1. Наука
  2. Автори
  3. Ткаченко В. І.

Ткаченко В. І.

Публікації автора
Назва публікації Автори публікації Назва журналу Рік / Випуск
Трехкомпонентная двумерная модель человека для описания толпы в экстремальных ситуациях. А.Н. Одейчук, Н.И. Адаменко, В.И. Ткаченко Системи обробки інформації 2017 / № 1
Методологія наукових досліджень в галузі оперативного управління військами (силами). Є.Б. Смірнов, В.І. Ткаченко, О.М. Шмаков, В.Г. Малюга Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2017 / № 1
Принцип системності в воєнному мистецтві. Ведення збройної боротьби у повітрі. В.І. Ткаченко, Є.Б. Смірнов Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2016 / № 4
Концептуальні підходи щодо оцінювання якості прикриття об’єктів протиповітряної оборони. В.І. Ткаченко, Є.Б. Смірнов, А.В. Тристан, К.В. Закутін Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2016 / № 3
Принципи структурної побудови системи управління силами внутрішньої і зовнішньої безпеки країни. В.І. Ткаченко, Є.Б. Смірнов Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2016 / № 1
Латентна війна як форма міжнародних відносин країн світу у ХХІ столітті. В.І. Ткаченко, Є.Б. Смірнов Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2015 / № 4
Шляхи формування системи забезпечення національної безпеки. В.І. Ткаченко, Є.Б. Смірнов, О.О. Астахов Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2015 / № 2
Сравнительный анализ моделей социальных ситуаций «паникующая толпа». А.Н. Одейчук, Н.И. Адаменко, В.И. Ткаченко Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2015 / № 2
Шляхи формалізації процесів підготовки й прийняття рішень. В.І. Ткаченко, Є.Б. Смірнов Системи обробки інформації 2014 / № 8
Концепція повітряної операції в сучасних умовах збройної боротьби у повітрі. В.І. Ткаченко, Є.Б. Смірнов, В.О. Нерубацький Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2014 / № 2
Концептуальные подходы к оценке устойчивости и адаптивности сложных организационных систем управления. В.И. Ткаченко, Е.Б. Смирнов, В.Е. Нерубацкий Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2013 / № 3
Проблеми формування моделі майбутньої війни і вибору моделі Збройних Сил. В.І. Ткаченко, Є.Б. Смірнов Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2013 / № 1
Подход к формированию показателей эффективности систем управления войсками, исходя из основного закона вооруженной борьбы. В.И. Ткаченко, Е.Б. Смирнов, В.Е. Нерубацкий Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2013 / № 3
Проблема «міжвидовості» та шляхи її вирішення. В.І. Ткаченко, Є.Б. Смірнов Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2013 / № 2
Критерійна оцінка ефективності протиповітряної оборони держави. В.І. Ткаченко, Є.Б. Смірнов Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2012 / № 3
Основні поняття методології дослідження систем управління і визначення структур військової організації. В.І. Ткаченко, Є.Б. Смірнов Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2012 / № 2
Анализ функциональной структуры системы военного управления для совершенствования модели принятия решений. В.И. Ткаченко, А.С. Корняков, Е.Б. Смирнов Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2011 / № 2
Цільове поєднання досліджень у галузях воєнного мистецтва і технічних наук. В.І. Ткаченко, О.С. Корняков, Є.Б. Смірнов Системи озброєння і військова техніка 2010 / № 1
Методичний підхід до обґрунтування складу міжвидового угруповання військ з урахуванням завдань операції (бойових дій). В.І. Ткаченко, В.Г. Малюга, Г.В. Сорокоумов, С.В. Лазебник, В.О. Нерубацький Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2010 / № 2
Розвиток оперативного мистецтва і тактики в роки Великої Вітчизняної війни. В.І. Ткаченко, П.М. Масалитин, В.Г. Малюга, С.В. Лазебник Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2010 / № 1
Оперативне мистецтво Повітряних Сил в сучасних умовах розвитку воєнної науки. В.І. Ткаченко Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2009 / № 1
Підхід щодо визначення адаптивної структури метода прийняття рішення на бойові дії в різних умовах невизначеності обстановки. В.І. Ткаченко, О.С. Корняков, Є.Б. Смірнов Системи озброєння і військова техніка 2008 / № 4
Рекомендації щодо створення формалізованого середовища процесів підготовки й прийняття рішень як основної складової інформаційно-аналітичної системи забезпечення процесів управління угрупованнями Повітряних Сил. В.І. Ткаченко Системи озброєння і військова техніка 2008 / № 2
Оцінка ефективності прийняття рішень щодо оперативного управління в умовах нестохастичної невизначеності інформаційного забезпечення. В.М. Більчук, В.І. Ткаченко, Є.Б. Смірнов Системи озброєння і військова техніка 2008 / № 1
Метод прийняття рішень щодо управління угрупованнями Повітряних Сил в ході ведення бойових дій. В.І. Ткаченко Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2008 / № 2
Нечіткі множини у процесах прийняття рішення. В.І. Ткаченко, Є.Б. Смірнов, А.В. Тристан Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2008 / № 1
Метод поліваріантного аналізу і альтернативного вибору стратегії поведінки військ на етапі завчасної підготовки до бойових дій. В.І. Ткаченко Системи обробки інформації 2008 / № 5
Проблеми теорії прийняття рішень в складних організаційних ієрархічних системах. В.І. Ткаченко Системи обробки інформації 2008 / № 3
Використання теорії нечітких множин у процесі управління складними системами. В.І. Ткаченко, Є.Б. Смірнов, А.В. Тристан Системи обробки інформації 2008 / № 2
Застосування геоінформаційних і космічних навігаційних систем для підвищення ефективності дій зенітних ракетних підрозділів. М.О. Єрмошин, В.І. Ткаченко, А.Ф. Макаров Системи озброєння і військова техніка 2007 / № 4
Концепція планування ситуацій і ситуаційного управління. Г.А. Дробаха, В.І. Ткаченко, Є.Б. Смірнов Системи озброєння і військова техніка 2007 / № 3
Шляхи формалізації процесів багатокритеріальної оцінки в системі підтримки прийняття рішень. Г.А. Дробаха, В.І. Ткаченко, Є.Б. Смірнов Системи озброєння і військова техніка 2007 / № 2
Завадостійкість систем радіолокаційного опiзнавання з адресною відповіддю. В.І. Ткаченко, Б.В. Бакуменко Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2007 / № 1
Метод вибору раціональної за ефективністю стратегії управління в ході збройної боротьби в умовах її нечіткого інформаційного ресурсу. В.М. Більчук, Н.І. Литвинець, В.І. Ткаченко, Є.Б. Смірнов Системи обробки інформації 2007 / № 9
Дистанційна форма навчання у системі військової освіти. В.І. Ткаченко, М.І. Гіневський, С.Ю. Гайдаров Системи обробки інформації 2002 / № 6
Математична модель “Ешелон-2000” та її використання в мережі ПЕОМ. В.І. Ткаченко, Г.А. Дробаха, Є.Б. Смірнов Системи обробки інформації 2001 / № 5
Інформатизація вищого навчального закладу на сучасному етапі. В.І. Ткаченко, М.І. Гіневський, Г.А. Кучук Системи обробки інформації 2001 / № 4
Моделювання ієрархічної автоматизованої системи управління. В.І. Ткаченко Системи обробки інформації 1999 / № 2