, С.Г. Семенов Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2011 / № 1
Оценка статистических свойств информационного трафика на основе метода нормированного размаха. С.Г. Семенов, Р.В. Королёв, А.В. Петров Системи обробки інформації 2011 / № 8
Сравнительный анализ и исследование систем обнаружения атак несанкционированного доступа. С.Г. Семенов, Р.В. Королёв, С.А. Енгалычев Системи обробки інформації 2011 / № 4
Структурно-функциональный анализ современных информационных систем с разработкой комплексного показателя эффективности их функционирования. С.Г. Семенов Системи обробки інформації 2011 / № 2
Аналіз та порівняльне дослідження засобів захисту інформації в телекомунікаційних мережах стандарту GSM. С.Г. Семенов, Р.В. Корольов, І.А. Ставицький Системи обробки інформації 2010 / № 2
Метод структурной идентификации информационных потоков в телекоммуникационных сетях на основе BDS-тестирования. А.А. Кузнецов, С.Г. Семенов, С.Н. Симоненко, Е.В. Мелешко Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2010 / № 2
Обґрунтування вимог до якості зв'язку при передачі інформації у комп'ютерних мережах систем критичного застосування. С.Г. Семенов, О.О. Можаєв, І.В. Ільїна Системи озброєння і військова техніка 2008 / № 2
Дослідження особливостей та методів захисту інформаційних комп’ютерних мереж від СПАМ. С.Г. Семенов, Д.В. Гриньов, О.А. Малишев Системи обробки інформації 2008 / № 7
Метод знаходження оптимальної множини маршрутів у багатопролітній мережі системи зв'язку стандарту ЗG. С.Г. Семенов Системи озброєння і військова техніка 2007 / № 4
Математическая модель адаптивной маршрутизации цифровой информации о воздушной обстановке в телекоммуникационной сети перспективной АСУ авиации и ПВО. И.Г. Кириллов, С.Г. Семенов Системи обробки інформації 2007 / № 5
Оптимизация структуры распределенных вычислительных сетей при ограничениях на показатели своевременности доставки сообщений и живучести сети. С.Г. Семенов Системи обробки інформації 2006 / № 1
Вычисление параметра маршрутизации для распределения трафика по найденному множеству путей. А.А. Можаев, С.Г. Семенов, С.Ф. Крывчач Системи обробки інформації 2005 / № 9
Модифікована версія алгоритму відхилення потоку. В.В. Косенко, С.Ю. Гайдаров, С.Г. Семенов, А.М. Клименко Системи обробки інформації 2004 / № 12
Часова прозорість мережі, як характеристика, що визначає виконання необхідної якості обслуговування. О.О. Можаєв, О.Д. Анохіна, С.Ю. Гайдаров, С.Г. Семенов Системи обробки інформації 2004 / № 11
Визначення оптимальних потоків у мережі передачі даних за допомогою процедури альтернативної маршрутизації. О.Д. Анохіна, С.Ю. Гайдаров, О.О. Можаєв, С.Г. Семенов Системи обробки інформації 2004 / № 10
Оптимизация трафика на основе сбалансированной загрузки информационно-телекоммуникационной сети. С.Г. Семенов Системи обробки інформації 2004 / № 8