1. Наука
  2. Автори
  3. Пєвцов Г. В.

Пєвцов Г. В.

Scopus: 6602072358
ResearcherID/Web of Science: T-1794-2017
Публікації автора
Назва публікації Автори публікації Назва журналу Рік / Випуск
Методичний підхід до формування сценарію проведення інформаційно-психологічного впливу на осіб, що приймають рішення. Г.В. Пєвцов, С.В. Залкін, С.О. Сідченко, К.І. Хударковський Системи обробки інформації 2019 / № 1
Особливості формування сценарію проведення інформаційно-психологічного впливу в ході реалізації стратегічних комунікацій. Г.В. Пєвцов, С.В. Залкін, С.О. Сідченко, К.І. Хударковський Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2019 / № 3
Методичний підхід до кластеризації інформаційних повідомлень в ході протидії інформаційно-психологічним впливам противника. Г.В. Пєвцов, С.В. Залкін, С.О. Сідченко, К.І. Хударковський Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2019 / № 2
Планування інформаційно-психологічної операції на основі реалізації циклів Бойда. Г.В. Пєвцов, С.В. Залкін, С.О. Сідченко, К.І. Хударковський Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2019 / № 1
Історичний огляд становлення наукового центру Повітряних Сил як видової наукової установи. Погляди на пріоритетні напрями наукової та науково-технічної діяльності наукового центру у відповідності до стратегічних цілей оборонної реформи України до 2020 року. Г.В. Пєвцов, Д.А. Гриб, О.Б. Леонтьєв Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2017 / № 5
Застосування інформаційного підходу до синтезу непараметричних вирішальних правил виявлення та оцінювання параметрів сигналу на фоні завад з невідомим законом розподілу. В.П. Деденок, Г.В. Пєвцов, Д.В. Карлов, Ю.В. Рєзников, О.Ю. Чернявський Системи обробки інформації 2017 / № 5
Підхід до визначення раціонального складу окремих сил та засобів протидії негативному інформаційно-психологічному впливу противника на війська та населення. Г.В. Пєвцов, А.М. Гордієнко, С.В. Залкін, С.О. Сідченко, К.І. Хударковський Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2017 / № 3
Особливості гібридної війни РФ проти України. Досвід, що отриманий Повітряними Силами Збройних Сил України. А.М. Алімпієв, Г.В. Пєвцов Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2017 / № 2
Методика оцінювання ефективності виконання заходів протидії негативному інформаційно-психологічному впливу противника. Г.В. Пєвцов, А.М. Гордієнко, С.В. Залкін, С.О. Сідченко, К.І. Хударковський Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2016 / № 1
Методичний підхід до вибору оптимального сценарію проведення інформаційно-психологічної операції. Г.В. Пєвцов, А.М. Гордієнко, С.В. Залкін, С.О. Сідченко, К.І. Хударковський Системи обробки інформації 2016 / № 9
Інформаційні статистики і їх застосування у задачах синтезу вирішальних правил виявлення сигналу на фоні завад в умовах непараметричної апріорної невизначеності. В.П. Деденок, Д.В. Карлов, Г.В. Пєвцов, Ю.В. Рєзніков Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2016 / № 4
Удосконалення підготовки молодших спеціалістів авіаційного профілю у Повітряних Силах Збройних Сил України. В.В. Сідаш, Г.В. Пєвцов Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2015 / № 3
Аналіз структури, функцій та завдань органів управління інформаційно-психологічної боротьби в збройних силах провідних країн світу. Г.В. Пєвцов, С.В. Залкін, С.О. Сідченко, К.І. Хударковський, А.М. Гордієнко Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2015 / № 3
Досвід і концепції ведення інформаційної боротьби у провідних країнах світу. Г.В. Пєвцов, А.М. Гордієнко, С.В. Залкін, С.О. Сідченко, К.І. Хударковський Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2015 / № 1
Пропозиції щодо створення скритого маловисотного радіолокаційного поля в умовах ведення сучасних мережецентричних та гібридних війн. С.М. Ковалевський, Г.В. Пєвцов, Г.В. Худов Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2015 / № 1
Деякі аспекти міжвідомчої координації наукових досліджень як компоненту системи управління науковою діяльністю. Г.В. Пєвцов, Д.А. Гриб, Б.М. Ланецький, І.М. Ніколаєв, М.В. Науменко Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2014 / № 3
Реалізація підходів інформаційної війни Російською Федерацією в сучасному інформаційному просторі України. Г.В. Пєвцов, С.В. Залкін, С.О. Сідченко, К.І. Хударковський, А.М. Гордієнко Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2014 / № 2
Забезпечення національної безпеки держави за допомогою використання космічних технологій. Г.В. Пєвцов, Д.В. Карлов, М.Ф. Пічугін, О.О. Клімішен Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2014 / № 2
Основні особливості ознак проведення інформаційно-психологічної операції Російської Федерації в автономній республіці Крим. Г.В. Пєвцов, С.В. Залкін, С.О. Сідченко, К.І. Хударковський, А.О. Феклістов, А.В. Антонов Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2014 / № 1
Развитие теории оценивания параметров радиосигналов. Основы энергетического оценивания. Г.В. Певцов, А.Я. Яцуценко, Д.В. Карлов, М.Ф. Пічугін, Ю.В. Трофименко, О.Ю. Чернявский, М.В. Борцова Системи обробки інформації 2013 / № 9
Развитие теории обнаружения радиосигналов. Основы энергетического обнаружения. Г.В. Певцов, А.Я. Яцуценко, Д.В. Карлов, М.Ф. Пічугін, Ю.В. Трофименко, О.Ю. Чернявский, М.В. Борцова Системи обробки інформації 2013 / № 8
Рекомендації щодо підвищення маневрених можливостей угруповання ЗРВ при здійсненні прикриття об'єктів та військ. Г.В. Пєвцов, І.А. Нікіфоров, А.М. Печкін Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2013 / № 4
До питання подальшого розвитку форм та способів застосування Повітряних Сил Збройних Сил України. В.В. Гамора, Г.В. Пєвцов, В.В. Коваль Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2012 / № 3
Обрис автоматизованої системи оцінювання та забезпечення електромагнітної сумісності угруповання радіоелектронних засобів. Г.В. Пєвцов, В.А. Лупандін, Г.В. Мегельбей, В.В. Мегельбей Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2012 / № 3
Погляди щодо побудови майбутньої системи протиповітряної оборони країни на основі мережецентричних технологій. О.Б. Котов, Г.В. Пєвцов Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2012 / № 2
Концептуальні підходи щодо забезпечення інформаційної безпеки у воєнній сфері. Г.В. Пєвцов, С.В. Залкин, А.О. Феклістов Системи обробки інформації 2011 / № 2
Особливості автоматизованого управління винищувальною авіацією в умовах нестохастичної невизначеності. О.І. Волков, П.П. Зуєв, Г.В. Пєвцов, О.І. Тимочко Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2011 / № 2
Методика прийняття рішень під час розпізнавання загрозливих ситуацій у повітрі. А.М. Артеменко, Г.В. Пєвцов Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2011 / № 1
Методика оценки возможностей офицера боевого управления по выполнению операций на автоматизированном пункте наведения. А.И. Волков, Г.В. Певцов, А.И. Тимочко Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2011 / № 1
Статистичні характеристики радіолокаційних сигналів, відбитих від місцевих предметів в умовах аномальної рефракції. В.Д. Карлов, Г.В. Пєвцов, М.М. Петрушенко, В.Л. Місайлов Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2011 / № 1
Енергетичне виявлення радіосигналів в умовах радіоперешкод. Г.В. Пєвцов, А.Я. Яцуценко, Ю.В. Трофименко, Д.В. Карлов, А.М. Остапова Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2011 / № 1
Оцінювання ефективності перспективної автоматичної системи контролю безпеки стрільб зенітними ракетними системами (комплексами) на полігоні обмежених розмірів. Г.В. Пєвцов, А.Я. Яцуценко, І.А. Нос, А.І. Резніченко Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2010 / № 2
Модель регіону України як об’єкту забезпечення інформаційної безпеки. Г.В. Пєвцов Системи обробки інформації 2010 / № 5
Оцінювання ефективності повітряної розвідки при плануванні бойового застосування її засобів. О.І. Волков, Г.В. Пєвцов, В.А. Клименко, Ю.Б. Ситник Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2010 / № 2
Принципи створення пасивної багатопозиційної радіолокаційної просторово рознесеної системи в зоні дії радіолокаційної станції дальнього виявлення. Г.В. Пєвцов, А.Я. Яцуценко, Д.В. Карлов, О.О. Клімішен, А.М. Остапова Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2010 / № 2
Аналіз сумісності процесів управління проектами та заходів організації наукових досліджень у Збройних Силах України. Г.В. Пєвцов, А.В. Просов, А.О. Феклістов Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2010 / № 2
Космічна розвідка крок від Великої Вітчизняної війни в сьогодення. Г.В. Пєвцов, Д.В. Карлов, Г.В. Худов Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2010 / № 1
Радіоелектронна боротьба. історія виникнення та перспективні напрямки розвитку. О.М. Черниш, Г.В. Пєвцов, В.А. Лупандін, Г.В. Мегельбей Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2010 / № 1
Теоретичні основи побудови багатопозиційної системи контролю засобів авіаційного радіозв’язку за радіообрієм при використанні метеорного розповсюдження радіохвиль. Г.В. Пєвцов, А.Я. Яцуценко, Д.В. Карлов, А.М. Остапова Системи озброєння і військова техніка 2009 / № 1
Теоретичні основи побудови автоматичної багатопозиційної радіолокаційної системи виявлення – функціонального ураження радіоелектронних засобів аеродинамічних цілей. Г.В. Пєвцов, А.Я. Яцуценко, Д.В. Карлов, А.І. Резніченко Системи обробки інформації 2009 / № 1
Інформаційно-розрахункова система начальників служб радіоелектронної боротьби органів військового управління. О.М. Черниш, Г.В. Певцов, В.І. Волков, В.А. Лупандін, С.В. Закіров, Г.В. Мегельбей Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2009 / № 2
Метод синтезу гібридних алгоритмів прийняття рішень в умовах стохастичної та нечіткої невизначеності. Г.В. Пєвцов Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2009 / № 1
Основні тенденції створення електромагнітної зброї. О.М. Черниш, Г.В. Пєвцов, В.А. Лупандін, Є.О. Авчінніков Системи озброєння і військова техніка 2008 / № 4
Методика розпізнавання груп радіовипромінювань на основі непараметричного підходу до оцінювання усереднених функцій правдоподібності. Г.В. Пєвцов Системи озброєння і військова техніка 2008 / № 2
Синтез оптимальных по критерию максимума апостериорной вероятности алгоритмов селекции радиоизлучений при бинарном квантовании сигналов на выходе Фурье-процессора системы обнаружения. Г.В. Певцов, С.А. Галкин Системи обробки інформації 2004 / № 1
Синтез непараметрических алгоритмов распознавания образов, заданных сложными эталонными описаниями, на основе аппроксимации статических усредненных функций правдоподобия полигонами Смирнова. Г.В. Певцов, В.Л. Русских, В.А. Лупандин Системи обробки інформації 2003 / № 5
Синтез алгоритмов распознавания групп радиоизлучений с обучением на основе непараметрического оценивания усредненных функций правдоподобия методом нормальных вкладов. Г.В. Певцов, В.А. Лупандин, Д.И. Уманец Системи обробки інформації 2003 / № 4
Синтез непараметрических алгоритмов распознавания групп радиоизлучений с оцениванием усредненных функций правдоподобия методом гистограмм. Г.В. Певцов, В.А. Лупандин Системи обробки інформації 2003 / № 3
Параметрическое облучение многоальтернативных алгоритмов распознавания радиоизлучений и их источников, заданных сложными эталонными описаниями. Г.В. Певцов, В.А. Лупандин, Д.А. Колисниченко Системи обробки інформації 2003 / № 1