1. Наука
  2. Автори
  3. Косогов О. М.

Косогов О. М.

Публікації автора
Назва публікації Автори публікації Назва журналу Рік / Випуск
Досвід застосування частин та підрозділів розвідки провідних країн світу у збройних конфліктах ХХІ століття. О.М. Косогов, В.В. Олексіюк, В.М. Гогулов Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2019 / № 2
Завдання захисту національного інформаційного простору за досвідом ведення гібридної війни РФ на Сході України. О.М. Косогов, А.О. Сірик Системи озброєння і військова техніка 2017 / № 1
Методика визначення структури системи інформаційної безпеки Міністерства оборони та Збройних Сил України. О.М. Косогов, А.О. Сірик Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2017 / № 3
Методичний підхід до обґрунтування раціонального складу органів військового управління. В.С. Комаров, О.М. Косогов, В.Ф. Курдюк Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2017 / № 2
Методичний підхід до формалізації процесу зміни рівня інформаційної безпеки системи. О.М. Косогов Системи озброєння і військова техніка 2016 / № 3
Інформаційний простір як об'єкт управління в системі державної інформаційної політики. О.М. Косогов Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2016 / № 3
Методи забезпечення безпеки інформаційної інфраструктури держави. О.М. Косогов Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2016 / № 2
Механізми попередження заходам інформаційній кампанії на ранніх стадіях її підготовки. О.М. Косогов Системи обробки інформації 2016 / № 9
Інформаційна безпека у сфері оборони як складова воєнної безпеки України. О.М. Косогов Системи обробки інформації 2016 / № 8
Методика визначення заходів протидії інформаційним загрозам державі у воєнній сфері. О.М. Косогов Системи обробки інформації 2016 / № 3
Методика виявлення заходів негативного інформаційного впливу на основі аналізу відкритих джерел. О.В. Левченко, О.М. Косогов Системи обробки інформації 2016 / № 1
Підхід до побудови державної системи протидії інформаційним загрозам в особливий період. О.М. Косогов Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2015 / № 4
Методологічний підхід до аналізу загроз інформаційній безпеці держави у воєнній сфері та визначенню заходів протидії їм. О.М. Косогов Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2015 / № 3
Пріоритетні напрямки державної політики щодо забезпечення безпеки національного кіберпростору. О.М. Косогов Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2014 / № 3
Методика визначення пріоритетів показників, що характеризують рівень загроз інформаційній безпеці держави. О.М. Косогов Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2014 / № 2