1. Наука
  2. Автори
  3. Євдокименко Ю. І.

Євдокименко Ю. І.

Публікації автора
Назва публікації Автори публікації Назва журналу Рік / Випуск
Алгоритм підвищення точності прогнозу економічних показників на основі багатофакторної лінійної моделі за рахунок передбачення похибок моделі і уточнення оцінок її параметрів на основі зваженого методу найменших квадратів. Г.В. Іванець, Ю.І. Євдокименко, О.Г. Марченко, О.А. Наконечний Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2013 / № 2