1. Наука
  2. Автори
  3. Козелкова К. С.

Козелкова К. С.

Публікації автора
Назва публікації Автори публікації Назва журналу Рік / Випуск
Функціональна модель системи управління безпроводовою сенсорною мережею із самоорганізацією для моніторингу параметрів навколишнього середовища. О.І. Лисенко, К.С. Козелкова, В.І. Новіков, Т.О. Прищепа, А.В. Романюк Системи обробки інформації 2015 / № 10
Задачи дистанционного зондирования Земли и требования к космической информации для их решения. Е.С. Козелкова Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2014 / № 2
Псевдосупутникові радіонавігаційні системи, їх створення та оптимізація структури мережі. К.С. Козелкова Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2013 / № 3
Аналіз оптимальної обробки просторово-часових сигналів антени з плоскою апертурою. К.С. Козелкова Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2013 / № 3
Анализ функционирования СКАКО по сопровождению и прогнозированию времени и района прекращения существования автоматической межпланетной станции «Фобос-Грунт». С.В. Козелков, Е.И. Махонин, А.А. Моргун, А.Н. Богдановский, Е.С. Козелкова Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2012 / № 3
Анализ результатов прогноза времени и района прекращения существования космического аппарата «Фобос – Грунт». С.В. Козелков, Е.И. Махонин, А.А. Моргун, Е.С. Козелкова, С.С. Москаленко Системи обробки інформації 2012 / № 3
Метод «третичной» обработки каталогов координатной информации космических объектов. С.В. Козелков, Е.И. Махонин, А.А. Моргун, Е.С. Козелкова, В.А. Ямницкий, С.С. Москаленко Системи обробки інформації 2012 / № 3
Розробка алгоритмів формування дискретно-кодованих складних зондувальних просторово-часових сигналів. К.С. Козелкова Системи озброєння і військова техніка 2011 / № 2
Формування дискретно-кодованих складних діаграм направленості шляхом сканування амплітудної характеристики діаграми направленості. К.С. Козелкова Системи озброєння і військова техніка 2011 / № 1
Формування дискретно-кодованих складних діаграм направленості шляхом сканування амплітудної характеристики діаграми направленості. К.С. Козелкова Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2011 / № 1
Аналіз основних принципів досягнення максимальної точності синхронізації. С.В. Козелков, К.С. Козелкова Системи озброєння і військова техніка 2010 / № 1
Синтез алгоритмов и структур устройств формирования линейно-частотномодулированных диаграмм направленности. Е.С. Козелкова Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2010 / № 4
Аналитический обзор традиционных методов исследования нелинейных процессов в радиотехническом комплексе наземного автоматизированного комплекса управления космическими аппаратами. Е.С. Козелкова Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2010 / № 3
Моніторинг та аналіз моделі мережевої системи багатосупутникової екологічної системи дистанційного зондування Землі. К.С. Козелкова Системи обробки інформації 2010 / № 9
Анализ устойчивости нелинейной угломестной системы командно-измерительной системы радиотехнического комплекса. Е.С. Козелкова Системи обробки інформації 2010 / № 6
Анализ оптимального метода траекторных измерений для баллистико-навигационного обеспечения управления космическими аппаратами двойного назначения среднего и дальнего космоса. Е.С. Козелкова Системи обробки інформації 2010 / № 5
Измерения орбитальных параметров КА наземным РТК. С.В. Козелков, Е.С. Козелкова Системи обробки інформації 2010 / № 2
Анализ построения траекторного радиоинтерферометра. Е.С. Козелкова Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2010 / № 2
Дослідження нелінійних спотворень в радіолініях передачі інформації комплексу управління космічним апаратом. К.С. Козелкова Системи озброєння і військова техніка 2009 / № 4
Оцінка витрат палива на підтримання середньої висоти космічного апарата. К.С. Козелкова Системи озброєння і військова техніка 2007 / № 3
Аналіз тематичних задач та їх інформативних ознак для реєстрування засобами дистанційного зондування Землі. К.С. Козелкова Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2007 / № 3
Обоснование модели маршрутизации в многоспутниковой низкоорбитальной системе дистанционного зондирования Земли двойного назначения. Е.С. Козелкова Системи обробки інформації 2007 / № 8
Моделирование и оценка процесса внедрения информации дистанционного зондирования Земли в эколого-хозяйственный мониторинг. Е.С. Козелкова Системи обробки інформації 2007 / № 7
Просторове розділення зон роботи радіотехнічних систем управління космічними апаратами від зон дій радіоелектронних засобів, що заважають. В.О. Гуменюк, К.С. Козелкова, О.А. Моргун, С.Д. Ставицький Системи обробки інформації 2007 / № 2
Развитие навигации в Украине (состояние и перспективы). Е.С. Козелкова Системи обробки інформації 2007 / № 1
Формування структурної схеми багатосупутникової низькоорбітальної екологічної системи дистанційного зондування Землі подвійного призначення. К.С. Козелкова, Т.Ш. Арабаджи Системи озброєння і військова техніка 2006 / № 4
Выбор модели динамики орбитальной структуры многоспутниковой низкоорбитальной системы. Е.С. Козелкова, В.П. Тарохтей, Ю.В. Тарохтей Системи обробки інформації 2006 / № 1
Способ усовершенствования схемы наведения антенн при приеме сигнала перспективных спутниковых линий связи. Е.С. Козелкова, В.П. Тарохтей, Ю.В. Тарохтей Системи обробки інформації 2005 / № 9
Анализ принципов построения и особенностей функционирования многоспутниковых сетевых систем. В.К. Волосюк, Е.С. Козелкова Системи обробки інформації 2004 / № 12
Исследование возможности управления закрепленной орбитальной группировкой космических аппаратов единым центром управления полетами. В.М. Илюшко, Е.С. Козелкова Системи обробки інформації 2004 / № 2
Исследование возможностей частотно-избирательного ограничения сигналов в СВЧ и КВЧ радиоустройствах. В.М. Илюшко, Е.С. Козелкова Системи обробки інформації 2003 / № 4