1. Наука
  2. Автори
  3. Адаменко А. А.

Адаменко А. А.

Публікації автора
Назва публікації Автори публікації Назва журналу Рік / Випуск
Створення, впровадження, досвід використання та перспективи розвитку комплексу оперативно-тактичних розрахунків та імітаційного моделювання "Віраж". С.П. Лещенко, С.І. Бурковський, М.П. Батуринський, Л.В. Польшина, А.А. Адаменко, І.А. Кулініч, Д.Ю. Свистунов Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2017 / № 5
Метод формалізації строгих диз`юнктивних зв’язків в нечітких когнітивних моделях операцій. А.А. Адаменко Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2012 / № 1
Управління операцією з використанням її когнітивної моделі. А.А. Адаменко Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2012 / № 1
Показники впливів в недетермінованих нечітких когнітивних моделях, що побудовані на базі логіки антонімів. А.А. Адаменко Системи озброєння і військова техніка 2011 / № 3
Методика побудови ієрархічної системи когнітивних моделей в задачах управління ситуаціями у воєнних конфліктах. А.А. Адаменко Системи озброєння і військова техніка 2011 / № 2
Зміст методики когнітивного моделювання в задачах управління ситуаціями в воєнних конфліктах. А.А. Адаменко Системи озброєння і військова техніка 2011 / № 1
Підвищення адекватності нечітких когнітивних моделей. А.А. Адаменко Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2011 / № 3
Метод квантифікації цілей воєнного конфлікту. А.А. Адаменко Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2011 / № 2
Моделювання імпульсних процесів в когнітивних моделях військових операцій на базі логіки антонімів. А.А. Адаменко Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2011 / № 1
Лінгвістичний підхід щодо оцінки якісного стану факторів при когнітивному моделюванні військової операції на базі логіки антонімів. А.А. Адаменко Системи обробки інформації 2011 / № 4
Методика формування множини факторів воєнного конфлікту та системи взаємозв’язків між ними. А.А. Адаменко Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2011 / № 1
Метод визначення доцільного терміну довгочасного прогнозування параметрів функціонування системи озброєнь з урахуванням умов нестохастичної невизначеності. В.М. Більчук, А.А. Адаменко Системи озброєння і військова техніка 2010 / № 1
Динамічні нечіткі множини. А.А. Адаменко Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2010 / № 1
Метод визначення інтегральної оцінки фактору в когнітивній моделі військової операції на базі логіки антонімів. А.А. Адаменко Системи обробки інформації 2010 / № 9
Моделювання мети операції при плануванні вогневого ураження об’єктів противника в сучасних умовах ведення збройної боротьби. В.М. Більчук, А.А. Адаменко Системи озброєння і військова техніка 2009 / № 4
Метод формування переліку об’єктів ураження противника в операції з нечітко визначеною метою при виконанні завдань превентивної оборони. А.А. Адаменко Системи озброєння і військова техніка 2009 / № 1
Метод прогнозирования оценки риска с использованием нечеткого вывода. Е.В. Брежнев, А.А. Адаменко Системи обробки інформації 2009 / № 2
Визначення оптимальної стратегії інформаційного впливу на супротивну сторону з метою корегування його стратегічної цілі розвитку озброєння і військової техніки. А.А. Адаменко Системи озброєння і військова техніка 2007 / № 4
Визначення нечіткої множини факторів інформаційного впливу на супротивника в інтересах корегування його стратегічної цілі розвитку озброєння і військової техніки. А.А. Адаменко Системи озброєння і військова техніка 2006 / № 3
Принятие решения о предпочтительных стратегиях экономического поведения двух конкурирующих сторон в условиях ограниченной информированности. А.А. Адаменко, С.В. Адаменко Системи обробки інформації 2004 / № 11
Определение критических точек в структуре контурных изображений для построения концепта распознавания. Ю.В. Паржин, А.А. Адаменко, Д.В. Гринев Системи обробки інформації 2004 / № 10
Принятие решения о множестве стратегий применения противником своих разнотипных средств поражения в условиях нестохастической неопределенности. А.А. Адаменко Системи обробки інформації 2004 / № 1
Метод оценки достоверности информационного обеспечения оперирующей стороны в операции по нескольким источникам информации. А.А. Адаменко, О.В. Десятов Системи обробки інформації 2003 / № 4
Прийняття рішення щодо кількості засобів ураження противника в операції в умовах нестохастичної невизначеності. В.М. Більчук, А.А. Адаменко, Є.В. Брежнєв Системи обробки інформації 2002 / № 6
Моделирование соперничества двух конкурирующих организаций, преследующих нечеткие цели. В.Б. Толубко, А.А. Адаменко Системи обробки інформації 2000 / № 4
Принятие решения об оптимальных стратегиях сторон в конфликте. В.М. Бильчук, А.А. Адаменко, Н.И. Литвинец Системи обробки інформації 2000 / № 3
Ранжирование нечетких чисел на основе их числовых характеристик. А.А. Адаменко Системи обробки інформації 2000 / № 2