1. Наука
  2. Автори
  3. Голуб С. В.

Голуб С. В.

Публікації автора
Назва публікації Автори публікації Назва журналу Рік / Випуск
Формування структури страт в інформаційній системі соціогігієнічного моніторингу. С.В. Голуб, В.Ю. Немченко Системи обробки інформації 2015 / № 5
Багатошарове перетворення даних в інформаційних системах багаторівневого моніторингу пожежної безпеки. С.В. Голуб, І.В. Бурляй Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2014 / № 1
Відображення властивостей автора тексту в структурі багатопараметричної моделі. С.В. Голуб, О.В. Константиновська, М.С. Голуб Системи обробки інформації 2014 / № 9
Застосування кластеризації при формуванні моделей інформаційних систем багаторівневого моніторингу пожежної безпеки. С.В. Голуб, І.В. Бурляй Системи обробки інформації 2014 / № 4
Формування показників масиву вхідних даних для ідентифікації авторства текстових повідомлень. С.В. Голуб, О.В. Константиновська, М.С. Голуб Системи обробки інформації 2014 / № 2
Підвищення ефективності кластеризації за результатами моделювання в інформаційній технології оперативного пожежного моніторингу. С.В. Голуб, І.В. Бурляй Системи обробки інформації 2014 / № 2
Метод синтезу операцій криптографічного перетворення на основі додавання за модулем два. С.В. Голуб, В.Г. Бабенко, С.В. Рудницький Системи обробки інформації 2012 / № 3
Експлуатаційні характеристики елементів структури автоматизованих систем багаторівневого перетворення інформації. С.В. Голуб, А.Ю. Дяченко Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2011 / № 1
Інформаційне моделювання як метод прогнозування аварійного стану електромережі. С.В. Голуб, О.Г. Мельник, Р.П. Мельник Системи обробки інформації 2011 / № 5
Особливості створення інформаційних систем кризового соціоекологічного моніторингу. С.В. Голуб, П.О. Колос Системи обробки інформації 2011 / № 4