1. Наука
  2. Автори
  3. Лубко Д. В.

Лубко Д. В.

Публікації автора
Назва публікації Автори публікації Назва журналу Рік / Випуск
Проектування та розробка експертної системи діагностування несправностей транспортних засобів. Д.В. Лубко, О.Г. Зінов’єва, С.В. Шаров Системи обробки інформації 2019 / № 1
Розробка та використання сніферу як засобу забезпечення безпеки TCP з’єднань. С.В. Шаров, Д.В. Лубко Системи обробки інформації 2017 / № 5
Розробка інтелектуальної інформаційної системи для птахівництва. С.В. Шаров, Д.В. Лубко Системи обробки інформації 2017 / № 4
Вибір моделі представлення знань у системі ІСІКС. С.В. Шаров, Д.В. Лубко, В.В. Осадчий Системи обробки інформації 2015 / № 11
Технологія створення експертних систем для тваринництва. Д.В. Лубко Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2013 / № 3
Проектування інформаційної мобільної системи для підприємства. Д.В. Лубко Системи обробки інформації 2013 / № 6
Автоматизація процесу визначення придатності сортів томатів до гідросортування за допомогою методів комп’ютерної обробки даних. Д.В. Лубко, О.А. Іщенко, О.В. Саєнко Системи обробки інформації 2013 / № 4