1. Наука
  2. Автори
  3. Бойко Р. В.

Бойко Р. В.

Публікації автора
Назва публікації Автори публікації Назва журналу Рік / Випуск
Рекомендації щодо прогнозування обсягів фінансування розвитку Збройних Сил України на довгострокову перспективу (2018–2032 рр.). О.М. Семененко, О.Г. Водчиць, Р.В. Бойко, Ю.Б. Добровольський, В.М. Пташнік Системи озброєння і військова техніка 2018 / № 3
Методичні рекомендації щодо формування методології воєнно-економічного обґрунтування (супроводження) програм розвитку Збройних Сил України. О.М. Семененко, О.Г. Водчиць, Р.В. Бойко, Ю.Б. Добровольський, С.С. Масловський, О.А. Корочкін Системи озброєння і військова техніка 2018 / № 2
Визначення та обґрунтування параметрів безвідмовності на етапі проектування зразка бойової техніки. М.О. Слюсаренко, О.М. Семененко, Р.В. Бойко, О.Ю. Коркін Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2018 / № 4
Методика розподілу обмежених фінансових ресурсів в планах підготовки Збройних Сил України за напрямом бойова підготовка. О.М. Семененко, О.Г. Водчиць, Р.В. Бойко, Р.О. Пекуляк, О.І. Кремешний Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2018 / № 3
Метод прогнозування динаміки розвитку спроможностей Збройних Сил України з урахуванням ефективності освоєння фінансових ресурсів. О.М. Семененко, О.Г. Водчиць, Р.В. Бойко, С.С. Масловський, А.Д. Бердочник Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2018 / № 2
Основні методологічні аспекти воєнно-економічного обґрунтування перспективних напрямів розвитку Збройних Сил України. О.М. Семененко, Р.В. Бойко, О.Г. Водчиць, С.С. Масловський, О.І. Кремешний, А.П. Корнієнко Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2018 / № 1
Основні методологічні аспекти воєнно-економічного забезпечення обороноздатності держави: теорія та практика. О.М. Семененко, Р.В. Бойко, О.Г. Водчиць, Ю.Б. Добровольський, Д.В. Бердочник, А.В. Ярошенко Системи озброєння і військова техніка 2017 / № 3
Графоаналітичний метод обґрунтування раціональної чисельності Збройних Сил України з урахуванням впливу обмежуючих факторів та показників обсягів мобілізаційного нарощування. О.М. Семененко, Р.В. Бойко, Ю.Б. Добровольський, В.Л. Іванов, Р.М. Чигрин, А.Д. Бердочник Системи озброєння і військова техніка 2017 / № 2
Методика врахування фактора часу в задачах визначення витрат за етапами життєвого циклу озброєння та військової техніки. О.М. Семененко, С.П. Василенко, Ю.Б. Добровольський, Р.В. Бойко, В.М. Пташник Системи озброєння і військова техніка 2017 / № 1
Сучасні особливості впровадження методу “планування на основі спроможностей” у систему оборонного планування в Збройних Силах України. С.С. Масловський, О.М. Семененко, О.Г. Водчиць, Р.В. Бойко, О.А. Корочкін, М.В. Науменко, В.В. Кірвас Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2017 / № 5
Методика оцінювання ступеня впливу змін фінансування планів підготовки Збройних Сил України на показники ефективності їх виконання методом кореляційно-регресійного аналізу. О.М. Семененко, О.Г. Водчиць, Р.В. Бойко, Р.О. Пекуляк, О.І. Кремешний, Г.Г. Зубрицька Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2017 / № 4
Основні методологічні аспекти воєнно-економічного обґрунтування завдань та заходів розвитку Збройних Сил України. О.М. Семененко, Р.О. Пекуляк, С.С. Масловський, Р.В. Бойко, О.О. Нечитайло Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2017 / № 3
Метод оцінювання ефективності виконання програм (планів) розвитку Збройних Сил України з урахуванням повноти та своєчасності їх фінансування. О.М. Семененко, О.Г. Водчиць, Л.М. Семененко, Р.В. Бойко, Д.В. Башинський, Г.Г. Зубрицька Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2017 / № 2
Методика розподілу оборонного бюджету України між складовими сил оборони з урахуванням показників потреб та пріоритетності завдань цих складових на плановий рік. О.М. Семененко, Р.В. Бойко, О.Г. Водчиць, С.П. Василенко, Г.Г. Зубрицька, О.І. Кремешний Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2017 / № 4
Метод коригування програм та планів розвитку Збройних Сил України. О.М. Семененко, Р.В. Бойко, С.П. Василенко, О.І. Кремешний Системи озброєння і військова техніка 2016 / № 4
Основні аспекти воєнно-економічної безпеки України та можливі шляхи її забезпечення на середньострокову перспективу (2016 – 2020 рр.). О.М. Семененко, О.Г. Водчиць, Р.В. Бойко, В.В. Кострач, А.Д. Бердочник Системи озброєння і військова техніка 2016 / № 3
Контррадіоелектронна боротьба як складова частина радіоелектронної боротьби в Збройних Силах України. О.М. Семененко, Р.В. Бойко, Ю.Б. Добровольський, В.Л. Іванов, О.І. Кремешний Системи озброєння і військова техніка 2016 / № 2
Матрично-ігрова математична модель визначення та обґрунтування раціональної чисельності Збройних Сил України на середньостроковий період. О.М. Семененко, О.Г. Водчиць, Р.В. Бойко, Л.М. Семененко, В.М. Пташник Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2016 / № 4
Метод формування обґрунтованих переліків заходів та завдань в програмах і планах розвитку Збройних Сил України. О.М. Семененко, О.Г. Водчиць, Р.В. Бойко, В.П. Дідіченко, О.І. Кремешний, О.А. Корочкін Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2016 / № 3
Методика розрахунку потреб фінансових витрат на мобілізаційне розгортання. О.Г. Водчиць, О.М. Семененко, Р.В. Бойко, В.Л. Іванов, В.М. Самотьос Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2016 / № 2
Щодо оцінювання ефективності виконання основних бюджетних програм Міністерства оборони України за період 2006 – 2014 рр. О.М. Семененко, О.Г. Водчиць, Р.В. Бойко, В.Л. Іванов Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2016 / № 1
Методичний апарат обґрунтування та коригування програм та планів розвитку Збройних Сил України. О.М. Семененко, Ю.Б. Добровольський, Р.В. Бойко, Л.М. Семененко, М.В. Науменко Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2016 / № 4
Метод оцінювання рівня воєнно-економічного потенціалу держави (2013 – 2016 рр.). О.М. Семененко, Р.В. Бойко, В.П. Дідіченко, Ю.Б. Добровольський, О.А. Гесь Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2016 / № 3
Методичний підхід до вирішення воєнно-економічних завдань вибору перспективних зразків озброєння. О.Г. Водчиць, О.М. Семененко, Р.В. Бойко, Ю.Б. Добровольський Системи озброєння і військова техніка 2015 / № 3
Класифікація та оцінка впливу факторів під час формування програм та планів розвитку Збройних Сил. О.М. Семененко, О.Г. Водчиць, Ю.Б. Добровольський, Р.В. Бойко, О.А. Корочкін Системи озброєння і військова техніка 2015 / № 2
Методичний підхід до формування та вибору рекомендацій щодо шляхів оптимізації системи кадрового забезпечення Збройних Сил України. О.Г. Водчиць, О.М. Семененко, Р.В. Бойко, Ю.Б. Добровольський Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2015 / № 4
Підхід до вибору пріоритетного варіанту структури системи кадрового забезпечення Збройних Сил України з переліку альтернативних варіантів. О.М. Семененко, О.Г. Водчиць, Р.В. Бойко, А.Д. Бердочник Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2015 / № 3
Метод оцінювання воєнно-економічних умов розвитку збройних сил. О.М. Семененко, О.Г. Водчиць, Ю.Б. Добровольський, Р.В. Бойко, О.І. Кремешний Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2015 / № 2
Порівняльний аналіз умов участі України в світовій організації торгівлі із іншими членами багатосторонньої торгівельної системи (2012-2013 рр.). Р.В. Бойко, О.М. Семененко, Ю.Б. Добровольський, С.А. Плешкунов, В.А. Таврін Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2014 / № 2
Методичний підхід щодо оцінювання стану системи комплектування Збройних Сил України технікою національної економіки. Р.В. Бойко, О.М. Семененко, О.Г. Водчиць, А.Д. Бердочник Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2014 / № 1
Прогнозування показників номінального та реального ВВП України шляхом застосування факторних моделей (2015-2030рр.). О.М. Семененко, Р.В. Бойко, О.Г. Водчиць, Б.Ю. Добровольський, О.І. Кремешний Системи обробки інформації 2014 / № 8
Достовірність фінансово-економічних прогнозів у воєнному будівництві. В.В. Леонов, Р.В. Бойко, Н.В. Вавілова, В.А. Таврин, В.М. Пташник Системи обробки інформації 2014 / № 6
Методичний підхід щодо оцінювання рівня воєнно-економічної безпеки держави на основі оцінок рівнів забезпеченості ресурсами. О.М. Семененко, Р.В. Бойко, О.Г. Водчиць, О.М. Остапець, О.І. Кремешний Системи озброєння і військова техніка 2013 / № 4
Підхід щодо оцінювання стану бойового потенціалу збройних сил на основі оцінок рівнів фінансування його складових. О.Г. Водчиць, Р.В. Бойко, Ю.А. Гусак, О.М. Семененко, І.М. Чернишова Системи озброєння і військова техніка 2013 / № 2
Алгоритм прийняття рішень на стратегічному рівні управління при створенні та розвитку складних організаційно-технічних систем. В.В. Леонов, Р.В. Бойко, І.М. Сівоха, О.А. Корочкін Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2013 / № 4
Пропозиції щодо удосконалення структури грошового забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України. Ю.Б. Добровольський, О.М. Семененко, М.В. Абрамова, Р.В. Бойко, О.І. Кремешний Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2013 / № 3
Аналіз динаміки структури грошового забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України. О.Г. Водчиць, О.М. Семененко, М.В. Абрамова, Р.В. Бойко, А.Д. Бердочник Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2013 / № 2
Методичний підхід до оцінювання готовності Збройних Сил України щодо виконання завдань за призначенням із урахуванням можливостей. О.М. Семененко, В.Л. Іванов, О.І. Кремешний, Р.В. Бойко Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2013 / № 1
Щодо воєнно-економічного обґрунтування перспективної чисельності Збройних Сил України. Р.В. Бойко, О.М. Семененко, Ю.Б. Добровольський, М.О. Слюсаренко, О.І. Кремешний Системи озброєння і військова техніка 2012 / № 3
Методичний підхід щодо вибору раціонального варіанту перспективної структури Збройних Сил України на основі їх воєнно-економічних оцінок. О.Г. Водчиць, О.І. Кремешний, Р.В. Бойко, О.М. Семененко Системи озброєння і військова техніка 2012 / № 2
Щодо основних воєнно-економічних проблем забезпечення обороноздатності держави. Р.В. Бойко, О.М. Семененко, Ю.Б. Добровольський, І.М. Сівоха Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2012 / № 4
Щодо розрахунку вартості витрат на ведення бойових дій. Р.В. Бойко, О.М. Семененко, О.І. Кремешний, В.В. Школяренко Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2012 / № 3
Методичний підхід щодо підвищення ефективності виконання заходів програм розвитку Збройних Сил України шляхом раціонального розподілу фінансових ресурсів на них. О.І. Кремешний, Р.В. Бойко, О.М. Семененко, І.М. Чернишова Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2012 / № 2
Щодо основних перспективних напрямків розвитку воєнно-економічної аналітичної діяльності та її місця в системі воєнного управління. Р.В. Бойко, О.М. Семененко, І.В. Чекед, О.І. Кремешний, А.Д. Бердочник Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2012 / № 1
Основні аспекти розрахунку вартості застосування військ (сил). О.І. Кремешний, Р.В. Бойко, Ю.Ф. Добровольский, О.М. Семененко Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2012 / № 3
Основні аспекти воєнно-економічної науки в Україні. Р.В. Бойко, О.М. Семененко, І.В. Чекед, О.І. Кремешний, В.М. Пташник Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2012 / № 2
Формування порядку воєнно-економічного оцінювання результатів виконання заходів та програм розвитку Збройних Сил України. Р.В. Бойко, О.М. Семененко, О.І. Кремешний, І.М. Чернишова Системи озброєння і військова техніка 2011 / № 3
Проблемні питання інтегрування оборонного та бюджетного планування в єдину систему. Р.В. Бойко Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2011 / № 3
Воєнно-економічні аспекти забезпечення національної безпеки України. Р.В. Бойко, О.І. Кремешний, О.М. Семененко, І.В. Чекед Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2011 / № 2
Погляди на оборонні аспекти економічної стратегії в Україні. Р.В. Бойко, О.М. Семененко, Ю.Б. Добровольський, О.І. Кремешний Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2011 / № 1