1. Наука
  2. Автори
  3. Добровольський Ю. Б.

Добровольський Ю. Б.

Публікації автора
Назва публікації Автори публікації Назва журналу Рік / Випуск
Рекомендації щодо прогнозування обсягів фінансування розвитку Збройних Сил України на довгострокову перспективу (2018–2032 рр.). О.М. Семененко, О.Г. Водчиць, Р.В. Бойко, Ю.Б. Добровольський, В.М. Пташнік Системи озброєння і військова техніка 2018 / № 3
Методичні рекомендації щодо формування методології воєнно-економічного обґрунтування (супроводження) програм розвитку Збройних Сил України. О.М. Семененко, О.Г. Водчиць, Р.В. Бойко, Ю.Б. Добровольський, С.С. Масловський, О.А. Корочкін Системи озброєння і військова техніка 2018 / № 2
Основні методологічні аспекти воєнно-економічного забезпечення обороноздатності держави: теорія та практика. О.М. Семененко, Р.В. Бойко, О.Г. Водчиць, Ю.Б. Добровольський, Д.В. Бердочник, А.В. Ярошенко Системи озброєння і військова техніка 2017 / № 3
Графоаналітичний метод обґрунтування раціональної чисельності Збройних Сил України з урахуванням впливу обмежуючих факторів та показників обсягів мобілізаційного нарощування. О.М. Семененко, Р.В. Бойко, Ю.Б. Добровольський, В.Л. Іванов, Р.М. Чигрин, А.Д. Бердочник Системи озброєння і військова техніка 2017 / № 2
Методика врахування фактора часу в задачах визначення витрат за етапами життєвого циклу озброєння та військової техніки. О.М. Семененко, С.П. Василенко, Ю.Б. Добровольський, Р.В. Бойко, В.М. Пташник Системи озброєння і військова техніка 2017 / № 1
Контррадіоелектронна боротьба як складова частина радіоелектронної боротьби в Збройних Силах України. О.М. Семененко, Р.В. Бойко, Ю.Б. Добровольський, В.Л. Іванов, О.І. Кремешний Системи озброєння і військова техніка 2016 / № 2
Методичний апарат обґрунтування та коригування програм та планів розвитку Збройних Сил України. О.М. Семененко, Ю.Б. Добровольський, Р.В. Бойко, Л.М. Семененко, М.В. Науменко Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2016 / № 4
Метод оцінювання рівня воєнно-економічного потенціалу держави (2013 – 2016 рр.). О.М. Семененко, Р.В. Бойко, В.П. Дідіченко, Ю.Б. Добровольський, О.А. Гесь Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2016 / № 3
Методичний підхід до вирішення воєнно-економічних завдань вибору перспективних зразків озброєння. О.Г. Водчиць, О.М. Семененко, Р.В. Бойко, Ю.Б. Добровольський Системи озброєння і військова техніка 2015 / № 3
Класифікація та оцінка впливу факторів під час формування програм та планів розвитку Збройних Сил. О.М. Семененко, О.Г. Водчиць, Ю.Б. Добровольський, Р.В. Бойко, О.А. Корочкін Системи озброєння і військова техніка 2015 / № 2
Методичний підхід до формування та вибору рекомендацій щодо шляхів оптимізації системи кадрового забезпечення Збройних Сил України. О.Г. Водчиць, О.М. Семененко, Р.В. Бойко, Ю.Б. Добровольський Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2015 / № 4
Метод оцінювання воєнно-економічних умов розвитку збройних сил. О.М. Семененко, О.Г. Водчиць, Ю.Б. Добровольський, Р.В. Бойко, О.І. Кремешний Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2015 / № 2
Порівняльний аналіз умов участі України в світовій організації торгівлі із іншими членами багатосторонньої торгівельної системи (2012-2013 рр.). Р.В. Бойко, О.М. Семененко, Ю.Б. Добровольський, С.А. Плешкунов, В.А. Таврін Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2014 / № 2
Методика оцінки ефективності функціонування систем (органів) комплектування Збройних Сил України особовим складом. О.Г. Водчиць, О.М. Семененко, Ю.Б. Добровольський, А.Д. Бердочник Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2014 / № 3
Пропозиції щодо удосконалення структури грошового забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України. Ю.Б. Добровольський, О.М. Семененко, М.В. Абрамова, Р.В. Бойко, О.І. Кремешний Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2013 / № 3
Щодо воєнно-економічного обґрунтування перспективної чисельності Збройних Сил України. Р.В. Бойко, О.М. Семененко, Ю.Б. Добровольський, М.О. Слюсаренко, О.І. Кремешний Системи озброєння і військова техніка 2012 / № 3
Щодо основних воєнно-економічних проблем забезпечення обороноздатності держави. Р.В. Бойко, О.М. Семененко, Ю.Б. Добровольський, І.М. Сівоха Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2012 / № 4
Погляди на оборонні аспекти економічної стратегії в Україні. Р.В. Бойко, О.М. Семененко, Ю.Б. Добровольський, О.І. Кремешний Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2011 / № 1