1. Наука
  2. Автори
  3. Рудницький В. М.

Рудницький В. М.

Публікації автора
Назва публікації Автори публікації Назва журналу Рік / Випуск
Классификация функций компьютеризованной системы пожарной сигнализации. В.Н. Рудницкий, Н.В. Хрулёв, Ю.Ф. Ерофеев Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2015 / № 2
Метод оцінювання систем оповіщення людей про пожежу, що базується на показниках ефективності їх застосування. Р.В. Лиходід, В.М. Рудницький Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2015 / № 2
Функции и структура компьютеризованной системы пожарной сигнализации. В.Н. Рудницкий, Н.В. Хрулёв, Ю.Ф. Ерофеев Системи обробки інформації 2015 / № 5
Узагальнений метод синтезу обернених нелінійних операцій розширеного матричного криптографічного перетворення. В.М. Рудницький, В.Г. Бабенко, Т.А. Стабецька Системи обробки інформації 2014 / № 6
Исследование зависимости эффективности систем оповещения о пожаре от способности людей адекватно реагировать на сигналы оповещения. Р.В. Лыходид, В.Н. Рудницкий Системи обробки інформації 2014 / № 2
Математичне моделювання поширення диму всередині будівель методом клітинних автоматів. В.М. Рудницький, І.Г. Маладика, М.О. Пустовіт Системи обробки інформації 2013 / № 8
Метод криптографического кодирования информации с введением информационной избыточности на основе двухразрядных логических функций. В.Н. Рудницкий, И.В. Миронец, В.В. Веретельник Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2012 / № 4
Метод синтезу матричних моделей операцій криптографічного кодування та декодування інформації. В.М. Рудницький, В.Г. Бабенко, С.В. Рудницький Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2012 / № 4
Операции криптографического преобразования информации в двоично-четверичной системе счисления. В.Н. Рудницкий, И.В. Миронец, В.В. Веретельник Системи обробки інформації 2012 / № 3
Функции и структура нейросетевого модуля системы ЧПУ. В.Н. Рудницкий, Н.В. Хрулёв, В.Г. Бабенко Системи обробки інформації 2012 / № 2
Технологія побудови пристрою реалізації методу підвищення оперативності доступу до конфіденційних інформаційних ресурсів. В.М. Рудницький Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2011 / № 3
Особенности использования современных квантовых технологий для обеспечения конфиденциальной связи. В.Н. Рудницкий, А.Г. Корченко, С.А. Гнатюк Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2011 / № 2
Исследование возможности использования персональных компьютеров в качестве управляющей ЭВМ устройств ЧПУ. В.Н. Рудницкий, В.Г. Деткин, Н.В. Хрулёв Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2011 / № 2
Систематизація повної множини логічних функцій для криптографічного перетворення інформації. В.М. Рудницький, І.В. Миронець, В.Г. Бабенко Системи обробки інформації 2011 / № 8
Програмна модель одночасного додавання п’яти додатних цілих чисел в надлишковій рекурентній системі числення третього порядку. В.М. Рудницький, І.М. Федотова-Півень Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2011 / № 2
Алгебраїчна структура множини логічних операцій кодування. В.М. Рудницький, В.Г. Бабенко, Д.А. Жиляєв Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2011 / № 2
Модель системи оповіщення та керування евакуацією людей під час пожежі в будинку. Р.В. Лиходід, В.М. Рудницький Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2010 / № 2
Дослідження добового навантаження електромереж у житлових будинках на основі розрахунку сумарної повної потужності електроприладів. В.М. Рудницький, О.Г. Мельник, Р.П. Мельник Системи обробки інформації 2010 / № 9
Класифікація трьохрозрядних спеціалізованих логічних функцій за складністю реалізації. Т.В. Дахно, В.М. Рудницький Системи обробки інформації 2010 / № 6
Моделювання процесу паралельного додавання чотирьох і менше доданків в надлишкових системах числення. В.М. Рудницький, І.М. Федотова-Півень, С.В. Бєсєдіна Системи обробки інформації 2010 / № 5
Методологія підвищення оперативності доступу до конфіденційних інформаційних ресурсів. І.В. Миронець, В.М. Рудницький, В.Г. Бабенко Системи обробки інформації 2010 / № 5
Моделювання процесу паралельного додавання п’яти і менше доданків в надлишкових системах числення. В.М. Рудницький, О.Б. Півень, І.М. Федотова-Півень Системи обробки інформації 2010 / № 1
Метод підвищення швидкодії арифметичних пристроїв за рахунок суміщеного виконання операцій в структурно-блокових кодах. В.М. Рудницький, І.М. Федотова-Півень Системи обробки інформації 2009 / № 4
Побудова обернених функцій для систем захисту інформації. В.М. Рудницький, Д.А. Жиляєв Системи обробки інформації 2009 / № 4
Модель уніфікованого пристрою криптографічного перетворення інформації. В.М. Рудницький, В.Г. Бабенко Системи обробки інформації 2009 / № 3
Математичне забезпечення підтримки прийняття рішень інспектором державного пожежного нагляду при проведенні збору інформації по пожежі. В.М. Рудницький, І.В. Шостак, О.О. Дядюшенко Системи обробки інформації 2009 / № 3
Синтез математичних моделей пристроїв декодування інформації для криптографічних систем. В.М. Рудницький, В.Г. Бабнко Системи обробки інформації 2009 / № 2
Порівняльний аналіз складності реалізації методу додавання на основі взаємної компенсації переносів. Н.М. Пантєлєєва, В.М. Рудницький, С.В. Бєсєдіна Системи обробки інформації 2009 / № 1
Метод повышения быстродействия арифметических устройств. В.Н. Рудницкий, С.В. Беседина Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2008 / № 3