1. Наука
  2. Автори
  3. Тимочко О. І.

Тимочко О. І.

Scopus: 56462977100
Публікації автора
Назва публікації Автори публікації Назва журналу Рік / Випуск
Підхід щодо наведення ударної авіації на наземні (морські) цілі з урахуванням інформативності ознак орієнтирів. О.І. Тимочко, О.О. Аросланкін, А.В. Самокіш Системи озброєння і військова техніка 2019 / № 4
The color coding algorithm of complex air traffic information model for operator’s efficiency. О.М. Дмітрієв, М.Г. Мельничук, О.І. Тимочко, А.О. Романюк Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2019 / № 4
Інформаційна модель допуску осіб групи керівництва польотами до управління повітряним рухом. І.П. Мажара, О.І. Тимочко, В.Г. Чернов Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2018 / № 1
Методика оцінки точності виводу винищувача із розвороту в задане положення відносно цілі. О.І. Тимочко, В.Г. Чернов, В.І. Сауляк, І.О. Гордєєв Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2017 / № 5
Synthesis method of the optimum structure of the procedure for the control of the technical status of complex systems and complexes. С.В. Герасимов, О.І. Тимочко, С.І. Хмелевський Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2017 / № 4
Автоматизація попередніх штурманських розрахунків для визначення бойових можливостей винищувальної авіації. О.І. Тимочко, В.Г. Чернов, І.О. Рожньов, А.Ю. Семерня Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2017 / № 3
Theoretical basic concepts for formation of the criteria for measurement signals synthesis optimality for control of complex radio engineering systems technical status. А.Ю. Брацлавська, С.В. Герасимов, Г.М. Зубрицький, О.І. Тимочко, О.О. Тимочко Системи обробки інформації 2017 / № 5
Моделювання небезпечних зон впливу штучного зсуву повітряних мас на динаміку руху високоманевреного літака. О.І. Колодяжний, О.І. Тимочко Системи обробки інформації 2017 / № 1
Метод оцінки ступеня небезпеки нештатних ситуацій у повітряному просторі. О.І. Тимочко, П.П. Зуєв Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2017 / № 1
Пропозиції щодо удосконалення засобів вимірювань параметрів магнітних полів перспективного корвету. О.І. Тимочко, Д.В. Чуйков, А.М. Булай Системи озброєння і військова техніка 2016 / № 3
Напрямки підвищення оперативності і якості бойової підготовки льотного складу авіації Повітряних Сил Збройних Сил України. П.М. Онипченко, М.А. Павленко, О.І. Тимочко Системи обробки інформації 2016 / № 3
Аналіз методів складання розкладу занять для вдосконалення процесу підготовки льотного складу авіації Повітряних Сил Збройних Сил України. П.М. Онипченко, М.А. Павленко, О.І. Тимочко, П.Г. Берднік Системи обробки інформації 2015 / № 12
Анализ методов моделирования деятельности оператора в системе "человек-машина". О.В. Сергунова, М.А. Павленко, А.И. Тимочко, Е.В. Воробьев Системи обробки інформації 2015 / № 7
Scenario approach to the engineering of information models, designed to enable the activities of operator in automated control systems. М.А. Павленко, О.І. Тимочко, П.Г. Бердник, А.С. Шевченко Системи обробки інформації 2015 / № 3
Метод дешифрирования аэроснимков на основе признакового пространства. А.И. Тимочко, С.А. Олизаренко, О.Ю. Лавров Системи обробки інформації 2015 / № 1
Управление воздушным движением и перспективные направления его совершенствования. П.Н. Онипченко, М.А. Павленко, А.И. Тимочко Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2015 / № 2
Метод контроля корректности графа сетевой модели, описывающей порядок и правила использования ресурсов. А.И. Тимочко Системи озброєння і військова техніка 2014 / № 1
Метод аналізу вихідного сигналу за нормальними законами розподілу перешкоди та параметрів динамічних систем. С.В. Герасимов, О.І. Тимочко Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2014 / № 3
Вимоги до точності вимірювань параметрів магнітних полів перспективного корвету. О.І. Тимочко, Д.В. Чуйков, А.М. Булай Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2014 / № 2
Изменение электромагнитного поля перспективного корвета с использованием метода интерференции. А.И. Тимочко, Д.В. Чуйков Системи обробки інформації 2014 / № 7
Методи обробки вихідних сигналів динамічних систем при визначенні їх технічного стану. С.В. Герасимов, О.І. Тимочко Системи обробки інформації 2014 / № 6
Використання методу екологічного проектування інформаційних елементів при формуванні інформаційної моделі. М.Ю. Гусак, П.Г. Берднік, О.І. Тимочко, О.С. Бодяк Системи обробки інформації 2014 / № 5
Метод оценки результатов операторской деятельности при проведении тренажной подготовки. В.Г. Чернов, М.А. Павленко, А.И. Тимочко Системи обробки інформації 2014 / № 4
Модель ресурсов для синтеза планов в системе поддержки принятия решений. А.И. Тимочко Системи обробки інформації 2014 / № 2
Сетевые модели для формализации знаний о ресурсах в системах поддержки принятия решений при управлении динамическими объектами. А.И. Тимочко Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2014 / № 2
Оценка оперативности принятия решений при назначении воздействий по объектам противника. А.И. Тимочко Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2013 / № 3
Метод автоматизації виявлення та розпізнавання конфліктних ситуацій при обробці радіолокаційної інформації про повітряні об’єкти. П.Г. Бердник, О.І. Тимочко, В.В. Старцев, Д.В. Головняк Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2013 / № 1
Метод определения потребного наряда средств воздействия для уничтожения заданного числа объектов на основе нечеткой нейронной сети. А.И. Тимочко Системи обробки інформації 2013 / № 9
Процедура определения значений параметров маршрутов движения динамических объектов в условиях воздействия внешних факторов на основе принципа максимума. А.И. Тимочко, В.Н. Ушань Системи обробки інформації 2013 / № 6
Проектирование информационного обеспечения деятельности оператора в перспективных системах управления. А.И. Тимочко Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2013 / № 3
Метод управління інформаційними моделями у системах управління складними динамічними об'єктами. П.Г. Бердник, О.І. Тимочко, М.Б. Бровко Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2013 / № 2
Разработка процедуры формализации модальных знаний с использованием теории нечетких множеств для экспертных систем реального времени. М.А. Павленко, А.И. Тимочко, А.Н. Бесчасный, В.П. Докучаев Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2012 / № 3
Удосконалення градієнтного методу для виділення контурів об’єктів розпізнавання. О.І. Тимочко, О.М. Маменко Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2012 / № 2
Градієнтний метод виділення контуру об’єкта розпізнавання на аерофотознімку. О.І. Тимочко, О.М. Маменко Системи озброєння і військова техніка 2011 / № 4
Обґрунтування пропозицій щодо створення військового еталону одиниці магнітної індукції змінного магнітного поля. С.В. Герасимов, Г.М. Зубрицький, О.І. Тимочко Системи озброєння і військова техніка 2011 / № 1
Математическая модель рефлексивного программирования при управлении динамическими объектами. А.И. Тимочко Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2011 / № 2
Особливості автоматизованого управління винищувальною авіацією в умовах нестохастичної невизначеності. О.І. Волков, П.П. Зуєв, Г.В. Пєвцов, О.І. Тимочко Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2011 / № 2
Методика оценки возможностей офицера боевого управления по выполнению операций на автоматизированном пункте наведения. А.И. Волков, Г.В. Певцов, А.И. Тимочко Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2011 / № 1
Удосконалення методу обробки знань для управління літаком з урахуванням вибраного режиму польоту. О.І. Тимочко, Є.С. Лошаков, М.Б. Бровко Системи озброєння і військова техніка 2010 / № 4
Метод автоматизації підтримки прийняття рішень по управлінню динамічними об’єктами на основі інтелектуальних інформаційних технологій. О.І. Тимочко Системи озброєння і військова техніка 2010 / № 3
Совершенствование средств формализации задач по управлению динамическими объектами. А.И. Тимочко Системи обробки інформації 2010 / № 8
Метод проектування інформаційної моделі конфліктних ситуацій для систем управління складними динамічними об'єктами. О.І. Тимочко, О.С. Бодяк Системи озброєння і військова техніка 2009 / № 4
Класифікація безпілотних літальних апаратів. О.І. Тимочко, Д.Ю. Голубничий, В.Ф. Третяк, І.В. Рубан Системи озброєння і військова техніка 2007 / № 1
Локалізація об’єкта пошуку на поточному зображенні навігаційної системи з радіометричними датчиками. О.І. Тимочко, А.О. Подорожняк, Ю.Б. Васильєв Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2007 / № 1
Аналіз методів завадостійкого кодування у цифрових системах зв’язку. О.І. Кушнір, О.І. Тимочко, О.В. Сєвєрінов Системи обробки інформації 2007 / № 9
Особливості формалізації лінгвістичних змінних, які використовуються при описі процесу вибору параметрів запланованого перехвату при призначенні впливів винищувачами на повітряні цілі. Н.О. Королюк, О.І. Тимочко, О.А. Коршець Системи озброєння і військова техніка 2006 / № 3
Использование турбокодов в последовательных каскадных кодовых конструкциях с кодами Рида-Соломона. А.И. Тимочко, А.В. Северинов, А.С. Жученко, В.П. Лысечко Системи обробки інформації 2006 / № 3
Порівняльний аналіз об'єктно-орієнтованих методологій розробки програмних систем. О.І. Тимочко, С.В. Осієвський, О.С. Гурін Системи обробки інформації 2005 / № 9
Оценка временных интервалов работы лица, принимающего решение, на автоматизированном командном пункте. Н.А. Королюк, А.И. Тимочко Системи обробки інформації 2005 / № 8
Методика кількісної оцінки діаграм UML. О.І. Тимочко, С.В. Осієвський, О.С. Гурін Системи обробки інформації 2005 / № 8
Наведення винищувачів на повітряні цілі як складова частина процесу бойового управління авіацією. Н.О. Королюк, О.І. Тимочко Системи обробки інформації 2005 / № 2
Вероятностная тензорная модель телекоммуникационной системы, представленной одномерной контурной сетью. А.В. Лемешко, А.И. Тимочко, А.А. Кравчук Системи обробки інформації 2004 / № 12
Нечеткие множества для формализации задач автоматизации взаимодействия. А.И. Тимочко, В.А. Гаркуша, Е.П. Шапошникова Системи обробки інформації 2000 / № 1