1. Наука
  2. Автори
  3. Тютюнник В. О.

Тютюнник В. О.

Scopus: 36093515800
ResearcherID/Web of Science: V-7918-2017
Публікації автора
Назва публікації Автори публікації Назва журналу Рік / Випуск
Методичні аспекти досліджень процесів функціонування і управління структурною динамікою перспективної системи радіолокаційної розвідки повітряного простору. О.В. Турінський, Б.О. Демідов, Д.А. Гриб, В.О. Тютюнник, О.О. Хмелевська Системи озброєння і військова техніка 2019 / № 4
Радіоелектронне подавлення комплексів бістатичної локації “на просвічування”. В.Й. Климченко, В.О. Тютюнник, І.М. Трофимов, Д.А. Дончак Системи озброєння і військова техніка 2019 / № 3
Удосконалення методики розрахунку коефіцієнта стиснення зони виявлення цілей оглядовими РЛС за умов дії активних шумових завад. В.Й. Климченко, О.В. Бєлавін, В.О. Тютюнник, А.А. Лук’янчиков Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2019 / № 4
Методика використання малопотужних наземних передавачів активних шумових перешкод для імітації перешкодової обстановки оглядовим радіолокаційним станціям. В.Й. Климченко, С.В. Кукобко, В.О. Тютюнник, Г.В. Рибалка Системи озброєння і військова техніка 2018 / № 4
Особливості експлуатації радіоелектронної техніки в радіотехнічних військах на етапі переозброєння. В.Й. Климченко, М.Р. Арасланов, В.О. Тютюнник, А.А. Саваткова Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2018 / № 1
Методика побудови рознесеної МІМО РЛС з швидким електронним скануванням за рахунок використання багаточастотних сигналів та просторово-частотної модуляції. І.М. Трофимов, В.О. Тютюнник, А.С. Дудуш, А.А. Артеменко Системи озброєння і військова техніка 2017 / № 4
Мультирадарна система оглядових радіолокаційних станцій з малою базою. Г.В. Худов, В.М. Ліщенко, В.О. Тютюнник, В.В. Чалий Системи озброєння і військова техніка 2017 / № 4
Аналіз науково-технічного супроводження розвитку озброєння та військової техніки РТВ. Д.А. Гриб, Г.Г. Камалтинов, В.Й. Климченко, В.О. Тютюнник Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2017 / № 5
Методи оцінювання достовірності контролю технічного стану радіолокаційних засобів системи радіолокаційної розвідки. Д.А. Дончак, Г.Г. Камалтинов, В.О. Тютюнник Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2016 / № 1
Методика оперативної оцінки зон виявлення цілей літаком дальнього радіолокаційного виявлення і управління за високої частоти повторення зондувальних імпульсів. В.Й. Климченко, В.О. Тютюнник Системи озброєння і військова техніка 2014 / № 2
Про можливості створення комбінованого активно-пасивного маловисотного радіолокаційного поля при використанні кільцевих активних фазованих антенних решіток. Д.А. Гриб, В.О. Тютюнник Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2014 / № 2
Методика оперативної оцінки зон виявлення цілей літаком дальнього радіолокаційного виявлення і управління при низькій частоті повторення зондувальних імпульсів. В.Й. Климченко, В.О. Тютюнник Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2012 / № 3
Об’єднання двокоординатних РЛС чергового режиму в мультирадарну систему для створення зон видачі бойової радіолокаційної інформації. Д.А. Гриб, В.О. Тютюнник, О.В. Зайцев Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2011 / № 1
Про можливість визначення висоти повітряних цілей в мультирадарній системі двокоординатних оглядових РЛС. Ю.М. Седишев, В.О. Тютюнник, А.Ф. Шевченко Системи озброєння і військова техніка 2010 / № 2
Схемотехнічні аспекти підвищення точності визначення координат самохідних установок. Є.В. Карманний, В.О. Тютюнник, А.М. Катунін, К.В. Садовий Системи обробки інформації 2007 / № 1