1. Наука
  2. Автори
  3. Лаврут О. О.

Лаврут О. О.

Публікації автора
Назва публікації Автори публікації Назва журналу Рік / Випуск
Новітні технології та засоби зв’язку у Збройних Силах України: шлях трансформації та перспективи розвитку. О.О. Лаврут, Т.В. Лаврут, О.К. Климович, Ю.М. Здоренко Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2019 / № 1
Стан та перспективи застосування сучасних технологій та засобів радіозв’язку в Збройних Силах України. О.О. Лаврут, О.К. Климович, М.Л. Тарасюк, О.Л. Антонюк Системи озброєння і військова техніка 2017 / № 1
Підвищення якості і надійності роботи військових телекомунікаційних мереж за рахунок використання програми моніторингу їх стану. Д.І. Биченко, О.О. Лаврут Системи озброєння і військова техніка 2016 / № 2
Визначення доцільності заміни маршрутизаторів в ІР-мережі на обладнання MPLS в залежності від параметрів навантаження. С.П. Пасько, О.О. Лаврут, А.В. Латуха, В.П. Пасько, А.В. Ермаков Системи озброєння і військова техніка 2015 / № 3
Застосування моделей оцінювання ризиків інформаційної безпеки в інформаційно-телекомунікаційних системах. О.Г. Пузиренко, С.О. Івко, О.О. Лаврут, О.К. Климович Системи обробки інформації 2015 / № 3
Дослідження якості управління потоками інформації у телекомунікаційній мережі критичного призначення. О.О. Лаврут Системи озброєння і військова техніка 2014 / № 4
Аналіз процесу управління ризиками інформаційної безпеки в забезпеченні живучості інформаційно-телекомунікаційних систем. О.Г. Пузиренко, С.О. Івко, О.О. Лаврут Системи обробки інформації 2014 / № 8
Перспективи розвитку автоматизованих систем управління тактичної ланки управління Сухопутних військ Збройних Сил України. О.О. Лаврут, О.К. Климович, Т.В. Лаврут Системи обробки інформації 2014 / № 5
Вибір критерію оцінювання якості управління потоками інформації у телекомунікаційній мережі мобільного компоненту перспективної системи зв’язку Збройних Сил України. О.О. Лаврут Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2014 / № 3
Математична модель дискретного каналу зв’язку з модуляцією циклічним зсувом коду в умовах багатопроменевого розповсюдження радіохвиль. А.О. Москаленко, С.О. Івко, О.О. Лаврут Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2012 / № 2
Метод управління потоками інформації у фрагменті мобільного компоненту перспективної системи зв’язку в надзвичайних ситуаціях, що змінюються. О.О. Лаврут Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2012 / № 1
Математичне моделювання процесів функціонування фрагменту мобільного компоненту системи зв’язку ЗС України. О.О. Лаврут, Л.М. Блажко Системи обробки інформації 2011 / № 8
Метод забезпечення справедливого рівня сприйняття якості обслуговування абонентів mesh-радіомережі. О.Ю. Стрюк, О.О. Лаврут, Я.В. Янсонс Системи обробки інформації 2010 / № 8
Модифицированный метод оценки емкости сети мобильной связи WCDMA. А.И. Романов, В.Б. Маньковский, А.А. Лаврут Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2010 / № 2
Тензор – можлива модель опису системи супутникового зв’язку як складного динамічного об’єкту. О.О. Лаврут, О.Ю. Стрюк, К.О. Польщиков Системи озброєння і військова техніка 2009 / № 4
Здоров’я військовослужбовців та рівень їх фізичної підготовки як запорука національної безпеки України. О.О. Лаврут, Т.В. Лаврут Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2009 / № 1
Возможность реализации динамического изменения режима функционирования системы спутниковой связи при помощи использования тензорного анализа. А.А. Лаврут Системи обробки інформації 2009 / № 6
Перспективы развития технической диагностики современных средств связи в Вооруженных Силах Украины. А.А. Скидан, А.А. Лаврут, Т.В. Лаврут Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2007 / № 3
Пути повышения надежности в телекоммуникационных системах. А.Н. Свиргун, А.А. Лаврут, М.П. Рубан Системи обробки інформації 2007 / № 3
Дослідження можливості використання систем рухомого зв’язку третього покоління в інтересах Міністерства оборони України. І.О. Гепко, А.О. Москаленко, О.О. Лаврут Системи обробки інформації 2007 / № 2
Математична модель процесу обміну інформацією згідно з протоколом ТСР. К.О. Польщиков, О.О. Лаврут, М.М. Александров Системи обробки інформації 2007 / № 1
Математическая модель предоставления программируемых услуг абонентам телекоммуникационной сети. К.О. Польщиков, О.О. Лаврут, В.А. Струць Системи обробки інформації 2006 / № 1
Методика оцінки якості технічного обслуговування засобів зв’язку. О.О. Лаврут, В.М. Васюк Системи обробки інформації 2005 / № 4
Метод підвищення швидкості передачі інформації в мережі, яка працює на основі стеку протоколів ТСР/ІР. К.О. Польщиков, О.О. Лаврут, В.І. Божко Системи обробки інформації 2004 / № 12
Расчет допустимой мощности земной станции и пропускной способности сети спутниковой связи. В.Н. Харченко, А.А. Лаврут, В.Н. Селевко Системи обробки інформації 2002 / № 5
Оценка помехозащищенности декаметровой радиолинии при использовании сигналов с расширением спектра. Ю.В. Стасев, А.С. Коломиец, А.А. Лаврут Системи обробки інформації 2002 / № 3
Пути интеграции систем спутниковой связи. В.Н. Харченко, А.А. Лаврут Системи обробки інформації 2002 / № 1
Параметры и характеристики системы синхронизации сложных составных сигналов. В.Н. Харченко, А.А. Лаврут Системи обробки інформації 2001 / № 5
Методика энергетического расчета спутниковых радиолиний. В.Н. Харченко, А.А. Лаврут, В.П. Кукушкин Системи обробки інформації 2000 / № 3