1. Наука
  2. Автори
  3. Гріненко Т. О.

Гріненко Т. О.

Публікації автора
Назва публікації Автори публікації Назва журналу Рік / Випуск
Аналіз статистичних властивостей апаратного генератора випадкових послідовностей. Ю.І. Горбенко, Т.О. Гріненко, О.П. Нарєжній Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2015 / № 4
Квантові генератори випадкових чисел в криптографії. Т.О. Гріненко, О.П. Нарєжній Системи обробки інформації 2015 / № 10
Властивості детермінованих випадкових послідовностей, що генеруються на основі багатомодульних перетворень в полях Галуа. Т.О. Гріненко, Ю.І. Горбенко Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2011 / № 1
Дослідження властивостей нерозрізнюваності псевдовипадкових послідовностей, що генеруються на основі багатомодульних перетворень. Т.О. Гріненко Системи обробки інформації 2011 / № 4
Властивості та перспективи застосування генераторів псевдовипадкових послідовностей на еліптичних кривих. Т.О. Гріненко, Ю.І. Горбенко, Р.І. Мордвінов Системи обробки інформації 2011 / № 2