1. Наука
  2. Автори
  3. Олізаренко С. А.

Олізаренко С. А.

Публікації автора
Назва публікації Автори публікації Назва журналу Рік / Випуск
Метод порівняння ступеню нечіткості між нечіткими множинами типу 1 та інтервальними нечіткими множинами. С.А. Олізаренко, А.В. Самокіш, В.О. Капранов Системи озброєння і військова техніка 2018 / № 2
Розробка функціональної моделі процесу створення бази знань про розпізнавання об'єктів і дій противника на основі нейромереж та нечіткої логіки. С.А. Олізаренко Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2017 / № 1
Розробка архітектури нечіткої згорточної нейронної мережі для розпізнавання компактних (точкових) об'єктів на цифровому аерофотознімку. С.А. Олізаренко, В.А. Капранов, Р.В. Сафронов Системи озброєння і військова техніка 2016 / № 4
Методика формирования платформы для моделирования глубокого обучения в интересах разработки систем автоматизированного дешифрирования аэрофотоснимков. С.А. Олизаренко, О.Ю. Лавров, В.А. Капранов Системи обробки інформації 2016 / № 9
Аналіз основних стандартів НАТО з побудови та функціонування системи повітряної розвідки. О.Ю. Лавров, С.А. Олізаренко, А.Ю. Лавров Системи обробки інформації 2015 / № 12
Метод дешифрирования аэроснимков на основе признакового пространства. А.И. Тимочко, С.А. Олизаренко, О.Ю. Лавров Системи обробки інформації 2015 / № 1
Моделі і методи планування та управління науковими дослідженнями. А.М. Алімпієв, Д.А. Гриб, Б.О. Демідов, С.А. Олізаренко, М.В. Науменко Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2014 / № 2
Метод формализации задачи распознавания направлений ударов СВН противника на основе нечеткой классификации. С.А. Олизаренко, А.В. Перепелица, В.А. Капранов Системи обробки інформації 2012 / № 2
Розробка пропозицій щодо формалізації процесу прийняття рішень з класифікації повітряних суден – загроз здійснення терористичних актів в умовах невизначеності. С.А. Олізаренко, М.Ю. Кузнєцова, В.І. Девяткін Системи озброєння і військова техніка 2011 / № 4
Метод формализации задачи определения направлений ударов средств воздушного нападения противника на основе автоматической нечеткой классификации. С.А. Олизаренко, А.В. Перепелица, В.А. Капранов Системи озброєння і військова техніка 2011 / № 3
Нечеткие логические системы интервального типа 2. Архитектура и механизм вывода. С.А. Олизаренко, А.В. Перепелица, В.А. Капранов Системи обробки інформації 2011 / № 5
Интервальные нечеткие множества типа 2. Терминология, представление, операции. С.А. Олизаренко, А.В. Капранов, А.В. Перепелица Системи обробки інформації 2011 / № 2
Напрямки автоматизації системи охорони і оборони типового об'єкту повітряних сил Збройних Сил України. І.Г. Дзеверін, Ю.Ф. Кучеренко, С.А. Олізаренко, В.М. Гордієнко Системи озброєння і військова техніка 2010 / № 2
Нечеткие множества типа 2. Терминология и представление. С.А. Олизаренко, Е.В. Брежнев, А.В. Перепелица Системи обробки інформації 2010 / № 8
Розвиток теорії автоматизації управління військами та бойовими засобами в війнах ХХ- ХХІ століть. Ю.Ф. Кучеренко, С.А. Олізаренко, О.В. Сісков, В.М. Гордієнко Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2010 / № 1
Пропозиції по застосуванню алгоритмів синтезу топологічних структур при проектуванні телекомунікаційних мереж різної розмірності. Ю.Ф. Кучеренко, С.А. Олізаренко, О.М. Гузько Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2009 / № 1
Метод визначення збитку неоднорідним груповим об’єктам з використанням нечітких продукційних моделей при плануванні та оцінці ефективності вогневого ураження противника. В.П. Деденок, Є.В. Брежнєв, С.А. Олізаренко, Р.В. Сафронов Системи озброєння і військова техніка 2008 / № 1
Побудова методики формалізації процесу прийняття рішень з класифікації повітряних суден – загроз здійснення терористичних актів. С.А. Олізаренко, О.В. Шевченко, С.А. Бідний Системи озброєння і військова техніка 2007 / № 3
Розробка методики формалізації задач виявлення ситуацій у повітряному просторі з використанням системи підтримки прийняття рішень. С.А. Олізаренко, М.І. Володін, Е.Ю. Першина Системи обробки інформації 2005 / № 8
Розробка пропозицій щодо складу, структури та режимів використання СППР автоматизованої системи розвідки і контролю повітряного простору. М.І. Володін, С.А. Олізаренко, С.Г. Назаренко Системи обробки інформації 2005 / № 6
Разработка методики определения важности нештатных ситуаций воздушной обстановки на этапе проектирования системы поддержки принятия решений. М.И. Володин, С.А. Олизаренко, Э.Ю. Першина Системи обробки інформації 2005 / № 4
Интегрированная модель программного обеспечения. П.Ф. Буданов, Ю.Г. Даник, С.Е. Кальной, С.А. Олизаренко Системи обробки інформації 2004 / № 4
Метод разработки тестовых моделей поведения программных объектов при проектировании объектно-ориентированного программного обеспечения. С.А. Олизаренко, М.И. Володин, О.Я. Лазарева Системи обробки інформації 2004 / № 3
Математическая формализация тестовой модели взаимодействия объектов сложной программной системы. С.А. Олизаренко Системи обробки інформації 2002 / № 6
Разработка модели объектно-ориентированного анализа и проектирования сложных программных систем. В.М. Грачев, С.А. Олизаренко Системи обробки інформації 2002 / № 5
Разработка методики автоматизации проектирования динамики сложных программных систем. С.А. Олизаренко Системи обробки інформації 2002 / № 3