1. Наука
  2. Автори
  3. Носик А. М.

Носик А. М.

Публікації автора
Назва публікації Автори публікації Назва журналу Рік / Випуск
Визначення ефективності функціонування системи управління військового призначення з врахуванням вагомості, своєчасності та якості виконання завдань у її підсистемах. Ю.Ф. Кучеренко, А.М. Носик, А.М. Ткачов, Є.В. Шубін Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2019 / № 4
The main activities to implement the process of identifying the automated military systems characteristics on its pre-project developmental stage. Ю.Ф. Кучеренко, А.М. Носик, О.В. Довбня Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2018 / № 3
Принципи, методи та підходи до отримання узагальнених даних про навколишній простір при його моніторингу з використанням інтегрованих багатодатчикових комплексів військового та подвійного призначення. Б.О. Демідов, Ю.Ф. Кучеренко, А.М. Носик Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2017 / № 3
Development of unmanned aerial vehicles ways of usage. Ю.Ф. Кучеренко, А.М. Носик Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2017 / № 1
Основні фактори, що визначають необхідність проведення розробки (модернізації) автоматизованих систем військового призначення. Ю.Ф. Кучеренко, А.М. Носик Системи озброєння і військова техніка 2016 / № 2
Перспективна тактична навігаційна система координатно-часового забезпечення локальних конфліктів. М.Л. Троцько, А.М. Носик, О.П. Нарєжній, В.С. Яровий Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2015 / № 4
Погляди щодо напрямів розвитку тактики дій формувань тактичного рівня при їх застосуванні в сучасних операціях (війнах). Ю.Ф. Кучеренко, А.М. Носик Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2015 / № 2
Загальні вимоги щодо створення інформаційно-аналітичних систем збройних сил. Ю.Ф. Кучеренко, А.М. Носик Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2014 / № 1
Метод формализации знаний о возможных вариантах действий воздушного противника, спрогнозированных в ходе подготовки к ведению боевых действий. А.М. Носик, О.В. Перепелица, О.С. Бодяк Системи обробки інформації 2013 / № 1
Шляхи реалізації інформаційної технології оцінювання бойової виучки органів військового управління Збройних Сил України. С.С. Ткачук, І.В. Рубан, В.В. Калачова, А.М. Носик, А.М. Ткачов Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2013 / № 4
Математична модель територіально розподіленого еталону часу та частоти військового призначення. А.М. Носик, А.П. Нарєжній, О.М. Носик Системи озброєння і військова техніка 2012 / № 2
Підхід до оцінювання бойової виучки органів управління Збройних Сил України. І.В. Рубан, Є.Б. Смірнов, С.В. Дуденко, А.М. Носик, С.С. Ткачук Системи обробки інформації 2012 / № 5
Метод оценки разности частот опорных генераторов АСУ специального назначения по начальной фазе синхронизируемого блока цифровой последовательности. А.М. Носик, А.П. Нарежний Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2011 / № 2
Синхронизация первичных атомных часов АСУ специального назначения по сигналам глобальных навигационных спутниковых систем. А.М. Носик, А.П. Нарежний Системи обробки інформації 2010 / № 9
Особливості організації еталонного сервера часу АСУ спеціального призначення на основі атомного годинника, що синхронізується за сигналами глобальних навігаційних супутникових систем. А.М. Носик, О.П. Нарєжній Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2010 / № 2
Оцінка завадостійкості синтезованих ансамблів складних сигналів. А.М. Носик Системи озброєння і військова техніка 2009 / № 2
Захист інформації в мережах АТМ. А.М. Носик Системи озброєння і військова техніка 2009 / № 1
Разработка метода синтеза больших ансамблей недвоичных дискретных сигналов на основе сечения циклических орбит группового кода. А.А. Кузнецов, А.М. Носик, В.Н. Сай Системи обробки інформації 2009 / № 7
Общий показатель эффективности передачи данных в компьютерной сети. Д.В. Сумцов, Б.П. Томашевский, А.М. Носик Системи обробки інформації 2009 / № 7
Формирование больших ансамблей дискретных сигналов с использованием избыточных кодов. Ю.В. Стасев, А.А. Кузнецов, А.М. Носик, Л.Н. Качур Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2008 / № 2
Исследование корреляционных свойств недвоичных дискретных сигналов. А.М. Носик, Л.Н. Качур, В.Н. Сай Системи обробки інформації 2008 / № 6
Разработка метода и алгоритмов синтеза больших ансамблей недвоичных дискретных сигналов на основе обобщенных перестановочных преобразований. А.А. Кузнецов, А.М. Носик, А.А. Смирнов, Л.Н. Качур Системи обробки інформації 2008 / № 5
Аналіз алгоритмів формування нелінійних квазіортогональних систем сигналів із заданими властивостями. А.М. Носик, О.М. Носик, В.В. Калачева Системи обробки інформації 2006 / № 3
Условия теоретической недешифруемости динамического режима функционирования радиосети управления. А.М. Носик, В.В. Калачева Системи обробки інформації 2006 / № 2
Оценка эффективности процедур устойчивого нелинейного оценивания процесса обработки данных в системах вооружения. В.В. Калачева, Д.В. Сумцов, А.М. Носик Системи озброєння і військова техніка 2005 / № 3
Аутентифікація користувачів на фізичному рівні в радіомережі управління. А.М. Носик Системи обробки інформації 2000 / № 3
Разработка моделей динамических процессов конфликтных ситуаций. Ю.И. Кушнерук, Д.И. Евстрат, И.П. Ольшевский, А.М. Носик Системи обробки інформації 2000 / № 3
Применение метода анализа иерархии для текущего контроля уровня физической подготовленности. В.Б. Кононов, А.Г. Поддубный, А.М. Носик Системи обробки інформації 2000 / № 2
Безопасность информации в спутниковой системе связи. А.М. Ткачев, А.М. Носик, А.В. Ивашкин Системи обробки інформації 2000 / № 1