1. Наука
  2. Автори
  3. Романченко І. С.

Романченко І. С.

Публікації автора
Назва публікації Автори публікації Назва журналу Рік / Випуск
Метод таксономія-ядро та його використання для багатокритеріального порівняння альтернатив. І.С. Романченко, М.М. Потьомкін Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2016 / № 1
Метод TOPSIS-ядро та його використання для багатокритеріального порівняння альтернатив. І.С. Романченко, М.М. Потьомкін Системи обробки інформації 2016 / № 1
Метод MOORA-ядро та його використання для багатокритеріального порівняння альтернатив. І.С. Романченко, М.М. Потьомкін Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2016 / № 1
Про один методичний підхід до порівняльного оцінювання альтернативних варіантів структур складної військової системи. І.С. Романченко, В.П. Котляров, І.Ю. Свида, В.І. Гвоздь Системи озброєння і військова техніка 2012 / № 4
Рекомендації щодо інтеграції зусиль суб’єктів системи забезпечення національної безпеки для нейтралізації виявлених загроз без застосування силових методів. І.С. Романченко, В.Ю. Богданович, І.Ю. Свида, А.Л. Висідалко Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2012 / № 1
Обґрунтування вибору критеріїв раціональності кількісно-якісного складу повітряної компоненти міжвидового збройного угруповання. І.С. Романченко, О.Б. Котов Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2012 / № 3
Деякі аспекти оцінювання підготовки органів військового управління до виконання покладених на них завдань. І.С. Романченко, О.М. Загорка, С.Г. Бутенко, В.О. Колесніков Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2012 / № 2
Комплексна методика обґрунтування завдань суб’єктам системи забезпечення національної безпеки щодо відвернення або нейтралізації загроз воєнного характеру для держави. І.С. Романченко, В.Ю. Богданович, І.Ю. Свида Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2012 / № 2
Застосування метода LARES для кластеризації компонентів вектора глобальних пріоритетів, отриманого за методом аналізу ієрархій. І.С. Романченко, В.М. Артюх, М.М. Потьомкін Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2011 / № 1
Методика раціонального розподілу осіб офіцерського складу по посадах. І.С. Романченко, В.М. Артюх Системи озброєння і військова техніка 2009 / № 2