1. Наука
  2. Автори
  3. Федотова-Півень І. М.

Федотова-Півень І. М.

Публікації автора
Назва публікації Автори публікації Назва журналу Рік / Випуск
Технологія побудови оберненої двохоперандної чотирьохрозрядної операції мінімальної складності для строгого стійкого криптографічного кодування. І.М. Федотова-Півень, Н.В. Лада, О.Г. Мельник, М.О. Пустовіт Системи обробки інформації 2019 / № 1
Метод семантичного стиснення текстової інформації для протидії комп’ютерній лінгвістичній стеганографії. Я.В. Тарасенко, О.Б. Півень, І.М. Федотова-Півень Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2018 / № 3
Програмне моделювання одночасного додавання десяти додатних цілих чисел в надлишковій рекурентній системі числення третього порядку. І.М. Федотова-Півень, О.Б. Півень Системи обробки інформації 2013 / № 2
Програмна модель одночасного додавання п’яти додатних цілих чисел в надлишковій рекурентній системі числення третього порядку. В.М. Рудницький, І.М. Федотова-Півень Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2011 / № 2
Моделювання процесу паралельного додавання чотирьох і менше доданків в надлишкових системах числення. В.М. Рудницький, І.М. Федотова-Півень, С.В. Бєсєдіна Системи обробки інформації 2010 / № 5
Моделювання процесу паралельного додавання п’яти і менше доданків в надлишкових системах числення. В.М. Рудницький, О.Б. Півень, І.М. Федотова-Півень Системи обробки інформації 2010 / № 1
Метод підвищення швидкодії арифметичних пристроїв за рахунок суміщеного виконання операцій в структурно-блокових кодах. В.М. Рудницький, І.М. Федотова-Півень Системи обробки інформації 2009 / № 4