1. Наука
  2. Автори
  3. Стадніченко М. Г.

Стадніченко М. Г.

Публікації автора
Назва публікації Автори публікації Назва журналу Рік / Випуск
Кванто-механічний підхід до пояснення аномального низького тертя та зношування в трибології. О.М. Трошін, М.Г. Стадніченко, В.О. Приходько, Р.А. Замковий Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2018 / № 1
Theory and practice in explaining the anomalously low friction and wear in tribology. В.М. Стадніченко, О.М. Трошін, М.Г. Стадніченко Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2016 / № 4
Методика прогнозування ресурсу конструкційних матеріалів силових елементів планера літального апарату військового призначення. М.Г. Стадніченко, О.О. Фененко, В.В. Варваров Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2016 / № 1
Перспективи впровадження вбудованих систем контролю авіаційної техніки на основі методу акустичної емісії. В.М. Стадніченко, М.Г. Стадніченко, Р.М. Джус, О.О. Гурін Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2013 / № 2
Оцінка ефективності використання технологій тріботехнічного відновлення для подовження ресурсу засобів наземного забезпечення дій авіації. М.Г. Стадніченко, Р.М. Джус, С.В. Степанов, Г.П. Сігайло, О.М. Гурін Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2012 / № 1
Прискорена методика визначення зносостійкості нанопокриттів в трібосистемах з використанням інформативних параметрів акустичної емісії. В.В. Запорожець, В.М. Стадніченко, О.М. Трошін, В.В. Варваров, М.Г. Стадніченко Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2010 / № 3
Вибір способу усунення відмов гідросистем літаків, що виникають внаслідок обводнення гідрорідини. Р.М. Джус, М.Г. Стадніченко Системи озброєння і військова техніка 2007 / № 1