1. Наука
  2. Автори
  3. Фесенко Г. В.

Фесенко Г. В.

Публікації автора
Назва публікації Автори публікації Назва журналу Рік / Випуск
Решение в параметрическом виде прямой и обратной задачи о разорении страховой компании для модели индивидуального риска. В.Ю. Дубницкий, И.Г. Скорикова, Г.В. Фесенко, И.А. Черепнев Системи обробки інформації 2019 / № 1
Определение расчётной эффективности гражданских средств индивидуальной защиты фильтрующего типа. В.В. Барбашин, В.Ю. Дубницький, Г.В. Фесенко, И.А. Черепнев, В.Н. Базелюк, Е.М. Шпинда Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2018 / № 2
Статистический анализ действия адаптогенов на работоспособность экипажей бронетанковой техники при выполнении боевой задачи. В.В. Барбашин, И.А. Толкунов, В.Ю. Дубницький, Г.В. Фесенко, И.А. Черепнев Системи озброєння і військова техніка 2017 / № 3
История развития средств защиты глаз военнослужащих в условиях боевых действий и современные требования к контролю их стойкости к ударным воздействиям. В.Ю. Дубницький, И.М. Крыленко, Г.В. Фесенко, И.А. Черепнев Системи озброєння і військова техніка 2017 / № 1
К истории применения методов физической медицины в лечении и реабилитации раненых на опыте войн начала ХХ века. И.А. Черепнев, Г.В. Фесенко, И.М. Крыленко Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2016 / № 3
Аналитический обзор состояния радиоразведки в начале ХХ века и боевого применения в первую мировую войну. И.А. Черепнев, Г.В. Фесенко, Г.А. Ляшенко, Н.В. Полянова, О.А. Макогон Системи озброєння і військова техніка 2015 / № 4
Использование импульсного трансформатора Тесла для электромагнитной терапии. И.А. Черепнев, Г.В. Фесенко, А.В. Артюшенко Системи обробки інформації 2015 / № 12
Исследование влияния типа и влажности грунта на массу выброса вредного вещества в атмосферу при неконтролируемом горении нефтепродукта. Г.В. Фесенко, В.В. Барбашин, А.В. Ромин Системи обробки інформації 2007 / № 2
Автоматизація управління силами і засобами ліквідації надзвичайних ситуацій. Г.В. Фесенко, В.В. Барбашин, А.В. Ромін, А.О. Подорожняк Системи обробки інформації 2007 / № 1
Визначення сил і засобів для консервації радіоактивно забруднених ділянок лісу при аварії на атомній електростанції. Г.В. Фесенко, В.В. Барбашин, А.В. Ромін, А.О. Подорожняк Системи обробки інформації 2006 / № 2
Оптимізація використання засобів механізації робіт при ліквідації надзвичайних ситуацій. В.В. Барбашин, Г.В. Фесенко, Р.Е. Черепаха, А.О. Подорожняк Системи обробки інформації 2005 / № 7
Модель оптимізації проведення евакуаційних заходів з використанням проміжних пунктів евакуації. Г.В. Фесенко, А.В. Ромін, З.Р. Шайхлісламов, А.О. Подорожняк, С.І. Клівець Системи обробки інформації 2005 / № 4
Поповнення обмінних фондів засобів вимірювальної техніки. О.М. Крюков, Г.В. Фесенко, А.О. Подорожняк Системи обробки інформації 2004 / № 9
Особливості організації ремонту виїзними метрологічними групами. Г.В. Фесенко, А.О. Подорожняк, В.А. Дудко Системи обробки інформації 2004 / № 6
Визначення часу проведення поточного та середнього ремонту виїзними метрологічними групами. О.М. Крюков, Г.В. Фесенко, А.О. Подорожняк Системи обробки інформації 2004 / № 3
Оцінка виробничих можливостей лабораторій вимірювальної техніки при ліквідації аварійних ситуацій. О.М. Крюков, Г.В. Фесенко, А.О. Подорожняк Системи обробки інформації 2004 / № 2
Удосконалений методичний підхід до оцінки втрат засобів вимірювальної техніки. Г.В. Фесенко, А.О. Подорожняк Системи обробки інформації 2004 / № 1
Методика оцінки втрат засобів вимірювальної техніки внаслідок несприятливих зовнішніх факторів. Г.В. Фесенко, А.О. Подорожняк, Р.Й. Годицький Системи обробки інформації 2003 / № 1
Алгоритм імітаційної моделі та етапи оцінки живучості складної технічної системи з самовідновленням. Г.В. Фесенко Системи обробки інформації 2001 / № 2
Принципи “Ядро – оболонка” та технічного канібалізму і моделі оцінки живучості складних систем. В.С. Харченко, Г.В. Фесенко Системи обробки інформації 1999 / № 1