1. Наука
  2. Автори
  3. Кучук Н. Г.

Кучук Н. Г.

Публікації автора
Назва публікації Автори публікації Назва журналу Рік / Випуск
Method for calculating the probability delivery time of messages in a hyperconvergent system. Н.Г. Кучук Системи обробки інформації 2019 / № 3
Method of information flow control in a hyperconvergent system. Н.Г. Кучук Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2019 / № 3
Взаємодія технічних і програмних засобів при управління розподілом трафіка. В.В. Косенко, Н.Г. Кучук Системи озброєння і військова техніка 2016 / № 3
Моделювання технічної структури інформаційно-телекомунікаційної мережі на основі конкретної реалізації її інформаційної структури. В.В. Косенко, Н.Г. Кучук Системи обробки інформації 2016 / № 9
Оценка изменения энерго-информационного гомеостаза организма человека при помощи метода газоразрядной визуализации. Л.А. Песоцкая, Н.В. Глухова, Н.Г. Кучук, Н.М. Евдокименко Системи обробки інформації 2016 / № 8
Application of wavelets transform for analysis of images of gas-discharge radiation of water. Н.В. Глухова, Л.А. Пісоцька, Н.Г. Кучук, Ю.М. Харламова Системи обробки інформації 2016 / № 2
Розробка системи експрес-класифікації води на основі бази даних зображень газорозрядного випромінювання. Н.В. Глухова, Л.А. Пісоцька, Н.Г. Кучук Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2015 / № 3
Метод оперативного перерозподілу ресурсів при ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій глобального характеру. Н.Г. Кучук Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2015 / № 2
Метод створення єдиного дискового пулу гіперконвергентної системи. Н.Г. Кучук, С.М. Нечаусов Системи обробки інформації 2015 / № 12
Загальносистемний ризик відмови системи після модернізації. М.І. Адаменко, В.В. Березуцький, Н.Г. Кучук, О.Ю. Палант Системи обробки інформації 2015 / № 10
Метод оцінки біологічних та квантових властивостей води. Н.В. Глухова, Л.А. Пісоцька, Н.Г. Кучук Системи обробки інформації 2015 / № 7
Метод оцінки ефективності функціонування органів управління при ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій глобального характеру. Н.Г. Кучук Системи обробки інформації 2015 / № 5
Обобщенная математическая модель процесса оперативного управления ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций глобального характера. Н.Г. Кучук Системи обробки інформації 2015 / № 3
Методы измерения физико-химических и энергоинформационных параметров воды. Н.В. Глухова, М.В. Курик, Л.А. Песоцкая, Н.Г. Кучук Системи обробки інформації 2014 / № 9
Анализ работы оздоровительного комплекса «Playstick». Л.А. Песоцкая, А.В. Лаптев, Н.Г. Кучук Системи обробки інформації 2014 / № 6
Біоенергетичні методи дослідження як здоров’язберігаючі нанотехнології в педагогічному процесі. Л.А. Пісоцька, Т.В. Лакіза, Ю.О. Лоян, Л.В. Фадєєва, Н.Г. Кучук Системи обробки інформації 2013 / № 6
Аналіз стану сформованості здорового способу життя студентів класичного університету. Н.Г. Кучук Системи обробки інформації 2012 / № 7
Выбор стратегии распределения логических фрагментов баз данных системы обработки кирлианографической информации. Н.Г. Кучук, А.С. Левенец, В.В. Кирвас Системи обробки інформації 2010 / № 5
Принципы построения системы обработки кирлианографической информации. Н.Г. Кучук, А.С. Левенец, Р.А. Анохин Системи обробки інформації 2009 / № 6

Whoops, looks like something went wrong.