1. Наука
  2. Автори
  3. Замула О. А.

Замула О. А.

Публікації автора
Назва публікації Автори публікації Назва журналу Рік / Випуск
Нечеткое моделирование при проектировании структуры интеллектуальной системы управления. А.А. Замула Системи обробки інформації 2016 / № 1
Метод обробки та передачі захищених даних з використанням стандартних протоколів TCP/UDP. О.А. Замула, Д.О. Семченко Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2016 / № 1
Ансамбли дискретных сигналов с минимальными значениями боковых лепестков функций корреляции. А.А. Замула Системи обробки інформації 2015 / № 10
Перспективы применения нелинейных дискретных сигналов в современных телекоммуникационных системах и сетях. А.А. Замула, Е.А. Семенко Системи обробки інформації 2015 / № 5
Ускоренный метод синтеза дискретных сигналов с необходимыми свойствами для приложений телекоммуникационных систем и сетей. И.Д. Горбенко, А.А. Замула, Е.А. Семенко Системи обробки інформації 2015 / № 3
Условия реализации динамического режима функционирования в системах связи. А.А. Замула, Ю.В. Землянко, Е.А. Семенко, Д.А. Семченко Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2014 / № 3
Синтез систем сложных сигналов с заданными свойствами корреляционных функций для приложений многопользовательских систем с кодовым разделением абонентов. И.Д. Горбенко, А.А. Замула, Е.А. Семенко Системи обробки інформації 2014 / № 9
Аналіз і обґрунтування критеріїв і показників ефективності криптографічних генераторів псевдовипадкових чисел. О.А. Замула, Д.О. Семченко, Ю.В. Землянко Системи обробки інформації 2014 / № 4
Мощность метода кодирования характеристических дискретных сигналов. А.А. Замула Системи обробки інформації 2014 / № 2
Implementation international standards in the Ukrainian air traffic management system. O.A. Zamula, V.I. Chernysh, O.V. Sievierinov Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2014 / № 3
Анализ моделей оценки рисков информационной безопасности для построения системы защиты информации. А.А. Замула, А.В. Северинов, М.А. Корниенко Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2014 / № 2
Методы построения генераторов псевдослучайных последовательностей на основе параллельных вычислений с использованием графических процессоров. А.А. Замула, Д.А. Семченко Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2014 / № 1
Эффективность информационных процессов и технологий при обслуживании воздушного движения. А.А. Замула, В.И. Черныш, Ю.В. Землянко Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2013 / № 2
Ансамблевые свойства характеристических дискретных сигналов. А.А. Замула Системи обробки інформації 2013 / № 8
Теоретичні основи побудови криптографічних систем абсолютної стійкості. О.А. Замула Системи обробки інформації 2013 / № 4
Автоматизация процессов обслуживания воздушного движения. А.А. Замула, А.В. Северинов, В.И. Черныш Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2013 / № 2
Необхідність моделі структурування при оцінюванні ризиків інформаційної безпеки. О.А. Замула Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2011 / № 3
Застосування теорії нечітких множин та лінгвістичної невизначеності при оцінюванні ризиків інформаційної безпеки. О.А. Замула, В.І. Черниш, О.І. Аніщенко Системи обробки інформації 2011 / № 5
Технологии управления рисками информационной безопасности. А.А. Замула, И.О. Жуков, Ю.В. Землянко Системи обробки інформації 2011 / № 4
Аналіз міжнародних стандартів в галузі оцінювання ризиків інформаційної безпеки. О.А. Замула, В.І. Черниш Системи обробки інформації 2011 / № 2
Методология анализа рисков информационной безопасности при проектировании информационных систем с использованием нечетких сетей. А.А. Замула, Б.В. Волобуев, В.И. Черныш, Ю.В. Землянко Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2011 / № 2
Аналіз алгоритмів формування псевдовипадкових послідовностей для систем зв’язку з кодовим розподілом каналів. О.А. Замула, В.І. Грабчак Системи обробки інформації 2007 / № 5